TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1

Share:

Tiếng Hàn sơ cấp bao hàm những ngữ pháp cơ bản nhất với được vận dụng nhiều độc nhất trong cuộc sống hoặc câu văn mặt hàng ngày.

Bạn đang đọc: Tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1

Đặc biệt khi nuốm chắc đầy đủ ngữ pháp sơ cấp cho này, bạn sẽ sử dụng giờ đồng hồ Hàn thuần thục hơn. Đồng thời làm nền tang để học lên các điểm ngữ pháp trung - cao cấp. Du học hàn quốc grimaceworks.com tổng phù hợp 91 điểm ngữ pháp sơ cấp cho theo giáo trình tiếng Hàn sơ cung cấp của Đại học đất nước Seoul. Giáo trình giờ đồng hồ Hàn Đại học giang sơn Seoul là cỗ giáo trình chuẩn chỉnh nhất, được không ít trường Đại học hàn quốc sử dụng để dạy tiếng Hàn mang lại du học viên Quốc tế. Mong rằng cùng với 91 điểm ngư pháp sơ cấp này, bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn đúng chuẩn và dễ dàng hơn. Đặc biệt sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn sơ cấp cho phần 2 (Click nhằm xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ nhà ngữ thua cuộc danh từ, vươn lên là danh từ bỏ thành công ty ngữ trong câu

- Danh từ tất cả phụ âm cuối + 은, danh từ không tồn tại phụ âm cuối + 는- Nhấn rất mạnh tay vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 밥은 맛있어요 > cơm trắng thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : đái từ công ty ngữ

- Tiểu nhà ngữ lép vế danh từ, biến hóa danh tự thành công ty ngữ trong câu, tương tự 은/는- Danh từ tất cả phụ âm cuối + 이, danh từ không tồn tại phụ âm cuối + 가- Nhấn mạnh vào phần công ty ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 이 집이 크네요 > tòa nhà to quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh từ đóng vai trò tân ngữ vào câu, là đối tượng (người, vật, con vật...) bị công ty ngữ ảnh hưởng tác động lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 엄마가 김치를 사요 > bà mẹ tôi tải Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu định nghĩa, lép vế danh từ định nghĩa nhằm phân tích và lý giải cho nhà ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : liệu có phải là ....? 

- Đuôi câu nghi ngại của 입니다- Đuôi câu này tức là "Có cần là..."- Là đuôi câu kính ngữ tối đa trong tiếng HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> các bạn có cần là học sinh không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > bạn Minsu liệu có phải là người hàn quốc không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu định nghĩa, đứng sau danh từ tư tưởng nhằm lý giải cho công ty ngữ

- Đuôi câu này tức là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ gần gũi trong giờ Hàn, cường độ kính ngữ thấp hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: không phải là

- Đuôi câu đậy định, thua cuộc danh từ nhằm mục tiêu phủ định công ty ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Không đề nghị là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ Hàn, là dạng lấp định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi chưa hẳn là người việt nam Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > tín đồ này không phải là bạn của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : không hẳn là

- Đuôi câu tủ định, đứng sau danh từ nhằm mục tiêu phủ định nhà ngữ- Đuôi câu này tức là "Không đề nghị là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật trong tiếng Hàn, là dạng lấp định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > loại này không hẳn quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị đó chưa phải giáo sư của bọn chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên tự nối thân 2 danh từ, để biểu lộ sự ngã sung

- Được dịch là "Và"- Còn tức là "với" khi áp dụng trong cấu trúc (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào kia + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi nạp năng lượng cơm với thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi đi học với chúng ta tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ trang trọng lịch sự nhất mang đến động từ/tính từ- Động/tính từ bao gồm phụ âm cuối + 습니다- Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi ăn cơm+ 지금 잡니다 > bây giờ tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> thời tiết nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > tính năng này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- phân tách đuôi kính ngữ thân thiện cho Động từ/tính từ- mức độ kính ngữ tốt hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia thành 3 trường hợpTrường vừa lòng 1: V/A + 아요- Động tính từ đựng nguyên âm 아 trước 다 và không tồn tại phụ âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính từ cất nguyên âm 아/오 trước 다 phân chia với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường đúng theo 2: V/A + 어요- toàn bộ động tính từ bỏ không chứa nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường phù hợp 3: V/A + 여요- tất cả động tính từ dứt bằng 하다 chia với 어요 và chuyển đổi thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Chú ý- các động tính từ chứa nguyên âm 어,내 trước 다 chỉ chia với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Ở, tại, từ

