Biểu tượng của đảng cộng sản việt nam

Share:
Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐƯỢC TRÌNH BÀY bình thường VỚI NHAU CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI
BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐƯỢC TRÌNH BÀY chung VỚI NHAU CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN TRÊN THẾ GIỚI

Hiếu Thiện

*
*

Italian Communist Party

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party

Cờ của Đảng cộng Sản Ý : The Italian Communist buổi tiệc ngọt (Tiếng Ý: Partito Comunista Italiano, PCI) thành lập và hoạt động vào năm 1921.

Bạn đang đọc: Biểu tượng của đảng cộng sản việt nam

Cũng vẽ hình tượng thứ hai thay mặt cho 2 thống trị vô sản công nông cuả cùng Sản Đệ Tam thế giới là ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính trước tiên là hình buá liềm. Không hề che giấu

*
*

Chinese Soviet Republic War Flag (1932-1934)

http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html

Các " Chiến kỳ " của Chinese Soviet Republic cuả Hồng Quân Trung cùng thời chiến tranh Quốc cùng tại Trung Hoacũng vẽ biểu tượng thứ hai vượt trội cho 2 thống trị vô sản người công nhân và dân cày là ngôi sao sáng vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thức là hình buá liềm.

*

COMMUNIST party OF MEXICO (MARXIST-LENINIST) ( Partido Comunista de México )

https://redantliberationarmy.wordpress. ... Ca/mexico/

http://www.comunistas-mexicanos.org/partido-comunista-de-mexico/2185-descarrilar-la-unidad-nacional-enfrentar-a-la-burguesia-en-todos-los-terrenos

Cờ cuả đảng cùng Sản Mexico – Communist buổi tiệc ngọt of Mexico /PCM– Theo công ty thuyết Mác Lê-Nin.Cũng có cả hai biểu tượng cuả hai thống trị vô sản Công Nông là Buá Liềm và ngôi sao sáng vàng năm cánh cùng nhau

*

https://sindetenernos.wordpress.com/tag/fpr/

http://dazibaorojo08.blogspot.com/2010/04/mexico-comunicado-del-frente-popular.html

https://triclialamga.weebly.com/blog/frente-popular-revolucionario-fpr

Mặt trận dân dã cách mạng của đảng cùng Sản Mexico (Frente Popular Revolucionario viết tắt là FPR).Logo trình diễn hai biểu tượng cuả cộng Sản thế giới là búa liềm đá quý và ngôi sao sáng vàng trên nền đỏ

*

New People"s Army (NPA) formed as the military wing of the Communist tiệc ngọt of the Philippines

http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html

Cờ lực lượng Tân dân chúng - New People"s Army (NPA) – Cuả đảng cộng Sản Phingoài biểu tượng chính mang đến 2 thống trị vô sản Công nông là hình buá liềm; cũng có biểu tượng phụ là ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh

*

Communist party of Finland (Marxist-Leninist)

https://www.deviantart.com/finnishsocialist/art/Communist-Party-of-Finland-Marxist-Leninist-380073469

http://finnishsocialist.deviantart.com/ ... T-Leninist

Cờ cuả Đảng cộng Sản Phần Lan theo nhà thuyết Mác-Lê Nin.Có đủ hình cả hai hình tượng của cùng sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao năm cánh color vàng

*

German Communist tiệc ngọt (Germany)

http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Ddkp.html

Cờ đổi mới thể cuả đảng cộng sản Đức (Deutsche kommunistische partei viết tắt là DKP)cũng gồm đủ 2 biểu tượng của cộng Sản đệ tam thế giới là búa liềm và ngôi sao vàng

*
*

Flag of the New Communist các buổi party of Yugoslavia, with Cyrillic or Latin letters (Cờ cuả đảng tân cùng Sản Yugoslavia, chử viết theo tiếng trong nước và La tinh)

http://www.crwflags.com/fotw/flags/rs%7Dnkpj.html

Cờ mới của đảng Tân cùng Sản Yugoslavia (Serbia) cũng vẽ đủ hai biểu tượng cuả 2 kẻ thống trị công nông là búa liềm và ngôi sao sáng vàng, không còn che dấu.

*

Communist buổi tiệc nhỏ of Turkey/Marxist–Leninist

https://en.wikipedia.org/wiki/Communist ... T–Leninist

Cờ cuả đảng cùng Sản Thổ nhĩ Kỳ- cuả nhóm theo con đường lối Mác Lê-Nin Liên Xô.Cũng bao gồm đủ 2 biểu tượng cuả 2 kẻ thống trị công nông cuả cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao sáng vàng năm cánh. Không còn che dấu

*
*

https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Communist_Party_(Turkey)

Maoist Communist các buổi party (Turkey)

Cờ cũng cuả đảng cộng Sản Thổ nhĩ Kỹ cuả đội theo mặt đường lối Mao cuả Trung cộng (Maoist Komünist Partisi. Viết tắt là MKP) .Cũng tất cả đầy đầy đủ 2 biểu tượng cuả 2 kẻ thống trị công nông cuả cộng Sản đệ tam nước ngoài là buá liềm và ngôi sao sáng vàng năm cánh.

*

Logo Chilean Communist tiệc ngọt Proletarian Action

https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... Action.jpg

Logo cuả Đảng cùng Sản vô sản hành động Chi-Lê.Tuy có biểu tượng chính cuả cộng sản đệ tam nước ngoài là hình buá liềm cực kỳ lớn. Nhưng cũng có kèm biểu tượng phụ là ngôi sao sáng vàng năm cánh – tuy nhỏ dại hơn.

*

Marxist-Leninist Communist tiệc ngọt of Ecuador

Đảng cùng Sản Mác-Lê Ecuadorcũng bao gồm 2 hình tượng của 2 kẻ thống trị công nông là buá liềm và ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh, không hề tách rời hoặc che dấu.

*

Marxist-Leninist Communist các buổi party of Venezuela

(https://comunicacioncontinua.com/el-partido-comunista-marxista-leninista-de-venezuela-llama-a-la-lucha-en-favor-de-las-grandes-mayorias/ )

Đảng cộng Sản Mác Lênin Venezuelacũng bao gồm 2 hình tượng tiêu biểu mang lại 2 ách thống trị công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau. Ko hề tách rời. Đi thông thường với nhau như thể một biểu tượng “kép” cuả cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

*

https://www.wikiwand.com/es/Partido_Comunista_Revolucionario_(Brasil)

Cờ cuả đảng cộng Sản cách Mạng Brazil / Revolutionary Communist các buổi party of Brazil (PCR)với không thiếu hai hình tượng búa liềm và ngôi sao sáng vàng là 2 hình tượng cho 2 thống trị công nông của cộng sản đệ tam quốc tế

*

Partido Comunista de Nicaragua

(http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/)

Logo cuả đảng cộng Sản Nicaraguacũng tất cả cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ. Không hề che dấu tung tích cả hai biểu tượng đó đa số tượng trưng đến 2 giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế.

*

Comunistas uruguayos

(http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1094)

Logo cuả đảng cùng Sản Uruguay .Bao tất cả đủ 2 hình tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm vàng cùng với ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh bên trên nền đỏ. Như công khai chứng thực cả 2 biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao sáng vàng trên nền đỏ đầy đủ là hình tượng cuả cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không bắt buộc che dấu

*

Workers Communist các buổi party of Denmark (Arbejderpartiet Kommunisterne, Viết tắt là APK)

Logo cuả đảng cộng Sản Lao Động Đan Mạch.Có đầy đủ cả hai biểu tượng cuả cùng Sản thế giới là buá liềm và ngôi sao vàng. Không phải che dấu

*
Một địa điểm trưng bày biểu tượng cuả đảng cùng Sản Ấn Độ.Communist parties flag và structure, Trivandrum Thiruvananthapuram, Kerala, India - stock photo

https://www.gettyimages.in/detail/photo/communist-parties-flag-and-structure-trivandrum-royalty-free-image/521678776

Một địa điểm trình bày biểu tượng cuả đảng cùng Sản Ấn Độ.Có cả buá liềm vàng cũng tương tự ngôi sao rubi năm cánh bên trên nền đỏ. Như công khai chứng thực ngôi sao đá quý năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả cộng Sản nước ngoài y như buá liềm

*

http://www.ideaespresso.com/

Hình trên là trang bìa cuốn sách sở hữu tên : Tuyên ngôn cộng Sản ( The Communist Manifesto) cuả hai ông tổ cùng Sản là Karl Marx và Frederick Engels. Sách bià đỏ có hình vừa buá liêm vàng cùng cả ngôi sao sáng vàng năm cánh.

Xem thêm: Ốp Điện Thoại Oppo A31 - Ốp Điện Thoại Dành Cho Máy Oppo A31/Neo 5

Do đó; ta thấy; không hẳn chỉ có buá liềm; nhưng cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng chính là một hình tượng cuả cộng Sản quốc tế.

Ngôi sao xoàn năm cánh với búa liềm màu vàng trên nền đỏ là biểu tượng của cùng Sản Quốc Tế. Từ bỏ Liên Xô cũ thanh lịch Trung cộng trước khi tới Việt Nam. Trọn vẹn không mang tính chất chất dân tộc bản địa Việt Nam.

*

Communism in the 21st Century

http://ouleft.org/wp-content/uploads/Communism-in-the%2021st-Century-Vol-1-2-3-Shannon-Brincat.pdf

Một cuốn sách tất cả tựa đề : “Chủ nghĩa cùng sản trong vắt kỷ 21” (Communism in the 21st Century) có hình bià mang màu đỏ cuả cộng Sản quốc tế,Và bao gồm cả 2 hình tượng là cặp buá liềm và ngôi sao 5 cánh vàng bên trên nền đỏ. Như vậy. Cả búa liềm tiến thưởng và ngôi sao vàng bên trên nền đỏ các là biểu tượng cuả chủ nghĩa cùng Sản

*

*

1947 LENIN STALIN Glory lớn October 30th ann Red Square Moscow Russian postcard

https://www.ebay.com/itm/1947-LENIN-STALIN-Glory-to-October-30th-ann-Red-Square-Moscow-Russian-postcard-/323999750763

*

Trong trang Facebook cuả Đảng cộng Sản quần chúng El Salvador ( Partido Comunista Salvadoreño).Đảng kỳ của mình có đủ cả hai biểu tượng cuả cộng Sản quốc tế là buá liềm quà và ngôi sao vàng bên trên nền đỏ cùng chung trong một hình không hề tách bóc rời ra. Có một số đảng cộng Sản trên thế giới cũng có biểu tượng buá liềm tiến thưởng và ngôi sao 5 cánh vàng "đặc" cùng tầm thường với nhau trên một nề̉n đỏ hệt như vậy. Không phải như đảng kỳ cuả cùng Sản nước ta chỉ gồm hình búa liềm xoàn duy nhất trên nền đỏ và công nhận đó là thành phầm cuả cộng Sản quốc tế. Còn ngôi sao sáng vàng năm cánh bên trên nền đỏ thì tách riêng làm quốc kỳ với vẫn còn nỗ lực bưng bít bắt đầu Cộng Sản nước ngoài cuả nó và vẫn cứ che bít cho lá cờ đỏ sao quà này chiếc vỏ dân tộc.

