Bảng số từ 0 đến 100

Share:

Số (100) là số lớn nhất trong dãy số trường đoản cú (0) mang đến (100) với là số ngay tắp lự sau của số (99)

Ví dụ: Số ngay tức khắc sau của số (99) là …….

Bạn đang đọc: Bảng số từ 0 đến 100

Giải: Số liền sau của số (99) là số (100).

Dạng 2: Một số đặc điểm của những số trong bảng.

a) những số gồm một chữ số là những số trong phạm vi từ (0) mang lại (9).

b) các số tròn chục là: (10;20;30;40;50;60;70;80;90) và (100)

c) Số bé nhất tất cả hai chữ số là (10), số lớn nhất có nhị chữ số là số (99).


d) các số tất cả hai chữ số giống như nhau là số (11;22;33;44;55;66;77;88;99)...

Ví dụ: Số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số là………..

Xem thêm: Khám Phá Chuỗi Hệ Thống Cửa Hàng Áo Sơ Mi Owen Tại Hà Nội, Khám Phá Chuỗi Hệ Thống Cửa Hàng Owen Hà Nội

Giải:

Số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số là (90).

Số đề xuất điền vào khu vực chấm là (90).

Dạng 3: Số tức thì trước, số tức khắc sau của một số.

Số ngay lập tức trước của một trong những là số đứng ngay lập tức phía trước của số đó khi đếm xuôi và có giá trị ít hơn số kia (1) đơn vị.

Số lập tức sau của một trong những là số đứng ngay phía sau của số kia khi đếm xuôi và có giá trị nhiều hơn số đó (1) đơn vị.

Ví dụ: Số ngay tức thì sau của số (89) là ………..

Giải:

Em đếm xuôi trường đoản cú số (89), số tức tốc sau của số này là số (90).


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài bác 1: các hơn, không nhiều hơn.
bài xích 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài xích 3: các số 1, 2, 3
bài bác 4: các số 1, 2, 3, 4, 5.
bài 5: nhỏ bé hơn. Bự hơn. Bằng. Lốt ; =
bài 6: Số 6
bài xích 7: Số 7
bài xích 8: Số 8
bài xích 9: số 9
bài 10: Số 0
bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 10
bài bác 1: Phép cộng trong phạm vi 3
bài bác 2: Phép cộng trong phạm vi 4
bài bác 3: Phép cùng trong phạm vi 5
bài bác 4: Số 0 vào phép cùng
bài bác 5: Phép trừ vào phạm vi 3
bài bác 6: Phép trừ trong phạm vi 4
bài bác 7: Phép trừ vào phạm vi 5
bài 8: Số 0 trong phép trừ
bài 9: Phép cùng trong phạm vi 6
bài xích 10: Phép trừ những số vào phạm vi 6
bài 11: Phép cùng trong phạm vi 7
bài 12: Phép trừ trong phạm vi 7
bài 13: Phép cùng trong phạm vi 8
bài 14: Phép trừ trong phạm vi 8
bài bác 15: Phép cùng trong phạm vi 9
bài xích 16: Phép trừ vào phạm vi 9
bài bác 17: Phép cộng trong phạm vi 10
bài xích 18: Phép trừ trong phạm vi 10
bài xích 19: Bảng cùng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ vào PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài bác 1: Điểm. Đoạn trực tiếp
bài bác 2: Độ lâu năm đoạn thẳng - thực hành thực tế đo độ dài đoạn thẳng
bài xích 3: Một chục. Tia số
bài 4: Mười một, mười hai
bài 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài xích 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài 7: nhì mươi. Nhì chục
bài 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài xích 11: việc có lời văn. Giải vấn đề có lời văn
bài 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng tất cả độ dài mang đến trước.
bài xích 13: những số tròn chục
bài 14: Cộng những số tròn chục
bài xích 15: Trừ các số tròn chục
bài xích 16: Điểm làm việc trong, điểm ở ngoài của một hình.
bài bác 17: những số có hai chữ số
bài bác 18: So sánh những số gồm hai chữ số
bài xích 19: Bảng những số từ là một đến 100
bài bác 20: Giải toán bao gồm lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài 1: Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài xích 2: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
bài 3: các ngày trong tuần lễ
bài 4: Công, trừ (không nhớ) vào phạm vi 100
bài xích 5: Đồng hồ. Thời gian
bài xích 6: Ôn tập: những số đến 10
bài 7: Ôn tập: các số mang đến 100
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.

Bài viết liên quan