Tiếng Anh Bảng Chữ Cái

Share:

GIỚI THIỆU BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

Bảng chữ cái tiếng anh gồm tổng cộng 26 vần âm :

Chữ viết hoa: A B C D E F G H I J K L M N O p. Q R S T U V W X Y Z;

Chữ viết thường : a b c d e f g h i j k l m n o p. Q r s t u v w x y z;

Ví dụ về một trường đoản cú được ghép từ bảng chữ cái tiếng anh : word - WORD

CÁCH ĐỌC VÀ PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH CHUẨN

Phiên âm của những bảng chữ cái tiếng anh luôn được đưa vào trong ngoặc <> và thực hiện từ và cam kết tự của bảng phiên âm giờ đồng hồ anh thế giới (IPA) để làm phiên âm. IPA là hệ thông phiên âm quốc tế giúp bạn biết cách phát âm của một vần âm hoặc một từ giờ đồng hồ anh.

Bạn đang đọc: Tiếng anh bảng chữ cái

Biểu tượng “:” tức là bạn nên phát âm những nguyên âm thành nguyên âm dài.

Ví dụ thì chúng ta phải đọc phát âm của tự i cùng với âm nhiều năm hơn

PHIÊN ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

*

Những từ chúng ta thấy trong vệt ngoặc <> chỉ là chỉ cho mình cách vạc âm một vần âm tiếng anh. Lúc phát âm thành từ trả chỉnh, bạn có thể phát âm vần âm đó theo phong cách khác đi.

Xem thêm: Giá Chó Akita 2020 Và Địa Chỉ Mua Bán Chó Akita Tại Hà Nội & Tp

Hãy theo dõi và quan sát phiên âm và phương pháp đọc của bảng vần âm tiếng anh bên dưới đây:

A = (a-n-d, a-f-t-e-r, a-p-p-l-e) B = (b-a-n-a-n-a, b-a-t-h-r-o-o-m, b-o-y) C = (c-a-r, c-o-a-t, c-o-l-o-u-r) D = (d-o-g, d-r-e-a-m, d-o-l-l-a-r) E = (e-l-e-p-h-a-n-t, e-y-e, e-x-t-r-e-m-e) F = <ɛf> (f-i-n-g-e-r, f-o-u-r, f-i-r-e) G = (g-i-r-a-f-f-e, g-i-r-l, g-r-e-e-n) H = (h-o-t-e-l, h-a-p-p-y, h-o-l-i-d-a-y) I = (i-m-a-g-e, i-s-l-a-n-d, I-n-d-i-a-n-a) J = (j-u-n-g-l-e, j-o-l-l-y, J-o-s-e-p-h-i-n-e) K = (k-a-n-g-a-r-o-o, k-o-a-l-a, k-a-r-a-t-e) L = <ɛl> (l-o-w, l-e-v-e-l, l-i-o-n) M = <ɛm> (m-o-t-h-e-r, m-o-m-e-n-t, m-e-s-s) N = <ɛn> (n-o, n-i-g-h-t, n-o-o-n) O = (o-l-d, o-b-j-e-c-t, o-a-t) phường = (p-e-n-g-u-i-n-e, p-i-a-n-o, p-a-c-k-e-t) Q = (q-u-i-e-t, Q-u-e-e-n, q-u-o-t-e) R = <ɑr> (r-e-d, r-i-g-h-t, r-a-b-b-i-t) S = <ɛs> (s-t-r-o-n-g, s-e-v-e-n, s-i-l-v-e-r) T = (t-e-a, t-h-o-u-s-a-n-d, t-w-o) U = (u-s-e, u-n-f-a-i-r, u-n-d-e-r) V = (v-a-c-a-t-i-o-n, v-e-r-y, v-a-m-p-i-r-e) W = <ˈdʌbəl juː> say: double-ju (w-e-s-t, w-o-r-m, w-h-i-t-e) X = <ɛks> (X-r-a-y, x-y-l-o-p-h-o-n-e, X-m-a-s) Y = (y-a-r-d, y-e-l-l-o-w, y-e-a-h) Z = in British English, in American English (z-e-r-o, z-e-b-r-a, z-i-l-l-i-o-n)

Các từ trong ngoặc () là một vài từ ví dụ như có chữ cái tiếng anh.

BÀI HÁT VỀ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH :

Chắc hẳn họ thường nghe bài xích hát này lúc còn nhỏ. Đây là bài hát về bảng vần âm tiếng anh được dùng để làm dạy trẻ em về bảng chữ cái. Đây được xem như là một một trong những bài hát về bảng chữ cái tiếng anh được thực hiện và biết đến nhiều nhất.

Bài viết liên quan