Từ điển việt - việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt - việt

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn bao gồm thể thiết lập app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dàng khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển diễn tả
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : sản phẩm tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu ko kể
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ bỏ điển trang bị
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Sách Luyện Thi Toeic 750 - Bạn Đã Cập Nhật Top 5 Hot Nhất Chưa

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish