Bộ Sách Lớp 9 Gồm Những Quyển Gì

Share:
STTTÊN SÁCHGIÁ BÌAGHI CHÚ
SÁCH GIÁO KHOA 337.000
1Toán 9/1 8.000
2Toán 9/2 8.000
3Vật lí 9 12.000
4Hóa học 9 14.000
5Sinh học 9 17.000
6Công nghệ 9 : làm bếp ăn 7.000
7Ngữ văn 9/1 14.000
8Ngữ văn 9/2 12.000
9Lịch sử 9 14.000
10Địa lí 9 13.000
11Giáo dục công dân 9 4.000
12Tiếng Anh 9 9.000
13Âm nhạc với Mĩ thuật 9 11.000
14Công nghệ 9 : Trồng cây nạp năng lượng quả 6.000
15Công nghệ 9 – cắt may 6.000
16Công nghệ 9 : lắp đặt mạng năng lượng điện trong nhà 5.000
17Công nghệ 9 : thay thế xe đạp 4.000
18Tiếng Anh 9/1 – SHS (kèm đĩa CD với thẻ) 47.000
19Tiếng Anh 9/2 – SHS (kèm đĩa CD và thẻ) 52.000
20Tiếng Anh 9/1 – SBT (kèm theo thẻ) 37.000
21Tiếng Anh 9/2 – SBT (kèm theo thẻ) 37.000
SÁCH BỔ TRỢ 144.600
1Bài tập Toán 9 – Tập 118.100
2Bài tập Toán 9 – Tập 217.600
3Bài tập trang bị lí 910.700
4Bài tập chất hóa học 913.000
5Bài tập Ngữ văn 9 – Tập 111.300
6Bài tập Ngữ văn 9 – Tập 210.200
7Bài tập Sinh học 911.600
8Bài tập lịch sử vẻ vang 912.400
9Bài tập Địa lí 910.500
10Bài tập Âm nhạc 95.100
11Bài tập Mĩ thuật 95.200
12Bài tập giáo dục đào tạo công dân 97.600
13Bài tập giờ Anh 911.300
SÁCH TỰ CHỌN 102.000
1Tin học dành riêng cho THCS – Quyển 428.000
2Bài tập Tin học dành cho THCS – Quyển 421.000
3TBĐ bài xích tập và thực hành thực tế Địa lý 9 11.500
4TBĐ bài xích tập tranh hình ảnh Lịch Sử 9 10.500
5Át lát Địa lý Việt Nam 31.000

Bài viết liên quan