Người Ta Mắc Hai Cực Của Nguồn Điện Với Một Biến Trở Có Thể Thay Đổi Từ 0 Đến Vô Cực

Share:
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Người ta mắc hai rất của nguồn tích điện với một biến chuyển trở bao gồm thể đổi khác từ 0 cho vô cực. Khi cực hiếm của biến đổi trở không hề nhỏ thì hiệu điện ráng giữa hai cực của nguồn tích điện là 4,5 (V). Giảm ngay trị của biến hóa trở cho đến khi cường độ chiếc điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai rất của điện áp nguồn là 4 (V). Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong của nguồn điện là

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω)

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

Bạn đang đọc: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω)

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).


*

Chọn: C

Hướng dẫn:

- Khi quý giá của trở thành trở rất to lớn thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai cực của nguồn tích điện là 4,5 (V). Suy ra suất điện cồn của nguồn tích điện là E = 4,5 (V).

- Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) và U = 4 (V) ta tính được năng lượng điện trở vào của nguồn điện áp là r = 0,25 (Ω)Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một thay đổi trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở không hề nhỏ thì hiệu điện nuốm giữa hai rất của nguồn điện là 4,5 V. Giảm ngay trị của đổi mới trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện nuốm giữa hai cực của nguồn tích điện là 4 V. Suất điện rượu cồn và điện trở vào của nguồn điện áp là

A. E = 4 , 5 V ; r = 4 , 5 Ω

B. E = 4 , 5 V ; r = 2 , 5 Ω

C. E = 4 , 5 V ; r = 0 , 25 Ω

D. E = 9 V ; r = 4 , 5 Ω


Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một thay đổi trở tất cả thể đổi khác từ 0 mang lại vô cực. Khi quý giá của biến đổi trở không nhỏ thì hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5 (V). Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của biến chuyển trở đến khi cường độ dòng điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện cầm giữa hai cực của điện áp nguồn là 4 (V). Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào của nguồn điện áp là

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω)

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω)

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω)

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω)


Người ta mắc hai rất của nguồn điện với một biến đổi trở gồm thể chuyển đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của đổi mới trở rất to lớn thì hiệu điện ráng giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5 (V). Giảm ngay trị của biến hóa trở đến khi cường độ cái điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện chũm giữa hai rất của nguồn tích điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở vào của nguồn điện áp là: 

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).

Xem thêm: Vùng Nách Bị Thâm Đen, Phải Làm Sao Mới Hết? Nách Bị Thâm, Ngứa: Nguyên Nhân, Cách Xử Lý

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).


Người ta mắc hai rất của nguồn điện áp với một thay đổi trở có thể chuyển đổi từ 0 đến vô cực. Khi cực hiếm của thay đổi trở rất cao thì hiệu điện cố gắng giữa hai cực của điện áp nguồn là 4,5 (V). Giảm ngay trị của biến đổi trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai rất của nguồn tích điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở vào của nguồn điện là: 

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).


Một nguồn điện được mắc với một đổi thay trở. Khi năng lượng điện trở của trở nên trở là 0,5 Ω thì hiệu điện cầm gikhiữa hai cực của nguồn là 4,5 V, còn khi năng lượng điện trở của biến hóa trở là 0,2 Ω thì hiệu điện cầm gikhiữa hai rất của mối cung cấp là 2,88 V. Suất điện rượu cồn và điện trở vào của mối cung cấp là

A. 3,8 V và 0,2 Ω.

B. 7,2 V và 0,3 Ω.

C. 3,8 V cùng 0,3 Ω.

D. 3,7 V và 0,2 Ω.


Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một vươn lên là trở có thể biến đổi từ 0 mang lại vô cực. Khi cực hiếm của đổi mới trở rất lớn thì hiệu điện núm giữa hai cực của nguồn điện là 4,5V. Giảm giá trị của đổi thay trở đến khi cường độ cái điện vào mạch là 2A thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai cực của nguồn điện áp là 4V. Suất điện đụng và điện trở trong của điện áp nguồn là:

A.  E = 4 , 5 V ; r = 4 , 5 Ω

B.  E = 4 , 5 V ; r = 2 , 5 Ω

C.  E = 4 , 5 V ; r = 0 , 25 Ω

D.  E = 9 V ; r = 4 , 5 Ω


Người ta mắc hai cực của nguồn tích điện với một đổi thay trở gồm thể đổi khác giá trị trường đoản cú 0 đến vô cùng. Khi quý hiếm của phát triển thành trở rất lớn thì hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5V. Giảm ngay trị của đổi thay trở cho đến khi cường độ chiếc điện trong mạch là 2A thì hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của điện áp nguồn là 4V. Suất điện động và năng lượng điện trở vào của nguồn tích điện lần lượt là:

A. 4,5V và 4 , 5 Ω

B. 9V và 2 , 5 Ω

C. 9V và  4 , 5 Ω

D. 4,5V cùng 0 , 25 Ω


Mắc hai rất của một điện áp nguồn với một biến trở (điện trở có mức giá trị đổi khác được). Khi kiểm soát và điều chỉnh giá trị của biến chuyển trở là R 1 = 2,5 Ω thì hiệu điện cầm giữa hai rất của nguồn điện là U 1 ; điều chỉnh giá trị của trở nên trở là R 2 = 5,5 Ω thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai cực của nguồn tích điện là U 2 = 1,1.U 1 . Điện trở trong của nguồn có giá trị là:

Helpppp !!!!!!


Một nguồn điện được mắc với một biến trở. Khi điện trở của thay đổi trở là 1,65  Ω thì hiệu điện nuốm giữa hai cực của mối cung cấp là 3,3 V, còn khi năng lượng điện trở của biến đổi trở là 3,5  Ω thì hiệu điện nuốm giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Tính suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong của nguồn.

Bài viết liên quan