LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2014

Share:
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ----------------

Số: 08/VBHN-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH chi TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng tư năm 2006của chính phủ nước nhà quy định cụ thể Luật thương mại về chuyển động xúc tiến yêu đương mại,có hiệu lực tính từ lúc ngày 19 tháng tư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2009của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày04 tháng tư năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại dịch vụ về hoạt độngxúc tiến yêu quý mại, có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 10 năm 2009.

Bạn đang đọc: Luật thương mại năm 2014

Căn cứ công cụ Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ yêu đương mại,1

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cụ thể thi hành LuậtThương mại về một số vận động xúc tiến yêu quý mại, bao gồm khuyến mại; quảngcáo yêu quý mại; hội chợ, triển lãm yêu quý mại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Yêu mến nhân thẳng thực hiện hoạt động xúc tiếnthương mại cùng thương nhân marketing dịch vụ xúc tiến yêu thương mại.

2. Những tổ chức vận động có tương quan đến yêu quý mại,các đối tượng có quyền hoạt động xúc tiến dịch vụ thương mại quy định trên Điều 91, Điều103, Điều 131 Luật dịch vụ thương mại khi thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phảituân thủ các quy định trên Nghị định này.

3. Cá thể hoạt động thương mại dịch vụ độc lập, thườngxuyên chưa phải đăng ký kinh doanh quy định trên khoản 3 Điều 2 của phép tắc Thươngmại được tiến hành các chuyển động xúc tiến thương mại dịch vụ quy định trên Nghị định nàynhư yêu đương nhân, trừ các hoạt động được luật tại Điều 11, Điều 12, Điều 13,Điều 34 với Điều 36 Nghị định này.

Điều 3. Quản lý nhà nước về hoạtđộng xúc tiến yêu đương mại

1. Bộ dịch vụ thương mại chịu trọng trách trước chủ yếu phủthực hiện chức năng thống trị nhà nước về hoạt động xúc tiến dịch vụ thương mại được quyđịnh tại Luật thương mại và Nghị định này.

2. Những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủtrong phạm vi trọng trách và quyền hạn của mình có trọng trách phối hợp với BộThương mại thực hiện làm chủ nhà nước về hoạt động xúc tiến mến mại.

3. Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong Trungương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh), vào phạm vi trọng trách vàquyền hạn của mình, lãnh đạo Sở yêu mến mại, Sở thương mại dịch vụ - du ngoạn (sau đây gọichung là Sở yêu thương mại) thực hiện thống trị Nhà nước về vận động xúc tiến thươngmại theo công cụ của pháp luật.

Chương 2.

KHUYẾN MẠI

MỤC 1. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾNMẠI, HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI VÀ MỨC GIẢMGIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI

Điều 4. Lý lẽ thực hiệnkhuyến mại

1. Chương trình khuyễn mãi thêm phải được tiến hành hợppháp, trung thực, công khai, rành mạch và không được xâm hại đến lợi ích hợppháp của bạn tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Ko được tách biệt đối xử giữa những khách hàngtham gia chương trình khuyến mãi kèm theo trong cùng một công tác khuyến mại.

3. Yêu mến nhân tiến hành chương trình khuyến mãi kèm theo phảibảo đảm phần đông điều kiện tiện lợi cho người tiêu dùng trúng thưởng nhấn giải thưởngvà bao gồm nghĩa vụ giải quyết và xử lý rõ ràng, lập cập các năng khiếu nại tương quan đếnchương trình khuyến mãi kèm theo (nếu có).

4. Yêu mến nhân thực hiện ưu đãi có trách nhiệmbảo đảm về chất lượng hàng hóa, thương mại & dịch vụ được khuyến mãi và sản phẩm hóa, dịch vụdùng để khuyến mại.

5. Không được lợi dụng tín nhiệm và sự thiếu gọi biết,thiếu gớm nghiệm của công ty để thực hiện khuyến mại nhằm ship hàng cho mụcđích riêng biệt của bất kỳ thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân nào.

6. Vấn đề thực hiện tặng kèm không được tạo nên sựso sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của bản thân với mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ của thươngnhân, tổ chức hoặc cá thể khác nhằm mục tiêu mục đích đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh.

72. Không được dùngthuốc chữa bệnh dịch cho người, kể cả những loại thuốc đã được phép lưu lại thông để khuyếnmại, trừ ngôi trường hợp khuyến mại cho yêu thương nhân kinh doanh thuốc.

Điều 5. Giới hạn trong mức tối đa về giátrị sản phẩm hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

1. Quý giá vật chất dùng để làm khuyến mại cho một đơnvị sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ được khuyễn mãi thêm không được thừa quá 50% giá của đối kháng vịhàng hóa, thương mại dịch vụ được tặng thêm đó trước thời gian khuyến mại, trừ ngôi trường hợpkhuyến mại bởi các bề ngoài quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều13 Nghị định này.

2. Tổng mức vốn của hàng hóa, dịch vụ dùng để làm khuyếnmại mà thương nhân tiến hành trong một chương trình khuyến mại không được vượtquá 50% tổng cực hiếm của hàng hóa, thương mại dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyếnmại bằng vẻ ngoài quy định trên Điều 7 Nghị định này.

