Thiên Thủ Quan Âm Hashirama

Share:

Trong Narulớn, Hashirama Senju – Hokage đệ duy nhất (Shodai Hokage) là tín đồ chỉ đạo tộc Senju liên minc cùng với tộc Uchiha (bởi vì Madara lãnh đạo) lập cần xóm Lá. Ssinh sống trường của ông là những thuật liên quan đến h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ số lượng giới hạn Mộc độn.

Bạn đang đọc: Thiên thủ quan âm hashirama

Naruto: Top 10 nhẫn mang có tác dụng điều hành và kiểm soát chakra tốt nhất có thể quả đât shinobi (Phường.1)

5 nhẫn thuật hết sức táo bạo nhưng Kakashi lại không nhiều áp dụng, nguyên do cũng thiệt là sệt biệt

H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼e̼n̼k̼a̼i̼ ̼K̼e̼k̼k̼e̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼,̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

Chính nhờ vào tài năng thực hiện được mộc độn đã hỗ trợ Senju Hashirama được ca tụng là ninja vượt trội nhất vào thời đại của chính bản thân mình. Hashirama cũng có công dụng áp dụng Hiền nhân thuật với hoàn toàn có thể kết hợp với Mộc độn nhằm kích hoạt chình họa giới tiên tổ của mộc độn, thi triển các chiêu thức đỉnh điểm nhỏng Mộc Long, Mộc nhân thuật, Mộc độn chân pháp thiên thủ góp ông phong ấn cửu vĩ thuận tiện và đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Madara.

Dưới đấy là những chiếc “nhất” của Senju Hashirama – vị Hokage trước tiên vào lịch sử vẻ vang làng Lá. Cùng tìm hiểu nhé!

Gia đình

• Hokage đệ nhất Senju Hashirama là con trai thứ nhất của Senju Butsuma, chồng Jinchuriki của Kyubi đời thứ nhất Uzumaki Mito.

Senju Hashirama là vị Hokage vô cùng ham trò đỏ đen

• M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ế̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼s̼h̼u̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Khả năng

Mộc độn tiên thuật: Chân Pháp Thiên Thủ của Hashirama

• Mộc độn nguyên phiên bản của Hashirama là mạnh mẽ nhất giả dụ lấy so với Mộc độn của các bạn được c̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼.

Xem thêm: Toyota Yaris 2021: Giá Xe Ô Tô Yaris 10/2021, Toyota Yaris 2021

• Hashirama Senju là người trước tiên học tập được túng bấn thuật Hiền nhân.

Cuộc chiến kỷ niệm nhất

*

• C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼(̼l̼u̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼d̼r̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼.̼

M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼

• Hashirama Senju từng là người bạn thân thiết độc nhất của Uchiha Madara.

• Madara từng bằng lòng rằng Hashirama chính là tín đồ ông ta kính trọng duy nhất và cũng là kẻ ông ta c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.

• Hashirama cũng chính là bạn duy nhất có tác dụng n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Di sản lớn nhất để lại đến hậu thế

• “Hỏa chí” là di tích lớn nhất mà lại Hashirama còn lại mang đến hậu núm với nó được đa số bạn dân buôn bản Lá tin tưởng cùng hành vi theo.

Bài viết liên quan