- Trợ tự 에서 lép vế động từ chỉ địa điểm chốn- N + 에서 được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" khi câu chấm dứt bằng đụng từ hành vi (không buộc phải động trường đoản cú di chuyển) như ăn, uống, cộng đồng dục... để miêu tả nơi mà hành động diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn uống cơm ở nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi đọc sách ở thư viện- Được dịch là "Từ" khi câu hoàn thành bằng hành động dịch chuyển như xuất phát, cho từ, đem ra..., để miêu tả nơi mà hành động xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > xe buýt này xuất phát từ trạm xe buýt chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Ở, Vào

- Trợ tự 에 đứng sau danh tự chỉ địa điểm chốn- N + 에 được dùng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" khi câu hoàn thành bằng cồn từ chỉ sự dịch chuyển như đi, đến, đặt... để miêu tả nơi mà hành động hướng đến- Được dịch là "ở" khi câu chấm dứt bằng đụng từ chỉ sự trường tồn 있다/없다 (ở, ko ở/ có, ko có)+ 학교에 가요-> Tôi đi đến trường+ 집에 있어요-> Tôi nghỉ ngơi nhà

- Trợ từ 에 đứng sau danh từ bỏ chỉ thời gian- Được dịch với "Vào" (thời gian làm sao đó)+ 월요일에 > Vào sản phẩm công nghệ 2+ 한 시에 > vào thời gian 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp tủ định động từ/tính từ trong giờ Hàn- Được dịch là không- Được sử dụng phần lớn trong văn nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > lúc này tôi ko đi mang lại trường+ 날씨가 안 추워요> tiết trời không lạnhChú ý: Động từ chấm dứt bằng cội 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> mẹ tôi không nấu nướng ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp lấp định rượu cồn từ/tính từ trong giờ đồng hồ Hàn- Được dịch là không- tương tự ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này hay được sử dụng đa phần trong văn viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không tải cái này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này sẽ không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, ko có

- Ngữ pháp sở hữu- 있다/없다 che khuất danh trường đoản cú chỉ người, vật... Mà nhà ngữ sở hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không gồm (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi có tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không có xe

 

17. N + 에 있다/없다: Ở, ko ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không gồm (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> công ty tôi sinh hoạt TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> chúng ta tôi không tồn tại (ở) nhà

 

18. Xứ sở + địa chỉ + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không có (없다)" gì đó- các danh từ địa điểm : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: bên phải, 왼쪽 : bên trái, 안: trong, 밖: ngoài, 가운데: giữa, 옆: bên cạnh, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách nghỉ ngơi trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > nhà tôi ngơi nghỉ sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linh sống bên phải Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối thân 2 động từ hoặc tính từ với nhau diễn tả vế sau bổ sung cập nhật cho vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi đọc sách với ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món nạp năng lượng ngày ngon với hơi cay

20.

Xem thêm: Tủ Treo Phụ Kiện Điện Thoại, Móc Treo Phụ Kiện Điện Thoại

V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì quá khứ- Được dịch là "đã"- phân tách với rượu cồn từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đang đi vào trường+ 책을 읽었어요> Tôi sẽ đọc sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu mong khiến, yêu cầu bạn nghe thao tác làm việc gì một biện pháp lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học tập chăm chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > hãy tham khảo nhiều sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi ước rủ rê một phương pháp lịch sự, ước ao muốn người đối diện cùng thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > bọn họ cùng đi dến ngôi trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng ăn món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 che khuất danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 có thể thay thế cho các trợ trường đoản cú 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tập tiếng Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh với cũng uống coffe nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ hai tôi cũng học tập Taekwondo nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 lép vế danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 rất có thể thay thế cho những trợ trường đoản cú 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ có Hoa là người VN+ 오늘 빵만 먹어요 > bây giờ tôi chỉ ăn bánh mì thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, nhưng mà

- 지만 đứng sau động từ/tính từ mô tả sự trái lập giữa 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> giờ Hàn cạnh tranh nhưng thú vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > từ bây giờ tôi bao gồm lớp học nhưng mày mai tôi không có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? mô tả việc hỏi ý kiến người đối diện về việc gì đó hoặc rủ rê ai làm việc gì đó.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> mai sau đi coi phim nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (Bạn thấy) loại áo này đẹp mắt không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 diễn tả sự cảm thán của bạn nói về sự việc, sự vật nào đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> hôm nay thời ngày tiết nóng ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động trường đoản cú kính ngữ

- Kính ngữ hoá cồn từ, dịch chuyển từ hay thành động từ kính ngữ, biểu hiện sự tôn kính của người nói cùng với ngôi máy 2, ngôi vật dụng 3 (không cần sử dụng cho ngôi trang bị 1)- tương tự việc đổi khác từ rượu cồn từ Ăn > cần sử dụng bữa, bị tiêu diệt > Qua đời...- Động tính từ tất cả phụ âm cuối phân tách với 으시다, động tính từ không có phụ âm phân tách với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: từ ~ đến

