Bài tập lý thuyết galois

DANH MỤC SÁCHSách tham khảo, bổ trợBồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lýGiáo trình đại học, Cao đẳngSách giáo khoaSách nghiên cứu

Bạn đang xem: Bài tập lý thuyết galois

*

*

Khổ sách: 17 x 24

Số trang: 168

Cuốn sách giáo trình Bài tậplí thuyết Galois được biên soạn nhằm đưa ra các gợi ý, hướng dẫn giải cho hệ thống các bài tập trong cuốn giáo trình Cơ sở lí thuyết Galois.

Nội dung của cuốn sách gồm hai phần: phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập,phần lời giải và hướng dẫn. Cụ thể bao gồm 9 chương sau đây:

Chương 1: Một vài trọng điểm về nhóm

Chương 2: Lí thuyết các mở rộng trường

Chương 3: Nhóm Galois và mở rộng Galois

Chương 4: Các kết quả chính và những ứng dụng của lí thuyết Galois


Giá: 45,000 VNĐ
Đặt hàng
SÁCH ĐỌC NHIỀU
*

Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: Hoàng Chí Bảo (Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 35,000 VNĐ
Đặt hàng
*

Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn lịch sử đảng cộng sản việt nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên) - Trần Thị Mỹ Hường - Nguyễn Minh Tuấn (Đồng Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật

Xem thêm: Viên Uống Tảo Xoắn Spirulina Nhật Bản 2200 Viên Uống Tảo Xoắn Spirulina Nhật Bản

Giá: 30,000 VNĐ
Đặt hàng
*

Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn tư tưởng hồ chí minh
Tác giả: Nguyễn Thế Thắng (Chủ biên) - Doãn Thị Chín
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 35,000 VNĐ
Đặt hàng
Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn kinh tế chính trị mác - lênin
Tác giả: Ngô Thái Hà (Chủ biên)
Loại sách: Triết học - Chính trị học - Pháp luật - Công tác xã hội, Âm nhạc - Mĩ thuật
Giá: 30,000 VNĐ
Đặt hàng
Nhà xuất bản đại học Sư Phạm

SÁCH MỚI


LIÊN HỆ

hnue.edu.vn - sachsp.nxb
hnue.edu.vn