Lý Thuyết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh 9

Share:

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9. Trong bài viết này xin giới thiệu CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Anh văn. Hãy tải ngay CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9. grimaceworks.com nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9
*

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9. Trong bài viết này xin giới thiệu CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Anh văn. Hãy tải ngay CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC 9. grimaceworks.com nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


CÁC CHUYÊN ĐỀ BDHSGSH9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN

SINH HỌC 9

CHUYÊN ĐỀ 1. MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC

1. Di truyền học

-Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu

-Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Bạn đang đọc: Lý thuyết bồi dưỡng học sinh giỏi sinh 9

-Mối quan hệ giữa di truyền và biến dị: Là 2 hiện tượng song song gắn liền với quá trình sinh sản.

-Đối tượng của di truyền học: Nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền và

biến dị.

-Nội dung:

+ Cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền

+ Các quy luật di truyền

+Nguyên nhân và quy luật biến dị

-Ý nghĩa: Là cơ sở lý thuyết của khoa học và chọn giống, y học và công nghệ sinh học hiện đại.

Xem thêm: " Bộ Bát Thìa Ăn Dặm Cho Bé Hàng Xịn, Mẫu Mới Nhất, Mua Online Dụng Cụ Tập Ăn Giá Cực Tốt

2.Menđen

-Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích các thế hệ lai

-Đối tượng: Đậu Hà Lan vì chúng có đặc điểm ưu việt: Là cây tự thụ phấn nghiêm ngặt, có hoa

lưỡng tính, thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn, có nhiều tính trạng tương phản và trội lặn hoàn

toàn, số lượng đời con lớn.

-Nội dung:

+Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản(xanh –

vàng; trơn-nhăn…)

+Theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

+Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được => rút ra được quy luật di truyền.

Từ các kết quả nghiên cứu trên đậu Hà Lan, năm1965, ông đã rút ra các quy luật di truyền, đặt nền

móng cho di truyền học.

-Một số thuật ngữ: SGK

+Tính trạng(tt)

+ Cặp tính trạng tương phản

+Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật

+Giống thuần chủng(có kiểu gen đồng hợp)

3. Một số kí hiệu:SGK

P: cặp bố mẹ xuất phát

F: thế hệ con lai

X: sự lai giống

G: giao tử

LÊ QUANG PHÚ

Trang 1


Đề khảo sát chất lượng ngữ văn 12 năm học 2019-2020 trường thpt Đồng Đậu

Trong bài viết này xin giới thiệu Đề khảo sát chất lượng ngữ văn 12 năm học2019-2020 trường thpt Đồng Đậu giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kếtquả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trongquá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề khảo sát chất lượng ngữ văn 12 năm học2019-2020 trường thpt Đồng Đậu. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thứcmới nhất. Chúc các bạn thành công!!

Bài viết liên quan