- Ngữ pháp biểu đạt khoảng cách thời gian, trường đoản cú mốc thời hạn này mang lại mốc thời gian khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tập tiếng Hàn từ thứ hai đến thiết bị 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ ngày qua đến lúc này tôi học tập thi chuyên chỉ

 

30. N 에서~ N까지: từ bỏ ~ đến

- Ngữ pháp diễn đạt khoảng bí quyết địa lý, từ vị trí này đến nơi khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe bus từ đơn vị tôi mang lại trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi đi dạo từ trường mang lại thư viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vì...nên

- Ngữ pháp này được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" khi miêu tả 2 hành động xảy ra theo thiết bị tự thời gian trước cùng sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi ăn uống cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi ngủ dậy rồi cọ mặt- Được dịch là "Vì...nên..." để biểu đạt nguyên nhân và kết quả, vế trước là nguyên nhân của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> do trời mưa yêu cầu tôi không đến lớp được

 

Chú ý: Trước 아/어/여서 không chia quá khứ, cùng sau 아/어/여서 ko chia mong khiến, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành vi trong tương lai tất cả sự tính toán, dự tính- Động tính từ bao gồm phụ âm cuối phân chia với 을 거예요, động tính từ không có phụ âm cuối phân tách với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> năm tiếp theo tôi sẽ kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > vào cuối tuần này tôi đã nhận bằng xuất sắc nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp diễn tả thể hiện hành vi trong tương lai chưa có sự tính toán vĩnh viễn nhưng có sự quyết trọng điểm của bạn nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi vẫn học chăm chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > tương lai tôi sẽ đi mang lại trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu biểu hiện sự bức tường ngăn của người nói với những người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng coi TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > bạn đừng nạp năng lượng thứ này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp diễn tả việc mà nhà ngữ yêu cầu làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi yêu cầu học giờ Hàn siêng chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > chúng ta phải tập TD các vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu nghi ngờ thể hiện nay sự mong mỏi muốn, đồng tình, chứng thực của tín đồ nói từ người đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Ở đây tốt thật nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp mô tả một hành động đang ra mắt ở hiện tại tại, là thì bây giờ tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi đã làm bài tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan vẫn nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp thể hiện sự ước muốn của fan nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi ước ao mua chiếc áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi muốn xem bộ phim truyện này

 

39. 못 + V : không được

- Ngữ pháp diễn đạt khả năng ko thể xẩy ra của bài toán gì đó, dù tín đồ muốn có muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước cồn từ, mặc dù nhiên, với đụng từ chấm dứt bằng 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Trời mưa nên tôi không tới trường được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì phía bên ngoài ồn ào quá đề nghị tôi không tập trung được

40. V + 지 못하다: không được

- Ngữ pháp này hoàn toàn tương trường đoản cú 못 + V- Ngữ pháp này hay được dùng trong văn viết, còn 못 + V hay sử dụng trong văn nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Trời mưa bắt buộc tôi không đến lớp được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > bây giờ tôi bị nhức tay phải tôi không chơi Piano được 

41. V/A + 으면/면: trường hợp ... Thì

- Ngữ pháp biểu đạt điều kiện và kết quả của một sự việc nào đó- Được dịch là nếu...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có không ít tiền tôi sẽ tải nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > nếu như học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ có thể nhận học bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp diễn tả dự định của người nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> mai sau tôi định đi bệnh viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi ăn cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: làm việc gì đó CHO ai đó

- Đuôi câu thể hiện vấn đề chủ ngữ thao tác gì cho ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> hoàn thành giờ học thì hotline cho tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy cho tôi mượn chi phí nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này thực hiện trong 2 ngữ cảnh- Danh từ gồm phụ âm cuối chia với 으로, danh từ không có phụ âm cuối phân chia với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả phương thức, phương cách thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "đến" khi thua cuộc danh từ nơi chốn để miêu tả hướng của hành vi đến chỗ nào đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > kiếm tìm kiếm bởi Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu ăn uống cơm bằng đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? xe bus này đi mang đến trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 đứng sau danh trường đoản cú chỉ người, diễn đạt đối tượng mà hành vi hướng đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 thường dùng trong văn viết, 한테 hay sử dụng trong văn nói, 께 dùng cho những người có vai vế bự (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi gửi thư mang đến bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi điện thoại tư vấn dt cho ba mẹ

✌️ nội dung bài viết được soạn bởi : Du học nước hàn grimaceworks.com

Bài viết liên quan