3. Quý giá hàng hóa, dịch vụ dùng làm khuyến mại làchi mức giá mà yêu thương nhân thực hiện tặng thêm phải bỏ ra để sở hữu được hàng hóa, dịchvụ dùng để làm khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, trực thuộc một trong số trường hợpsau đây:

a) mến nhân thực hiện ưu đãi không trực tiếpsản xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa hoặc ko trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng làm khuyếnmại, giá cả này được xem bằng giá giao dịch thanh toán của mến nhân thực hiện khuyếnmại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để làm khuyến mại.

b) mặt hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóacủa yêu đương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập vào hoặc đáp ứng dịch vụ, bỏ ra phínày được xem bằng chi tiêu hoặc giá nhập khẩu của sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ dùng đểkhuyến mại.

Điều 6. Mức ưu đãi giảm giá tối đa đốivới sản phẩm hóa, dịch vụ được khuyến mại

Mức giảm ngay tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ đượckhuyến mại ko được quá quá 50% giá mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại đó ngay trước thờigian khuyến mại.

MỤC 2. CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI

Điều 7. Đưa sản phẩm mẫu, cung ứngdịch vụ mẫu mã để khách hàng trải nghiệm không đề nghị trả tiền

1. Hàng chủng loại đưa đến khách hàng, thương mại & dịch vụ mẫu cung ứngcho khách hàng dùng thử phải là sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại được kinh doanh hợp pháp màthương nhân vẫn hoặc vẫn bán, đáp ứng trên thị trường.

2. Khi dìm hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng khôngphải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ giao dịch nào.

Điều 8. Khuyến mãi hàng hóa cho kháchhàng, đáp ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo câu hỏi mua, bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ

Điều 9. Buôn bán hàng, cung ứng dịchvụ với giá thấp hơn giá chào bán hàng, đáp ứng dịch vụ trước đó

1. Trong trường thích hợp thực hiện tặng thêm bằng hìnhthức áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thì mức giảm ngay hàng hóa, dịch vụ được tặng kèm trong thờigian khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm làm sao phải vâng lệnh quy định tại Điều 6 Nghịđịnh này.

2. Không được tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán sản phẩm hóa, giá cung ứng dịchvụ vào trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thương mại thuộc diện bên nước điều khoản giácụ thể.

3. Không được giảm ngay bán hàng hóa, giá đáp ứng dịchvụ xuống phải chăng hơn mức chi phí tối thiểu trong trường phù hợp giá bán hàng hóa, giá bán cungứng dịch vụ thương mại thuộc diện bên nước chính sách khung giá hoặc dụng cụ giá tối thiểu.

4. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mạibằng cách giảm ngay đối với cùng 1 loại nhãn hiệu hàng hóa, thương mại & dịch vụ không được vượtquá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mãi không đượcvượt vượt 45 (bốn mươi lăm) ngày.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng bề ngoài khuyến mại nàyđể chào bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Điều 10. Cung cấp hàng, cung ứng dịchvụ có kèm theo phiếu tải hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

1. Phiếu thiết lập hàng, phiếu sử dụng thương mại & dịch vụ kèm theohàng hóa được bán, dịch vụ thương mại được đáp ứng là phiếu để mua sắm và chọn lựa hóa, thừa nhận cung ứngdịch vụ của thiết yếu thương nhân đó hoặc để mua sắm và chọn lựa hóa, nhận cung ứng dịch vụ củathương nhân, tổ chức triển khai khác.

2. Giá chỉ trị tối đa của phiếu thiết lập hàng, phiếu sử dụngdịch vụ được bộ quà tặng kèm theo kèm theo một đơn vị chức năng hàng hóa được bán, thương mại dịch vụ được cung ứngtrong thời gian khuyến mại phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vậtchất dùng làm khuyến mại giải pháp tại Điều 5 Nghị định này.

Điều 11. Cung cấp hàng, đáp ứng dịchvụ tất cả kèm theo phiếu tham dự cuộc thi cho quý khách hàng để chọn bạn trao thưởng theo thể lệvà giải thưởng đã công bố

2. Câu chữ của chương trình thi ko được trái vớitruyền thống định kỳ sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Việc tổ chức triển khai thi cùng mở thưởng yêu cầu được tổ chứccông khai, bao gồm sự tận mắt chứng kiến của thay mặt đại diện khách mặt hàng và cần được thông tin choSở thương mại nơi tổ chức thi, mở thưởng.

4. Yêu mến nhân thực hiện khuyến mãi phải tổ chứcthi với trao giải thưởng theo thể lệ và phần thưởng mà yêu thương nhân sẽ công bố.

Điều 12. Phân phối hàng, cung ứng dịchvụ hẳn nhiên việc tham dự chương trình tặng kèm mang tính may rủi

1. Bài toán mở thưởng chương trình khuyến mãi mang tínhmay rủi bắt buộc được tổ chức công khai, theo thể lệ sẽ công bố, tất cả sự chứng kiến củakhách hàng. Vào trường đúng theo giá trị phần thưởng từ 100 triệu đồng trở lên,thương nhân phải thông tin cho cơ quan cai quản nhà nước về thương mại có thẩmquyền theo hình thức tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

2. Vào trường hợp việc trúng thưởng được xác địnhtrên cơ sở dẫn chứng trúng thưởng kèm theo hàng hóa, yêu thương nhân thực hiệnkhuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện bài toán đưa bởi chứngtrúng thưởng vào sản phẩm & hàng hóa cho cơ quan cai quản nhà nước về thương mại dịch vụ có thẩmquyền theo vẻ ngoài tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

3. Chương trình ưu đãi mang tính may đen thui cóphát hành vé số dự thưởng phải tuân hành các công cụ sau đây:

a) Vé số dự thưởng nên có vẻ ngoài khác với xổ sốdo nhà nước độc quyền xây đắp và ko được sử dụng công dụng xổ số của phòng nướcđể làm hiệu quả xác định trúng thưởng;

b) Vé số dự thưởng cần in đủ các nội dung về số lượngvé số phạt hành, số lượng giải thưởng, quý giá từng loại giải thưởng, địa điểmphát thưởng, thời gian, địa điểm mở thưởng và những nội dung liên quan quy định tạiĐiều 97 vẻ ngoài Thương mại;

c) câu hỏi mở thưởng chỉ áp dụng cho những vé số đang đượcphát hành.

