Sách

Share:

THƯ VIỆN ^ 11WX _.......

Bạn đang đọc: Sách

_GS.TS. NGUYÊN HỮU ĐĨNH (Chủ biên)ĐẠI HỌC NHA TRANGĐẶNG ĐÌNH BẠCH - PGS. TS. LÈ THỊ ANH ĐÀOrs. PHẠM HỮU ĐIỂN - TS. PHẠM VĂN HOAN1000 BÀI từ bỏ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆMTHU VIEN DH NHA TRANG• Bao gốm háu hét những loại họp hóa học hữu Cữ• Tứ danh pháp, càu trúc đên tinh chât• từ bỏ phồng thi nghiệm dên bên may• phương thức hoá học và cách thức vật li• Xây dựng phong thái tư duy độc lập, sáng tạo3 0 0 0 0 1 7 4 5 23000017452NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC


Page 52 và 53:

a) HCHO + (CH3)2CH CH(CH3)CI 1=0.h)

Page 54 and 55:

V.36. Hãv viết sơ trang bị điều

Page 56 và 57:

V.47. Hãy ngừng các sơ đ

Page 58 and 59:

V.57. Hãy điền chữ Đ (đúng

Page 60 và 61:

^íưửlng V IHIĐROCACBON THƠMA

Page 62 & 63:

VI. 13. Dự đoán sản phẩm ch

Page 64 & 65:

VI.26. Từ benzen và chất hữu

Page 66 and 67:

b) Khử naphtalen bởi hỗn h

Page 68 và 69:

VII.17.VII.18.VII.19.VII.20.VII.21.

Page 70 và 71:

V IIIDÄN XU AT HALOGENA -B Ä I T

Page 72 & 73:

V III.ll.a) Viết nguyên lý phản

Page 74 & 75:

d) Bromxi">c) (CH3)3CBr _KgHZCjL^OH >d) Bromxi

Page 76 & 77:

g) p-CH3-C">c) C6H5CH2CH3 —ậ - > g) p-CH3-C

Page 78 và 79:

VIII.44. Làm phản ứng thuỷ phân

Page 80 và 81:

e) (C6H3)3P. M) (C6H3)4Pb.f) CH3CH2

Page 82 and 83:

1-Phenyletan-l">b) C6H5C0CH3 ------> 1-Phenyletan-l

Page 84 và 85:

c) Clorophot tốt đimetyl (2,2,2-tr

Page 86 & 87:

9oế(uửPnỹ XANCOL- PHENOL- ETE

Page 88 và 89:

b) Hãy viết phương pháp chiếu

Page 90 và 91:

X.25.

Xem thêm: Kết Quả Vòng Loại World Cup 2022: Argentina Vẫn Chưa Có Vé Đến Qatar

Khi mang lại ancol A phán ứng v

Page 92 and 93:

c) Pb(OAc)4.d) HIO4.e) KHS04, t°.

Page 94 & 95:

b) Giải thích tính năng chốn

Page 96 and 97:

X.60. Hãy nêu những ứng dụn

Page 98 & 99:

Vokươny X IANĐEHIT XETONA - BÀI

Page 100 và 101:

XI.11. Lập sơ đồ gửi ho

Page 102 and 103:

XI.23. Viết phương trình phả

Page 104 và 105:

b) O + n h 2 - n h 2onc) H3C - ^ ,

Page 106 & 107:

với iot trong môi trường thiên nhiên ki

Page 108 & 109:

c CH I ">B. C6H5C H 0+C H 3C1 AIC"2 >c CH I

Page 110 and 111:

XI.67. Hợp chất nào dưới đây

Page 112 and 113:

Page 114 and 115:

XII.12. Hãy tìm bí quyết cấ

Page 116 & 117:

a) Xác định cấu tạo của e

Page 118 và 119:

c) C6H5CHO + CH2(COOH)2 ...Pip-eric

Page 120 và 121:

XII.42. Lý giải các hiện t

Page 122 and 123:

XII.53. Thành phầm của phản

Page 124 & 125:

c h 2c h 2c h 3II)K 2C r 2O7/H2SO4c

Page 126 and 127:

II > III > IV. B. I > II > I">A. I > II > III > IV. B. I > II > I

Bài viết liên quan