Từ Điển Việt Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn có thể cài đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra từ bỏ điển thuận tiện khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, tín đồ học rộng lớn biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : từ điển thể hiện
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm
main dictionary : từ bỏ điển chính
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Bàn Ăn Xếp Gọn Hà Nội - Bộ Bàn Ăn Xếp Gọn Thông Minh 6 Ghế

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish