Mẫu sổ quỹ tiền mặt viết tay

Share:

Tin tức kế toán: Sổ quỹ tiền phương diện S07-DN được sử dụng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tài chính tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền nước ta của solo vị. Dưới đây Tin tức kế toán tài chính xin nhờ cất hộ tới các bạn Mẫu sổ quỹ chi phí mặt và hướng dẫn biện pháp lập theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang đọc: Mẫu sổ quỹ tiền mặt viết tay

 I. Mẫu mã sổ quỹ tiền mặt theo Thông tứ 200.

*

Các các bạn tải về: 

 II. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập.

1. Mục đích

Sổ này dùng cho thủ quỹ (hoặc cần sử dụng cho kế toán tiền mặt) nhằm phản ánh tình hình thu, đưa ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền nước ta của đối kháng vị.

2. Căn cứ và phương thức ghi sổ

Sổ này mở đến thủ quỹ: từng quỹ cần sử dụng một sổ hay là 1 số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt cùng tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với cùng một sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán cùng ghi tuy nhiên song.

– căn cứ để ghi sổ quỹ tiền phương diện là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

Xem thêm: Cách Từ Chối Cho Số Điện Thoại Khôn Khéo, Cách Từ Chối Khi Bị Xin Số Điện Thoại Khôn Khéo

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ bé dại đến lớn.

– Cột E: Ghi ngôn từ nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số chi phí xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày đề nghị khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán tài chính kiểm tra, so sánh giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt” cùng với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G. 

* Chú ý: Để quan sát và theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ chi phí mặt nên mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ảnh số hiệu thông tin tài khoản đối ứng với từng nhiệm vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi có của tài khoản 111 “Tiền mặt”.

*


? siêng trang kế toán: www.grimaceworks.com

? Hoặc tổng đài đáp án của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Bài viết liên quan