4. Tổng thời hạn thực hiện khuyến mại so với mộtloại thương hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt vượt 180 (một trăm tám mươi)ngày vào một năm, một chương trình ưu đãi không được vượt vượt 90 (chínmươi) ngày.

5. Vào thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày không còn thờihạn trao giải thưởng, giải thưởng không có tín đồ trúng thưởng của chương trìnhkhuyến mại mang tính may rủi đề xuất được trích nộp 1/2 giá trị đã ra mắt vàongân sách công ty nước theo hình thức tại khoản 4 Điều 96 phương pháp Thương mại.

6. Cỗ Tài bao gồm phối hợp với Bộ thương mại hướng dẫncụ thể việc thực hiện khoản 5 Điều này.

Điều 13. Tổ chức chương trìnhkhách hàng thường xuyên

2. Thẻ khách hàng hàng, phiếu ghi nhận việc chọn mua hànghóa, thương mại dịch vụ phải có rất đầy đủ các nội dung hầu hết sau đây:

a) Ghi rõ thương hiệu của thẻ hoặc phiếu;

b) Điều kiện và phương pháp ghi dấn sự gia nhập củakhách sản phẩm vào chương trình quý khách thường xuyên, việc mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụcủa khách hàng. Vào trường hợp tất yêu ghi không thiếu thốn các văn bản nêu tại điểmnày thì phải hỗ trợ đầy đủ, kịp thời những nội dung đó cho người sử dụng khi kháchhàng ban đầu tham gia vào chương trình;

c) những nội dung liên quan được giải pháp tại Điều 97của dụng cụ Thương mại.

Điều 14. ưu đãi hàng hóa,dịch vụ trải qua internet và những phương tiện năng lượng điện tử khác

Đối với chương trình khuyến mại mà mặt hàng hóa, dịch vụđược khuyễn mãi thêm được mua, bán hoặc đáp ứng qua mạng internet và những phương tiện thể điệntử khác, mến nhân thực hiện khuyến mãi phải tuân hành các giải pháp về khuyếnmại của Luật thương mại và Nghị định này.

MỤC 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝTHỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Điều 15. Thông tin về việc tổchức triển khai khuyến mại

1. Yêu thương nhân thực hiện các bề ngoài khuyến mạiquy định tại Mục 2 Chương này cần gửi thông tin bằng văn phiên bản về chương trìnhkhuyến mại mang lại Sở thương mại nơi tổ chức tặng kèm chậm tốt nhất 7 (bảy) ngày làmviệc trước khi tiến hành khuyến mại.

2. Nội dung thông tin về chương trình khuyến mạibao gồm:

a) Tên công tác khuyến mại;

b) Địa bàn tiến hành khuyến mại; vị trí bán hàngthuộc công tác khuyến mại;

c) hình thức khuyến mại;

d) mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịchvụ dùng để khuyến mại;

đ) thời gian bắt đầu, thời gian ngừng chươngtrình khuyến mại;

e) quý khách hàng của lịch trình khuyến mại;

g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá chỉ trị phần thưởng củachương trình khuyến mại.

3. Đối với vẻ ngoài khuyến mại buôn bán hàng, cung ứngdịch vụ bao gồm kèm theo phiếu dự thi cho quý khách để chọn fan trao thưởng theothể lệ và giải thưởng đã công bố quy định trên Điều 11 Nghị định này, vào thờihạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày không còn thời hạn trao phần thưởng của chươngtrình khuyến mại, yêu đương nhân thực hiện khuyến mãi có trách nhiệm:

a) Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở dịch vụ thương mại nơi tổchức tặng kèm về hiệu quả trúng thưởng;

b) thông báo công khai công dụng trúng thưởng trên ítnhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, tp trực trực thuộc Trungương, nơi tổ chức chương trình khuyễn mãi thêm và tại những địa điểm bán hàng thuộcchương trình khuyến mại.

Điều 16. Trình tự, thủ tụcđăng ký tiến hành chương trình khuyễn mãi thêm bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịchvụ cố nhiên việc tham gia các chương trình mang ý nghĩa may rủi

1. Chương trình khuyến mại bằng bề ngoài bán hàng,cung ứng thương mại & dịch vụ kèm theo bài toán tham gia các chương trình mang tính chất may xui xẻo quyđịnh tại Điều 12 Nghị định này cần được đk tại cơ quan quản lý nhà nước vềthương mại gồm thẩm quyền sau đây:

a) Sở yêu quý mại so với chương trình khuyến mãi thựchiện trên địa bàn một tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;

b) cỗ Thương mại so với chương trình ưu đãi thựchiện trên địa bàn từ nhì tỉnh, tp trực thuộc tw trở lên.

2. Làm hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mạibao gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mạitheo mẫu của cục Thương mại. Câu chữ đăng ký tiến hành chương trình khuyến mại,bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; mặt hàng hóa, dịch vụ đượckhuyến mại; mặt hàng hóa, dịch vụ dùng để làm khuyến mại; thời gian khuyến mại; kháchhàng của lịch trình khuyến mại;

b) Thể lệ chương trình khuyến mại;

c) mẫu vé số dự thưởng so với chương trình khuyếnmại bao gồm phát hành vé số dự thưởng;

d) Hình hình ảnh hàng hóa tặng kèm và hàng hóa dùng đểkhuyến mại;

đ) Mẫu minh chứng trúng thưởng (nếu có);

e) bản sao giấy xác nhận về unique của sản phẩm hóakhuyến mại, sản phẩm hóa dùng làm khuyến mại theo hiện tượng của pháp luật (nếu có).

