KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 8 CHƯƠNG 1

Bộ đề khám nghiệm 1 ngày tiết Toán 8 chương thơm 1 Đại số là tư liệu vô cùng hữu dụng mà lại grimaceworks.com muốn reviews mang đến các bạn học sinh thuộc xem thêm.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 1

Tài liệu bao gồm 13 đề chất vấn 45 phút ít chương thơm 1: phép nhân cùng phép phân tách đa thức góp các bạn học viên ôn tập với củng chũm lại rất nhiều kỹ năng vẫn học tập trong cmùi hương I môn Đại số lớp 8 làm nền tảng gốc rễ sẵn sàng cho bài thi cuối học tập kì I. Sau trên đây, mời các bạn thuộc xem thêm để sẵn sàng mang lại bài bác kiểm soát của mình.

Bộ đề kiểm tra cmùi hương 1 Đại số 8

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 1Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8 - Đề 2Đề chất vấn chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 3Đề bình chọn chương 1 Đại số 8 - Đề 4

Đề đánh giá cmùi hương 1 Đại số 8 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những lời giải đúng.
Câu 1: Kết trái của phnghiền nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2C) 9x2y – 3x5+ 3x4D) x – 3y + 3x2Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:A) x2– 4B) x2+ 4C) x2 – 2D) 4 - x2Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 trên x = -1 là:A) 4B) -4C) 0D) 2Câu 4: Kết trái knhị triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phnghiền phân tách (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:A) 4x2– 5y + xyB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) 4x2 + 5y - xyCâu 6: Đẳng thức nào sau đó là Sai:A) (x - y)3= x3- 3x2y + 3xy2 - y3B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút ít gọn biểu thức Phường = (x - y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2Câu 2 (3 điểm): Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:a/ x3 – x2y + 3x – 3y
b/ x3 – 2x2 – 4xy2 + xc/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số không giống nhau chấp nhận x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề soát sổ chương 1 Đại số 8 - Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những đáp án đúng.Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết trái knhì triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phnghiền chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một công dụng khác.

Xem thêm: Tải 101+ Hình Ảnh Con Heo Dễ Thương Hoạt Hình Ảnh Heo Đất Dễ Thương Nhất

Câu 6: Đẳng thức nào sau đấy là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút gọn gàng biểu thức sau: Phường. = 2.(x + y)(x – y) - (x - y)2 + (x + y)2 – 4y2
Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 3x – 3yb/ x3 – 4x2 – xy2 + 4xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x - 3) : (x2 – 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số không giống nhau chấp thuận x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề soát sổ chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 3

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các câu trả lời đúng.Câu 1: Kết quả của phnghiền nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết quả của phxay nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết quả knhị triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết trái của phxay chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một hiệu quả không giống.Câu 6: Đẳng thức nào sau đấy là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận(7 điểm)Câu 1 ( 1 điểm): Rút ít gọn biểu thức sau: P.. = 2.(a + b)(a – b) + (a - b)2 + (a + b)2 – 4b2 Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 7x – 7yb/ x3 – 6x2 – xy2 + 9xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 15Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + 10x3 + x2 + 15x - 3) : (2x2 + 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số không giống nhau nhất trí x2 – y = y2 – x. Tính quý hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề soát sổ chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện nay phxay tính: (2x2 – 3yz + x3)b)(2x + 3)2+ (2x – 3)2 – (2x + 3)(4x – 6) + xyc) (4x2 + 4x + 1) : (2x + 1)Câu 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a.) 3x + 3y – x2– 2xy – y2c) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y + y3Bài 3: (2 điểm) ) Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử :a) x2– y2– 2x – 2yb. 18 m2– 36 mn + 18 n2 – 72 p2Bài 4: (2 điểm)a, Rút gọn gàng biểu thức : A = x2( x + y ) + y2 ( x + y ) + 2x2y + 2xy2b. Làm tính chia : ( x3+ 4x2 – x – 4 ) : ( x + 1 )Bài 5: (1 điểm) Tìm x , y biết : x ( 3x + 2 ) + ( x + 1 )2 – ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) = – 12Bài 6: (1 điểm) Tìm n ∈ Z để 2n2 + 5n – 1 chia hết mang đến 2n - 1..........Mời các bạn grimaceworks.com tệp tin tư liệu giúp xem nội dung bỏ ra tiết