Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

Share:
bài xích 1. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM mang lại HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT phái nam Doc

Bạn đang đọc: Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

bài bác 2 ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ con ĐƯƠNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT phái nam Doc
bài xích 3. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Doc
bài bác 5. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; XÂY DỰNG VA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, con NGƯỜI VIỆT NAM, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
bài 6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI Doc
*
sản xuất ý thức tôn trọng quần chúng. # phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống dân chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
*
Tổng túng thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của quần chúng. # trong nước và bạn bè quốc tế
vững vàng tin vào sự chỉ huy của Đảng - cạnh tranh khăn nào cũng vượt qua
công tác tư tưởng trong điều kiện hiện thời - Thực trạng, vấn đề đưa ra và giải pháp

Xem thêm: Set 10 Trâm Cài Tóc Bằng Gỗ, Trâm Cài Tóc Gỗ Love Forever

Vững cách trên con đường đổi mới - Tập 1 (2011 -2014)
Vững bước trên con đường thay đổi - Tập 2 (2015 - 2017)
*
học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện thực hóa ước mơ phát triển việt nam phồn vinh, hạnh phúc
div.focus-item" data-cycle-prev=".cycle-prev" data-cycle-next=".cycle-next" data-cycle-pause-on-hover="true" data-cycle-log="false">

Một số chế độ mới gồm hiệu lực từ tháng 2

(ĐCSVN)- giảm thuế giá chỉ trị gia tăng xuống 8%; Miễn, sút tiền áp dụng đất cho tất cả những người có công; Chỉ được trở lại vị trí công tác sau thời điểm có tóm lại không tham nhũng; Quy định bắt đầu về cấp, thay đổi thẻ công ty báo… là những chế độ mới tất cả hiệu lực từ tháng 2.triển khai phương châm "động" cùng "mở" trong quy hoạch cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ chính trị vừa phát hành Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ.


Năm 2023, Đại hội công đoàn những cấp và Đại hội XIII Công đoàn vn

(ĐCSVN) - thay mặt Ban bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, trực thuộc Ban túng thiếu thư vừa ký phát hành Chỉ thị số 13-CT/TW về chỉ đạo đại hội Công đoàn những cấp và Đại hội XIII Công đoàn vn nhiệm kỳ 2023...


Đẩy mạnh vận chuyển cán cỗ lãnh đạo, cai quản về làm công tác làm việc kiểm tra, đo lường và thống kê của Đảng

(ĐCSVN) - đại diện Ban túng bấn thư, Ủy viên Bộ chính trị, trực thuộc Ban túng bấn thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục tăng nhanh công tác giao vận cán cỗ kiểm tra các cấp quý phái công tác...

Bài viết liên quan