3. Vào thời hạn 7 (bảy) ngày làm cho việc, tính từ lúc ngàynhận được làm hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyễn mãi thêm hợp lệ, ban ngành quảnlý bên nước về dịch vụ thương mại có thẩm quyền biện pháp tại khoản 1 Điều này xem xét,xác nhận bằng văn bạn dạng việc đăng ký triển khai chương trình khuyến mại của thươngnhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bạn dạng và nêu rõ lýdo.

4. Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chươngtrình khuyến mãi phải bao gồm các câu chữ sau đây:

a) Tên lịch trình khuyến mại;

b) hình thức khuyến mại;

c) Tên, địa chỉ, số smartphone của yêu mến nhân thựchiện công tác khuyến mại;

d) sản phẩm hóa, dịch vụ được khuyến mại;

đ) mặt hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; tổng trịgiá giải thưởng;

e) thời gian khuyến mại;

g) Địa bàn tổ chức khuyến mại; vị trí bán hàngthuộc chương trình khuyến mại;

h) Xử lý giải thưởng tồn đọng;

i) Thể lệ công tác khuyến mại;

k) các nghĩa vụ khác của yêu quý nhân thực hiện khuyếnmại.

5. Trường vừa lòng Bộ thương mại dịch vụ là cơ quan chứng thực việcthực hiện công tác khuyến mại, thương nhân triển khai chương trình khuyến mạicó trọng trách gửi văn bạn dạng thông báo mang lại Sở thương mại nơi thực hiện chương trìnhkhuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhấn của Bộ thương mại trước lúc thựchiện lịch trình khuyến mại.

6. Vào thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày tính từ lúc ngàyhết thời hạn trao phần thưởng của công tác khuyến mại, yêu quý nhân thực hiệnchương trình ưu đãi phải bao gồm văn bạn dạng báo cáo cơ quan làm chủ nhà nước vềthương mại tất cả thẩm quyền luật pháp tại khoản 1 Điều này về hiệu quả chương trìnhkhuyến mại và việc xử lý một nửa giá trị giải thưởng không có tín đồ trúng thưởng (nếucó).

Thương nhân tiến hành chương trình khuyến mại cótrách nhiệm thông tin công khai công dụng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiệnthông tin đại bọn chúng tại tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi tổ chứcchương trình khuyễn mãi thêm và tại những địa điểm bán hàng thuộc công tác khuyếnmại.

Điều 17. Trình tự, thủ tụcđăng ký triển khai các chương trình khuyến mãi kèm theo bằng bề ngoài khác

1. Các chương trình khuyến mãi kèm theo ngoài các hình thứcquy định tại Mục 2 Chương này chỉ được thực hiện sau thời điểm có văn bản chấp thuậncủa cỗ Thương mại.

2. Hồ sơ đăng ký triển khai chương trình khuyến mạibao gồm những nội dung giải pháp tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngàynhận được hồ sơ đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, cỗ Thương mạixem xét, xác thực bằng văn bạn dạng việc đăng ký thực hiện chương trình khuyễn mãi thêm củathương nhân; trong trường thích hợp không xác nhận, phải thông tin bằng văn phiên bản vànêu rõ lý do.

4. Trước khi triển khai chương trình khuyến mại,thương nhân thực hiện ưu đãi có trách nhiệm gửi văn phiên bản thông báo mang đến SởThương mại chỗ thực hiện tặng thêm kèm theo bạn dạng sao văn bạn dạng chấp thuận của BộThương mại.

5. Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kếtthúc thời hạn trao giải thưởng của công tác khuyến mại, mến nhân thực hiệnkhuyến mại phải có văn phiên bản báo cáo Bộ dịch vụ thương mại về hiệu quả chương trình khuyếnmại.

Điều 18. Ra mắt kết trái vàtrao thưởng công tác khuyến mại

Trong trường thích hợp chương trình khuyến mãi có trao giảithưởng, thời hạn ra mắt kết quả và trao giải thưởng không được vượt thừa 30 (bamươi) ngày kể từ ngày ngừng chương trình khuyến mại.

Điều 19. Ngừng thực hiệnchương trình khuyến mại

Thương nhân thực hiện khuyễn mãi thêm không được chấm dứtviệc tiến hành chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc vẫn đượccơ quan cai quản nhà nước tất cả thẩm quyền xác nhận, trừ những trường hợp phép tắc dướiđây:

1. Vào trường vừa lòng bất khả kháng, yêu đương nhân cóthể kết thúc chương trình ưu đãi trước thời hạn tuy vậy phải thông báo côngkhai tới người tiêu dùng và cơ quan cai quản nhà nước về thương mại dịch vụ có thẩm quyền.

Xem thêm: 6 Tuổi] Hộp 10 Cái Khẩu Trang Cho Bé 6 Tháng Tuổi Pigeon Nhật Bản

2. Trường đúng theo thương nhân bị cơ quan cai quản nhà nướcvề thương mại có thẩm quyền buộc đình chỉ triển khai chương trình khuyến mại trướcthời hạn theo nguyên tắc tại Điều trăng tròn Nghị định này.

Điều 20. Đình chỉ thực hiệnchương trình khuyến mại

1. Cơ quan cai quản nhà nước về thương mại có thẩmquyền có quyền đình chỉ câu hỏi thực hiện toàn bộ hoặc một trong những phần chương trình khuyếnmại của mến nhân trường hợp phát hiện gồm hành vi vi phạm thuộc một trong số trườnghợp sau đây:

a) Vi phạm những quy định trên Điều 100 vẻ ngoài Thương mạivà Điều 4 Nghị định này;

b) Không tiến hành hoặc triển khai không đúng hoặckhông rất đầy đủ các văn bản trong thể lệ chương trình tặng thêm đã đk tạicơ quan quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ có thẩm quyền.

2. Yêu đương nhân bao gồm chương trình tặng kèm bị đìnhchỉ có nghĩa vụ ra mắt công khai việc xong chương trình khuyến mãi và thựchiện khá đầy đủ các khẳng định với người sử dụng đã thâm nhập chương trình khuyến mãi kèm theo đó,trừ trường vừa lòng được phương tiện tại khoản 3 Điều này.

3. Yêu mến nhân áp dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinhdoanh; mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế khiếp doanh; sản phẩm hóa chưa được phép lưu lại thông,dịch vụ chưa được phép cung ứng; rượu, bia để khuyến mại cho những người dưới 18 tuổi;thuốc lá, rượu tất cả độ rượu cồn từ 30 độ trở lên; thuốc chữa dịch để khuyến mãi dưới mọihình thức, lúc bị đình chỉ việc tiến hành chương trình khuyến mãi kèm theo phải chấm dứttoàn cỗ việc thực hiện chương trình khuyến mại.

Chương 3.

QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

MỤC 1. NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨMQUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Điều 21. Bảo lãnh quyền sở hữutrí tuệ trong chuyển động quảng cáo yêu thương mại

1. Bài toán sử dụng sản phẩm quảng cáo thương mại dịch vụ có chứađựng những đối tượng được bảo lãnh quyền mua trí tuệ yêu cầu được sự đồng ý củachủ sở hữu đối tượng người tiêu dùng được bảo lãnh quyền mua trí tuệ đó.

2. Thương nhân gồm quyền đăng ký bảo lãnh quyền sở hữutrí tuệ so với sản phẩm quảng cáo thương mại theo lao lý của pháp luật.

Điều 22. Thành phầm quảng cáothương mại có nội dung so sánh với sản phẩm giả, hàng phạm luật quyền tải trí tuệ

Thương nhân có quyền so sánh hàng hóa của mình vớihàng giả, hàng phạm luật quyền mua trí tuệ trong sản phẩm quảng cáo yêu thương mạisau lúc có xác thực của cơ quan cai quản nhà nước gồm thẩm quyền về việc sử dụnghàng giả, hàng phạm luật quyền cài trí tuệ nhằm so sánh.

Điều 23. Bảo vệ trẻ em tronghoạt đụng quảng cáo yêu đương mại

1. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa là sản phẩmdinh dưỡng cần sử dụng cho trẻ em phải vâng lệnh theo các quy định của lao lý vềkinh doanh với sử dụng thành phầm dinh dưỡng sử dụng cho trẻ em.

2. Không được tận dụng sự thiếu hiểu biết nhiều và thiếukinh nghiệm của trẻ con em để đưa vào nội dung thành phầm quảng cáo các thông tin sauđây:

a) làm cho giảm ý thức của trẻ nhỏ vào gia đình và xãhội;

b) thẳng đề nghị, khuyến khích trẻ nhỏ yêu cầucha mẹ hoặc tín đồ khác mua hàng hóa, thương mại dịch vụ được quảng cáo;

c) Thuyết phục trẻ nhỏ về việc thực hiện hàng hóa, dịchvụ được quảng bá sẽ hữu dụng thế hơn những trẻ nhỏ không thực hiện hàng hóa, dịch vụđược quảng cáo;

d) khiến cho trẻ em suy nghĩ, lời nói, hành động tráivới đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây tác động xấu đến sức khỏe, an ninh hoặc sựphát triển bình thường của trẻ con em.

Điều 24. Quảng cáo thương mạiđối với mặt hàng hóa, dịch vụ liên quan đến y tế

Quảng cáo yêu quý mại so với hàng hóa, thương mại & dịch vụ liênquan đến dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị, khí cụ y tế,phương pháp trị bệnh, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng phải tuân thủtheo các quy định của pháp luật về y tế.

Điều 25. Pr thương mạiđối với mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại liên quan đến thuốc thú y, thuốc đảm bảo an toàn thực vật,phân bón, thức ăn chăn nuôi với giống đồ gia dụng nuôi, giống cây trồng

Quảng cáo mến mại so với hàng hóa, dịch vụ liênquan cho thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn uống chăn nuôi, giốngvật nuôi, giống cây cỏ phải tuân thủ theo các quy định của luật pháp có liênquan với không được cất đựng những nội dung sau:

1. Khẳng định về tính an toàn, tính không độc hạinhưng không có xác thực của cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền.

2. Xác minh về hiệu quả và chức năng của thuốcthú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi cùng giống thiết bị nuôi, giốngcây trồng nhưng không có cơ sở khoa học.

