TRINH THÁM NGHIỆP DƯ TẬP 1

Share:
Below are sample sentences containing the word "trinh thám" from the Vietnamese - English. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "trinh thám", or refer to the context using the word "trinh thám" in the Vietnamese - English.

Bạn đang đọc: Trinh thám nghiệp dư tập 1


1. Tôi thấy lập tức một tầu trinh thám.

For an instant, a scout-class vessel.

2. Anh cũng bị mất 1 đứa con, Trinh thám Greer?

You lost a child, Agent Greer.

3. Chuyện kia chỉ gồm trong phim trinh thám cơ mà thôi.

That stuff only works in detective movies.

4. Lúc bình minh, đội quay bao gồm một kín đáo trinh thám vào tay.

At dawn, the crew have a whodunnit mystery on their hands.

5. Lúc còn là sinh viên cô đọc các tiểu thuyết trinh thám lắm hả?

You read too many mystery novels as a student?

6. Margaret Maron là 1 nhà văn Mỹ, tác giả của rất nhiều tiểu thuyết trinh thám giành giải.

Margaret Maron is an American writer, the tác giả of award-winning mystery novels.

7. Hannibal Lecter là một trong nhân đồ dùng hư cấu vào series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris.

Xem thêm: Mix Áo Babydoll Với Chân Váy Mix Cùng Áo Babydoll Đẹp Hút Mắt

Dr. Hannibal Lecter is the main character in a series of suspense novels by Thomas Harris.

8. Về nghành nghề văn học, gần như tiểu thuyết trinh thám của Frederick Forsyth đang được bán sản phẩm trăm ngàn bản.

Frederick Forsyth's formula spy novels sold in the hundreds of thousands.

9. Ông từng là quản trị thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật bạn dạng từ năm 2009 cho tới năm 2013.

He served as the 13th President of Mystery Writers of japan from 2009 khổng lồ 2013.

10. XXx (được đọc là bố chữ X) là 1 phim trinh thám Mỹ vì chưng Rob Cohen đạo diễn, được Neal H. Moritz cung ứng và Rich Wilkes viết kịch bản.

XXX (stylized as xXx và pronounced as Triple X) is a 2002 American kích hoạt film directed by Rob Cohen, produced by Neal H. Moritz và written by Rich Wilkes.

11. Từ thời điểm năm 1966 ông đã sử dụng hơn 100 bút danh, viết khoảng chừng 160 sách mang lại thanh thiếu niên, 36 kịch bạn dạng phim, 170 đái thuyết trinh thám bìa mềm, với 200 tập sách-tiểu thuyết.

Since 1966 he had used more than 100 pseudonyms, written some 160 youth books, 36 film scripts, 170 paperback crime novels, và 200 booklet-novels.

12. Vào tập phim, trinh thám nghiệp dư Jessica Fletcher (Angela Lansbury) điều tra vụ án mạng của tác giả Buds, một loạt phim truyền hình lỗi cấu về đời sống thường nhật của một đội bạn thành phố.

In the episode, amateur sleuth Jessica Fletcher (Angela Lansbury) investigates the murder of a writer for Buds, a fictional television series about the daily lives of a group of city friends.

Bài viết liên quan