Bây giờ. Xin xem hình ảnh sản phẩm của đảng cộng Sản dân chúng El Salvador phía dưới. Vẫn thấy rõ là trong poster dưới đây hai hình búa liềm và sao xoàn đang bình thường trong một logo được bóc ra làm 2 lá cờ riêng biệt

*

http://partidocomunistadeelsalvador.blogspot.com/2012/03/viva-el-glorioso-partido-comunista-de.html

https://radiomayavision.net/jsite/index.php/prensa/3133-fmln-conmemora-surgimiento-del-partido-comunista-salvadoreno

Trong trang mạng cuả Đảng cùng Sản El Salvador (Tiếng Tây Ban Nha: PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR. Viết tắt là PCS ). Có một hình vẻ to với hàng chử phía trên: " Đảng cộng Sản El Salvador vinh quang đãng muôn năm " (VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR). Vào hình tất cả 4 lá cờ đỏ. Lá cờ ở đầu cuối chỉ mang trong mình 1 màu đỏ trót lọt cuả cùng Sản đệ II quốc tế. Lá cờ đỏ vật dụng 3 bao gồm 3 chử cái PCS là những chử viết tắt cuả Đảng cùng Sản El Salvador.Lá cờ đỏ đâù tiên với hình buá liềm cuả cộng Sản quốc tế. Còn lá cờ đỏ sản phẩm công nghệ hai bao gồm hình một ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh chính giữa. Bắt đầu nhìn thì cứ giống như lá quốc kỳ cuả đảng cùng Sản vn đi theo sau đảng kỳ búa liềm cuả đảng cộng Sản vn vậy. Nhưng thật ra Đảng cộng Sản El Salvador trọn vẹn không cọ́ ý mang đảng kỳ và quốc kỳ của đảng cùng Sản vn làm biểu tượng cho trang mạng cuả chúng ta cả. Chẳng qua bọn họ chỉ muốn bóc riêng nhị hình hình ảnh buá liềm kim cương và ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh bên trên nền đỏ cuả đảng kỳ đảng cùng Sản cuả họ mà lại thôi.

*

Hình bên trên là logo biến thể cuả Liên Xô cũ.Có cả buá liềm tiến thưởng và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ

*

https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet_star.html?alttext=1&start=880&sti=o7va2okt0q7vycgha0|&mediapopup=148306190

Hình bên trên trong trangSoviet Posters(Những tranh cổ hễ cuả Liên Xô) tronghttps://www.pinterest.com. Tất cả một poster vẽ hình một đôi nam người vợ mang 2 lá cờ: Một lá cờ đỏ tất cả hình búa liềm vàng và một lá cờ nền đỏ sao vàng. Mới nhìn thì y như đôi nam thiếu nữ này có đảng kỳ và quốc kỳ cuả đảng cùng Sản Việt Nam. Tuy thế thật ra; vị trong trang Soviet Posters- Một trang cuả Liên Xô cũ cùng không liên quan gì mang lại Việt Nam- Thì 2 lá cờ trên đã được tách ra tự một biểu tượng cuả Liên Xô cũ có ngôi sao vàng gộp thông thường với buá liềm vàng trên nền đỏ. Điều này nói lên một chân thành và ý nghĩa rất chắc hẳn rằng :Cũng như búa liềm. Biểu tượng nền đỏ bao gồm một ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh lên đường từ quốc kỳ phát triển thành thể của Liên Xô cũ.

*

Nhìn hình trên bao gồm 2 lá cờ : Quốc Kỳ nền đỏ sao rubi cuả cùng Sản nước ta và cờ đảng cộng Sản Việt Nam..trình bày cạnh nhau. Ta sẽ thấy như nhau như hình ảnh Liên Xô biến chuyển thể được bóc ra làm cho 2 lá cờ đơn lẻ như hình trên. Cũng tương tự giống y y như logo cuả Đảng cùng Sản El Salvador được tách bóc ra nhì phần búa liềm xoàn và ngôi sao 5 cánh vàng riêng biệt biệt. Để ta bao gồm một kết luận rất vững chắc chắn:Cũng như hình tượng búa liềm, ngôi sao sáng vàng bên trên nền đỏ cuả Quốc Kỳ cộng Sản vn cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế có xuất phát nguyên thủy căn nguyên từ Liên Xô cũ.

