Tình huống trong đấu thầu

Share:

Quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu và các trường hợp ví dụ được cơ chế tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Bí quyết xử lý các tình huống thường chạm chán trong đấu thầu tiên tiến nhất năm 2022.

Bạn đang đọc: Tình huống trong đấu thầu


Xử lý trường hợp là việc xử lý trường thích hợp phát sinh vào đấu thầu không được quy định cố thể, cụ thể trong pháp luật về đấu thầu.

Người ra quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước lao lý về quyết định của bản thân mình trên cơ sở đảm bảo an toàn các chính sách sau đây: Cạnh tranh, công bằng, phân biệt và tác dụng kinh tế; và căn cứ vào planer lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; hiệu quả lựa chọn nhà thầu, bên đầu tư; hòa hợp đồng đã ký kết với nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu được lựa chọn; tình hình thực tiễn triển khai triển khai gói thầu, dự án.

*
*
*

Luật sư support luật đấu thầu trực tuyến đường qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

– Trường thích hợp 11: ngôi trường hợp công ty thầu tiến hành gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện đúng theo đồng, làm tác động nghiêm trọng mang đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư chi tiêu xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép hoàn thành hợp đồng với công ty thầu đó, phần khối lượng công việc chưa tiến hành được áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầu hoặc các vẻ ngoài lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm an toàn chất lượng, giai đoạn của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa triển khai giao đến nhà thầu mới được xem bằng quý giá ghi trong đúng theo đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng quá trình đã triển khai trước đó.

Trường vừa lòng áp dụng hiệ tượng chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo vệ nhà thầu được chỉ định bao gồm năng lực, khiếp nghiệm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu triển khai phần quá trình còn lại của gói thầu. Trường phù hợp việc triển khai hợp đồng chậm quy trình không vị lỗi ở trong nhà thầu thì ko được phép chấm dứt hợp đồng để sửa chữa thay thế nhà thầu khác. Trường phù hợp phải kết thúc hợp đồng với đơn vị thầu vi phạm để sửa chữa thay thế nhà thầu mới, trong khoảng 05 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày phát hành quyết định kết thúc hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến bộ Kế hoạch cùng Đầu tư để coi xét, đăng tải tin tức nhà thầu phạm luật trên khối hệ thống mạng đấu thầu tổ quốc và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn cho tới phải xong xuôi hợp đồng, hiệ tượng lựa chọn nhà thầu nắm thế, tên bên thầu được chỉ định trong trường đúng theo áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầu.

Xem thêm: Mua Ngay Điện Thoại Iphone 6 Plus Chính Hãng, Trả Góp, Iphone 6S Plus 32Gb Chính Hãng (Vn/A)

– Trường hợp 12: ngôi trường hợp công ty thầu vẫn trong quy trình tham dự thầu nhưng lại bị sáp nhập hoặc chia tách thì được xem như xét, quyết định việc cho phép nhà thầu đã trở nên sáp nhập hoặc chia tách đó liên tục tham gia đấu thầu.

– Trường hợp 13: Trường đúng theo tại thời gian ký phối kết hợp đồng, bên thầu trúng thầu không đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại về năng lượng kỹ thuật, tài thiết yếu quy định tại Khoản 2 Điều 64 của phép tắc Đấu thầu thì mời công ty thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thuyết hợp đồng. Trong trường đúng theo này, đơn vị thầu được mời vào thương thuyết hợp đồng phải khôi phục lại hiệu lực thực thi hiện hành của làm hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu trong trường vừa lòng hồ sơ dự thầu hết hiệu lực và đảm bảo dự thầu của phòng thầu đang được hoàn lại hoặc giải tỏa.

– Trường hợp 14: trường hợp sau thời điểm đánh giá, có rất nhiều nhà thầu được reviews tốt nhất, ngang nhau thì giải pháp xử lý theo hai bí quyết như sau: Trao thầu cho nhà thầu tất cả điểm nghệ thuật cao hơn đối với trường hòa hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất; hoặc Trao thầu mang đến nhà thầu tất cả giá ý kiến đề nghị trúng thầu phải chăng hơn đối với gói thầu áp dụng phương thức giá review hoặc phương pháp kết hòa hợp giữa kỹ thuật với giá.

Ngoài trường vừa lòng nêu trên khi phát sinh trường hợp thì chủ chi tiêu xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm các phương châm của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và công dụng kinh tế.

Bài viết liên quan