3. Sử dụng tiếng nói, chữ viết hoặc hình ảnh vi phạmquy trình và phương thức sử dụng an toàn thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 26. Lăng xê thương mạiđối với hàng hóa thuộc diện phải vận dụng tiêu chuẩn, điều khoản kỹ thuật về chấtlượng hàng hóa

Ngoài số đông loại hàng hóa không thuộc diện đề nghị ápdụng tiêu chuẩn, vẻ ngoài kỹ thuật về chất lượng hàng hóa, yêu thương nhân chỉ đượcphép quảng bá thương mại đối với hàng hóa thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn,quy định kỹ thuật tương ứng sau thời điểm hàng hóa đó được cấp giấy chứng nhận phù hợptiêu chuẩn chỉnh hoặc chính sách kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền hoặcđược công bố tiêu chuẩn chỉnh chất lượng.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆNQUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Điều 27. Trách nhiệm đối với nộidung sản phẩm quảng cáo mến mại

1. Yêu mến nhân sale quảng cáo thương mại phảitự chịu trách nhiệm trước lao lý nếu nội dung sản phẩm quảng cáo của chính bản thân mình viphạm các nội dung lăng xê bị cấm trên Luật dịch vụ thương mại và những nội dung về sảnphẩm quảng cáo được cách thức tại Nghị định này; bắt buộc chấp hành đúng các quy địnhvề sử dụng phương tiện quảng cáo theo hình thức của lao lý hiện hành.

2. Tín đồ đứng đầu tư mạnh quan cai quản các phương tiệnthông tin đại chúng, phương tiện truyền tin, báo điện tử và các loại xuất bảnphẩm chịu trách nhiệm về thành phầm quảng cáo dịch vụ thương mại được quảng bá trênphương tiện thể quảng cáo mà lại mình quản ngại lý.

Điều 28. Đình chỉ thực hiện quảngcáo yêu quý mại

1. Cơ quan làm chủ nhà nước về thương mại phối hợpvới cơ quan cấp cho phép thực hiện quảng cáo đình chỉ quảng cáo thương mại dịch vụ trongtrường hòa hợp phát hiện tại nội dung sản phẩm quảng cáo thương mại dịch vụ vi phạm cơ chế củapháp luật.

2. Vào trường hòa hợp quảng cáo thương mại bị đình chỉ,thương nhân có thành phầm quảng cáo thương mại và cơ quan thống trị phương nhân tiện quảngcáo tất cả nghĩa vụ vâng lệnh quyết định của những cơ quan thống trị nhà nước nêu tạikhoản 1 Điều này.

Chương 4.

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃMTHƯƠNG MẠI

MỤC 1. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRƯNGBÀY, GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 29. Ghi nhãn sản phẩm & hàng hóa đốivới sản phẩm & hàng hóa trưng bày, ra mắt tại hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại ViệtNam

1. Hàng hóa trưng bày, ra mắt tại hội chợ, triểnlãm thương mại dịch vụ tại vn phải tất cả nhãn hàng hóa theo qui định của lao lý vềghi nhãn mặt hàng hóa.

2. Sản phẩm & hàng hóa tạm nhập khẩu nhằm trưng bày, giới thiệutại hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại vn phải triển khai theo luật củapháp hình thức về ghi nhãn sản phẩm hóa.

Điều 30. Trưng bày hàng giả,hàng vi phạm quyền thiết lập trí tuệ để đối chiếu với mặt hàng thật

1. Việc tổ chức triển khai trưng bày sản phẩm giả, hàng vi phạm quyềnsở hữu kiến thức để so sánh với hàng chính hãng phải được sự thuận tình của phòng ban quảnlý bên nước về thương mại dịch vụ có thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật.

2. Mặt hàng giả, hàng vi phạm luật quyền thiết lập trí tuệ đượctrưng bày để so sánh với sản phẩm chính hãng phải được cơ quan cai quản nhà nước tất cả thẩmquyền theo phương tiện của pháp luật chứng thực hàng hóa chính là hàng giả, hàng vi phạmquyền tải trí tuệ.

3. Mặt hàng giả, hàng vi phạm luật quyền cài trí tuệ khiđược trưng bày đề nghị niêm yết rõ hàng hóa đó là mặt hàng giả, hàng vi phạm quyền sởhữu trí tuệ.

Điều 31. áp dụng tên, chủ đề củahội chợ, triển lãm yêu đương mại

1. Mến nhân, tổ chức chuyển động có tương quan đếnthương mại khi tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại có quyền chọn tên, công ty đềhội chợ, triển lãm yêu thương mại.

2. Trường hợp tên, chủ đề của hội chợ, triển lãmthương mại sử dụng những từ bỏ ngữ để tiếp thị chất lượng, thương hiệu của hàng hóa,dịch vụ hoặc uy tín, thương hiệu của yêu quý nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hộichợ triển lãm thương mại dịch vụ thì yêu mến nhân, tổ chức chuyển động có liên quan đếnthương mại khi tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại phải tuân thủ các quy địnhsau đây:

a) Có bởi chứng minh chứng chất lượng, danh hiệu củahàng hóa, thương mại dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm yêu mến mại phù hợp với tên, nhà đềcủa hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại đã đăng ký;

b) Có bởi chứng chứng minh uy tín, danh hiệu củathương nhân, tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại phù hợpvới tên, chủ thể của hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ đã đăng ký.

Điều 32. Cấp giải thưởng, chứngnhận chất lượng, danh hiệu của mặt hàng hóa, dịch vụ, ghi nhận uy tín, danh hiệucủa yêu đương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Việc cấp cho giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danhhiệu của mặt hàng hóa, dịch vụ hoặc uy tín, thương hiệu của yêu quý nhân, tổ chức hoặccá nhân thâm nhập hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện theo phép tắc củapháp luật bao gồm liên quan.

Điều 33. Tạm thời nhập tái xuấthàng hóa, thương mại dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam; tạm thời xuấttái nhập khẩu hóa, thương mại & dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoài

Việc tạm bợ nhập tái xuất hàng hóa tham gia hội chợ,triển lãm dịch vụ thương mại tại Việt Nam; nhất thời xuất tái lấy về hóa, thương mại dịch vụ tham giahội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại ở nước ngoài phải tuân hành các lao lý của phápluật về thương chính và những quy định không giống của pháp luật có liên quan.

MỤC 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNGKÝ TỔ CHỨC, gia nhập HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 34. Tổ chức hội chợ, triểnlãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam

1. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phảiđược đk tại Sở mến mại, chỗ dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạitrước ngày thứ nhất tháng 10 của năm ngoái năm tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm.

2. Sở mến mại xác thực bằng văn bạn dạng việc đăng kýtổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ của yêu quý nhân, tổ chức vận động cóliên quan liêu đến dịch vụ thương mại chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổchức hội chợ, triển lãm. Trong trường hợp không chứng thực việc đăng ký tổ chức hộichợ, triển lãm thương mại dịch vụ thì Sở thương mại dịch vụ phải thông tin bằng văn bạn dạng và nêurõ vì sao trong thời hạn nêu trên khoản này.

3. Ngôi trường hợp gồm từ nhị thương nhân, tổ chức triển khai hoạt độngcó liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm yêu thương mạitrùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, Sở thương mại tổ chức điều đình để lựachọn thương nhân, tổ chức hoạt động có tương quan đến dịch vụ thương mại được tổ chức hộichợ, triển lãm dịch vụ thương mại đó.

4. Ngôi trường hợp việc hiệp thương vẻ ngoài tại khoản 3Điều này sẽ không đạt kết quả, Sở thương mại dịch vụ quyết định xác nhận đăng ký cho mộtthương nhân hoặc tổ chức vận động có liên quan đến thương mại được tổ chức hộichợ, triển lãm dịch vụ thương mại căn cứ vào những cơ sở sau đây:

a) hiệu quả tổ chức hội chợ, triển lãm mến mạitương tự đã thực hiện;

b) năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm yêu đương mại;

c) tởm nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm yêu đương mạicùng tên, cùng chủ thể hoặc các hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tương tự;

d) Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

5. Trong khoảng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúchội chợ, triển lãm mến mại, thương nhân, tổ chức chuyển động có liên quan đếnthương mại phải bao gồm văn bản báo cáo Sở dịch vụ thương mại về tác dụng việc tổ chức triển khai hội chợ,triển lãm thương mại dịch vụ theo đông đảo nội dung đã đăng ký tại Sở yêu quý mại.

Điều 35. Rứa đổi, bổ sung nộidung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ tại Việt Nam

1. Ngôi trường hợp cầm cố đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổchức hội chợ, triển lãm yêu đương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quanđến dịch vụ thương mại phải gởi văn bạn dạng đến Sở thương mại dịch vụ chậm độc nhất từ 30 (ba mươi)ngày mang đến 45 (bốn lăm) ngày, trước thời gian ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại,tùy thuộc vào nội dung đk do Bộ thương mại dịch vụ hướng dẫn.

2. Sở thương mại chứng thực bằng văn bản việc cụ đổi,bổ sung đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại trong thời hạn 10 (mười)ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhấn văn bạn dạng đăng ký kết hợp lệ. Trong trường thích hợp khôngxác nhận vấn đề thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãmthương mại, Sở thương mại dịch vụ phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ vì sao trong thờihạn nêu trên khoản này.

Điều 36. Tổ chức triển khai cho thươngnhân, tổ chức, cá thể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

1. Việc tổ chức triển khai cho yêu mến nhân, tổ chức, cá nhântham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở quốc tế phải được đăng ký tại BộThương mại trước thời điểm ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức.

2. Bộ Thương mại chứng thực bằng văn bạn dạng việc đăng kýtổ chức đến thương nhân, tổ chức, cá thể tham gia hội chợ, triển lãm mến mạiở nước ngoài chậm nhất trước thời điểm ngày 01 tháng 11 của thời gian trước năm tổ chức. Trongtrường thích hợp không xác nhận việc đăng ký, Bộ dịch vụ thương mại phải thông báo bằng văn bảnvà nêu rõ nguyên nhân trong thời hạn nêu trên khoản này.

3. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức triển khai hoạt độngcó liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm yêu quý mạitrùng tên, công ty đề, thời gian, vị trí ở nước ngoài, Bộ thương mại tổ chức hiệpthương để chọn lọc thương nhân, tổ chức vận động có tương quan đến thương mạithực hiện nay việc tổ chức cho yêu quý nhân, tổ chức, cá thể khác thâm nhập hội chợ,triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoài.

4. Trường hợp câu hỏi hiệp mến theo cách thức tạikhoản 3 Điều này không đạt kết quả, Bộ dịch vụ thương mại quyết định xác nhận cho mộtthương nhân hoặc tổ chức chuyển động có liên quan đến thương mại được tổ chức triển khai chothương nhân, tổ chức, cá nhân khác thâm nhập hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nướcngoài dựa trên những cơ sở sau đây:

a) tác dụng tổ chức hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại ởnước kế bên đã thực hiện;

b) năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ởnước ngoài;

c) khiếp nghiệm tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm yêu quý mạicùng tên, cùng chủ đề hoặc những hội chợ, triển lãm yêu quý mại tương tự như ở nướcngoài;

d) Đánh giá của những hiệp hội ngành mặt hàng liên quan.

5. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kếtthúc hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tại nước ngoài, mến nhân, tổ chức hoạt độngcó liên quan đến thương mại tổ chức mang lại thương nhân, tổ chức, cá thể khác thamgia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài phải tất cả văn bản báo cáo BộThương mại về hiệu quả việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại tạinước ngoài theo những nội dung đã đăng ký tại cỗ Thương mại.

6. Yêu mến nhân tự tổ chức hội chợ, triển lãm thươngmại ở quốc tế về hàng hóa, dịch vụ của chính mình không phải vâng lệnh các quy địnhtại khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này.

Điều 37. Thế đổi, bổ sung nộidung đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại ở nước ngoài

1. Ngôi trường hợp cố kỉnh đổi, bổ sung cập nhật nội dung đăng ký tổchức hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoài, yêu quý nhân, tổ chức triển khai hoạt độngcó tương quan đến thương mại dịch vụ phải gửi văn phiên bản đến Bộ thương mại dịch vụ chậm tuyệt nhất từ 30(ba mươi) ngày mang đến 45 (bốn lăm) ngày trước thời điểm ngày khai mạc hội chợ, triển lãmthương mại, tùy nằm trong vào nội dung đk do Bộ thương mại hướng dẫn.

2. Bộ Thương mại xác nhận bằng văn bản việc vậy đổi,bổ sung ngôn từ đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoàitrong thời hạn 10 (mười) ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dấn văn phiên bản đăng ký kết hợp lệ.Trong trường hòa hợp không xác nhận việc vậy đổi, bổ sung nội dung đk tổ chứchội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ ở nước ngoài, Bộ dịch vụ thương mại phải vấn đáp bằng vănbản cùng nêu rõ nguyên nhân trong thời hạn nêu trên khoản này.

Điều 38. Nội dung đăng ký tổchức hội chợ, triển lãm mến mại

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạitheo hiện tượng tại khoản 1 Điều 34 cùng khoản 1 Điều 36 Nghị định này bao gồm:

1. Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãmthương mại theo mẫu của bộ Thương mại. Ngôn từ đăng ký tổ chức triển khai hội chợ, triểnlãm thương mại bao gồm: tên, địa chỉ cửa hàng của yêu mến nhân, tổ chức hoạt động có liênquan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm yêu mến mại; tên, chủ đề hội chợ,triển lãm dịch vụ thương mại (nếu có); thời gian, vị trí tổ chức hội chợ, triển lãmthương mại; bài bản dự kiến của hội chợ, triển lãm yêu thương mại.

2. Phiên bản sao Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh - đầutư, Quyết định thành lập và hoạt động hoặc các quyết định khác có mức giá trị pháp luật tươngđương theo luật pháp của pháp luật.

3. Bởi chứng minh chứng chất lượng, danh hiệu củahàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ hoặc uy tín, danh hiệucủa yêu quý nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm yêu thương mạiphù phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm dịch vụ thương mại (nếu có).

Chương 5.

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬLÝ VI PHẠM

Điều 39. Thanh tra, kiểm tra

1. Trong quy trình thực hiện hoạt động xúc tiếnthương mại, yêu mến nhân, tổ chức vận động có tương quan đến mến mại, cá nhânhoạt cồn thương mại hòa bình phải chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan tất cả thẩmquyền theo cách thức của lao lý Việt Nam. Bài toán thanh tra, soát sổ hoạt độngxúc tiến thương mại phải đảm bảo thực hiện tại đúng chức năng, đúng thẩm quyền vàtuân thủ hiện tượng của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

2. Cán bộ, công chức công ty nước lợi dụng việc kiểmtra, thanh tra để vụ lợi, sách nhiễu, khiến phiền hà cho hoạt động xúc tiếnthương mại tùy thuộc vào mức độ vi phạm có khả năng sẽ bị xử lý kỷ lao lý hoặc truy cứu vớt trách nhiệmhình sự, nếu gây nên thiệt hại yêu cầu bồi hay theo điều khoản của pháp luật.

Điều 40. Xử trí vi phạm

Thương nhân, tổ chức hoạt động có tương quan đếnthương mại, cá nhân hoạt động thương mại vi phạm Nghị định này, phụ thuộc vào mức độvi phạm có khả năng sẽ bị xử lý phạm luật hành thiết yếu hoặc bị truy nã cứu trách nhiệm hình sựtheo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 41. Khiếu nại, tố cáo

1. Thương nhân, tổ chức chuyển động có tương quan đếnthương mại, cá nhân hoạt động dịch vụ thương mại có quyền năng khiếu nại, tố cáo đối với cácquyết định và hành vi trái pháp luật, gây cực nhọc khăn, quấy quả của cán bộ, côngchức bên nước. Câu hỏi khiếu nại, cáo giác và việc xử lý khiếu nại, cáo giác đượcthực hiện theo phương tiện của pháp luật về năng khiếu nại, tố cáo.

2. Người dân có thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáomà ko giải quyết, thiếu nhiệm vụ trong bài toán giải quyết, giải quyết tráipháp khí cụ thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ ảnh hưởng xử lý kỷ biện pháp hoặc truycứu trọng trách hình sự; nếu tạo ra thiệt hại buộc phải bồi hay theo nguyên tắc củapháp luật.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Hiệu lực thi hành3

1. Nghị định này có hiệu lực thực hành sau 15 ngày,kể từ thời điểm ngày đăng Công báo.

2. Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm1999 về khuyến mại, quảng cáo thương mại dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại dịch vụ hếthiệu lực tính từ lúc ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 43. Tổ chức thực hiện

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộcTrung ương phụ trách hướng dẫn cùng thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ nước nhà (để đăng Công báo); - Cổng tin tức điện tử bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK.

Bài viết liên quan