Lưới lọc bụi cho case

Share:
Tấm lưới lọc vết mờ do bụi có tính năng lọc với giữ lại lớp bụi trên lưới mà không ảnh hưởng đến câu hỏi lưu thông ko khí.Giữ cho PC và những thành phần PC của người tiêu dùng sạch đang và kéo dài tuổi thọ.Phù hợp thực hiện cho nắp hông của case thiết bị tính, quạt tản nhiệt, tản nhiệt ssd, tản sức nóng nguồn,… phần đông vị trí cần có sự lưu thông không khíLưới kháng bụi được làm từ chất liệu nhựa PVC chống ăn mòn và có thể giặt rửa.Khách hàng rất có thể cắt thành các kích thước tùy ý theo yêu cầu thực tế.Dễ dàng vệ sinh bằng nước sạch, không thực hiện chất tẩy rửa ăn uống mòn.
₫15.000","sku":"1614222590695cm1515","variation_description":"","variation_id":32510,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg"},"attributes":"attribute_kich-thuoc":"30x100cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":169000,"display_regular_price":169000,"image":"title":"30x100-min","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x100-min.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x100-min-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x100-min.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x100-min-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x100-min-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":34593,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫169.000","sku":"1614222590695trang30100","variation_description":"","variation_id":34577,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"30x50cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":89000,"display_regular_price":89000,"image":"title":"30x50-min","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x50-min.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x50-min-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x50-min.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x50-min-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x50-min-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":34592,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫89.000","sku":"1614222590695trang3050","variation_description":"","variation_id":34578,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"30x30cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":56000,"display_regular_price":56000,"image":"title":"30x30-min","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x30-min.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x30-min-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x30-min.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x30-min-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/30x30-min-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":34591,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫56.000","sku":"1614222590695trang3030","variation_description":"","variation_id":34579,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"15x30cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":28000,"display_regular_price":28000,"image":"title":"15x30-min","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x30-min.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x30-min-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x30-min.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x30-min-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x30-min-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":34590,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫28.000","sku":"1614222590695trang1530","variation_description":"","variation_id":34581,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"15x15cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":15000,"display_regular_price":15000,"image":"title":"15x15-min","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x15-min.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x15-min-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x15-min.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x15-min-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/04/15x15-min-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":34589,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫15.000","sku":"1614222590695trang1515","variation_description":"","variation_id":34582,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"15x30cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u u0111en","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":28000,"display_regular_price":28000,"image":"title":"15x30","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/15x30.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/15x30-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/15x30.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/15x30-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/15x30-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":32523,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫28.000","sku":"1614222590695cm1530","variation_description":"","variation_id":32511,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"30x30cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u u0111en","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":56000,"display_regular_price":56000,"image":"title":"30x30","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x30.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x30-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x30.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x30-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x30-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":32524,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫56.000","sku":"1614222590695cm3030","variation_description":"","variation_id":32512,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"30x50cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u u0111en","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":89000,"display_regular_price":89000,"image":"title":"30x50","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x50.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x50-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x50.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x50-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x50-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":32525,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫89.000","sku":"1614222590695cm3050","variation_description":"","variation_id":32513,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg","attributes":"attribute_kich-thuoc":"30x100cm","attribute_mau-sac":"Mu00e0u u0111en","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"20","width":"12","height":"5","dimensions_html":"20 × 12 × 5 cm","display_price":169000,"display_regular_price":169000,"image":"title":"30x100","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x100.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x100-650x650.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x100.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x100-164x196.jpg","gallery_thumbnail_src_w":164,"gallery_thumbnail_src_h":196,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2021/03/30x100-375x375.jpg","thumb_src_w":375,"thumb_src_h":375,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":32526,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"₫169.000","sku":"1614222590695cm30100","variation_description":"","variation_id":32514,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.2","weight_html":"0.2 kg">">Kích thướcMàu sắc
Chọn chủng loại15x15cm15x30cm30x30cm30x50cm30x100cm
Chọn chủng loạiMàu đenMàu trắngXóa

Bài viết liên quan