Chỉ khác là cùng Sản nước ta thì lúc nào cũng cố tình bóc rời hai hình tượng đó ra. Chỉ công nhận cờ đảng tất cả hình buá liềm là liên quan đến nhân loại Cộng Sản đệ Tam thế giới cuả Lê Nin. Còn cờ đỏ sao xoàn thì độc nhất vô nhị định đậy dấu tung tích cùng Sản Quồ́c Tế. Tức là vẫn nỗ lực che vết tung tích sao quà là hình tượng thứ nhị tượng trưng mang lại 2 giai cấp vô sản công nông cuả Công Sản Đệ Tam nước ngoài cuả Lê Nin ; căn nguyên từ Liên Xô cũ. Mà cứ nhất thiết khoác lớp vỏ " dân tộc " hơi dầy đặt lá cờ đỏ sao xoàn này từ khi nó gồm tại Việt Nam cho tới nay. Thật ra; cả hình buá liềm và ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh chỉ chung một tổ Cộng Sản Quốc Tế. Không còn là nhì nhóm cộng Sản với Dân Tộc đơn nhất như cộng Sản vn đã cùng vẫn đã lừa bịp lịch sử vẻ vang và dân tộc.

Hình búa liềm trên cờ đảng cuả cùng Sản vn giống y y như hình búa liềm bên trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ ; cũng như giống hệt tất cả hình buá liềm cuả tất cả đảng cộng Sản không giống trên cầm giới. Với Đảng cùng Sản Việt Nam không thể phủ nhấn sự như thể nhau kia ; không thể cho đó chẳng qua là vì trùng thích hợp ngẫu nhiên; mà chứng thực giống nhau là vì cùng phổ biến một khối cùng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Vậy nên thì cờ đỏ có ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ; cũng giống như ngôi sao vàng bao gồm trong một số biểu tượng của đảng cộng Sản trên trái đất cùng với buá liềm .Thì tất yếu không thể nào là việc trùng hợp tự nhiên với cờ đỏ sao quà cuả cùng sản việt nam cho được. Mà chắc chắn là là bởi vì dùng cùng một ngôi sao vàng cuả cộng sản đệ tam quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ .

Chính Đảng cộng Sản vn cũng xác thực cờ đỏ sao quà có xuất phát xuất phạt từ Liên Xô cũ qua Trung cộng trong bài hát Lá Cờ mon Tám (https://bcdcnt.net/sheet/la-co-thang-tam-36.html )

*

Tung bay là tung cất cánh cờ đỏ sao quà muôn sao tung không gian từ Việt Bắc xuống tận bưng biền

Lòng người dân sôi lên cao hờn căm xưa nay trào dâng

Nắng bố Đình rạng chiếu dáng vẻ người, âm vang giọng phụ vương già muôn đời

Tung cất cánh là tung bay, muôn năm hồ chí minh cờ xoàn sao phấp cút chiến thắng

Cờ tiến thưởng sao quét chủng loại đế phong trời Bắc Kinh với Mạc tứ Khoa.

Rực cha Lê vào muôn triệu reo hò.

Vượt khó khăn trường kỳ binh đao đài vinh quang của muôn vạn trái tim.

Cờ tháng Tám thắp sáng muôn đời..

Qua bài bác hát này; bọn họ thấy cờ đỏ sao rubi có nguồn gốc từ Liên Xô qua Trung Cộng. Trọn vẹn không mang ý nghĩa dân tộc; vì chưng cả bài hát hoàn toàn không kể tới những triều đại vn như Đinh; Lê; Lý; è cổ hoặc Ngô Quyền; Lý hay Kiệt; quang đãng Trung; nai lưng Hưng Đạo.

Bài viết liên quan