Phật đảnh tôn thắng đà ra ni

Share:

Phật Đỉnh Tôn win Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng mang tên là ‘’Trừ mẫu Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này khôn cùng màu nhiệm, oai phong lực bất khả tứ nghì, độ bay khổ thú bọn chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.

*
Phật Đỉnh Tôn chiến hạ Đà Ra Ni

Trong tởm Phật Đỉnh Tôn win Đà Ra Ni, Đức Phật bao gồm dạy:1. Nếu có chúng sinh làm sao bị khổ nạn, tội chướng rất nặng, không ai cứu hộ, nên lựa chọn ngày trăng sáng, rửa ráy gội, khoác y phục sạch sẽ sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1.080 trở nên thì tất cả tội nghiệp, chướng nạn đều tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

Bạn đang đọc: Phật đảnh tôn thắng đà ra ni

2. Nếu như kẻ nào tuy không trì tụng, mà chỉ nghe music của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức ngay tắp lự thành hạt kiểu như Phật. Ví như một ít kim cang rớt xuống đất, tất theo lần lượt xuyên lọt mang đến nơi bạn dạng tế bắt đầu dừng, khu đất tuy dày thiết yếu làm trở ngại. Chân ngôn này cũng thế, khi vẫn lọt vào tai, ngay tức khắc huân tập khiến cho lần lần thành quả chính giác, phiền não tuy nặng cũng thiết yếu ngăn che. Mặc dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, bàng sinh cũng không trở nên nghiệp báo tạo cho hạt giống kia tiêu mất, ngoại giả nương mức độ thần chú lần lượt tiến tu cho tới khi thành Phật.

3. Nếu chúng sinh nào một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp bây giờ sẽ không hề bị những tật bệnh dịch và những sự khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, phụ thuộc vào chỗ hóa sinh hiện chỗ hoa sen. Từ kia về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ bệnh quả vô thượng đẳng giác.

*

4. Nếu có kẻ nào new chết, hoặc bị tiêu diệt đã lâu, có tín đồ tụng 21 biến hóa Đà Ra Ni này vào trong 1 nắm đất hoặc cát, rải lên thi hài, kẻ ấy sẽ được sinh về 10 phương Tịnh Độ. Như tín đồ chết thần thức đã bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sinh, khi đất mèo ấy kết dính hài cốt, cũng rất được thoát khỏi ác thú, sinh lên cõi trời.

5. Nếu chúng sinh nào mỗi ngày tụng Đà Ra Ni này 21 biến, ưng tiêu được sự bái dàng to lớn của toàn bộ thế gian, lúc xả báo thân đang sinh về quả đât Cực Lạc, kẻ nào thường niệm tụng sẽ tiến hành tăng thọ mạng, hưởng sự vui thù thắng, tương lai sinh về 10 phương Tịnh Độ, nghe pháp mầu, được thọ ký, ánh nắng nơi thân chiếu toàn bộ cõi Phật, và bệnh Đại Niết Bàn.

6. Nếu muốn được oai lực từ tại, hành mang dùng những thứ bột như bột nếp, bột gạo v.v.. Nắn thành hình người để 8 phương hướng nơi bọn tràng, đêm ngày đối tám phương cơ mà tụng chú, tất cả sẽ được như ý.

7. Giả dụ nước lụt dâng, hướng đến phương đó tụng chân ngôn này 108 biến đổi cầu nguyện, thì nước sẽ rút lui.

8. Trường hợp bị nạn vua, nạn quan, nạn binh, nạn giặc cướp, nàn khẩu thiệt, tụng chân ngôn này 21 biến vào năm thứ nước thơm, lấy rưới bên trên đỉnh Phật, những nạn vẫn tiêu diệt.

9. Nếu chúng sinh nào tướng mạng yểu, hy vọng cầu sinh sống lâu, nên lựa chọn ngày trăng sáng, trai giới, vệ sinh gội, khoác y phục sạch, tụng chân ngôn này đủ 1.080 biến, sẽ tiến hành trường thọ, tất cả tội chướng những trừ diệt.

*

10. Nếu như có fan tụng chân ngôn này một biến vào lỗ tai của ngẫu nhiên loài vắt thú nào, thì sinh nhiều loại ấy kiếp đó không hề thọ thân thay thú, dù nó gồm nghiệp nặng có khả năng sẽ bị đọa vào địa ngục, cũng rất được thoát ly.

11. Nếu kẻ nào bị bệnh trầm trọng, chịu các đau khổ, được nghe Đà Ra Ni này, vẫn lìa căn bệnh khổ, tội chướng tiêu diệt. Cho tới các chúng sinh trong tư loài nghe được chú này số đông xả bệnh khổ, lìa thân bào thai, hóa sinh nơi hoa sen, tùy thuộc vào chỗ sinh, lưu giữ biết đời trước không quên mất.

12. Nếu gồm chúng sinh như thế nào vừa new khôn lớn, sẽ tạo các thứ tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, cho tới lúc tuổi già, tự cân nhắc biết mình bởi vì nghiệp ác này sau thời điểm mãn phần đã đọa vào âm ti A Tỳ, chịu đựng sự khổ mập trải qua không ít kiếp, rồi xoay vần luân hồi trong 3 mặt đường ác không người nào cứu vớt. Bạn ấy hãy chọn ngày rằm, rửa ráy gội mang y phục tinh khiết, dùng cái bát bởi vàng, bội nghĩa hoặc đồng, lượng chứa ước một thăng, đựng nước trong sáng để trước tượng Phật, lâu giới người tình Tát, trì trai thanh tịnh. Nơi bọn tràng, bản thân đứng ở phương Đông hướng về tượng Phật ngơi nghỉ phương Tây, đỉnh lễ chí thành sám hối. Rồi tụng Đà Ra Ni này 1.080 biến hóa giữa chừng không con gián đoạn, kế đó sử dụng nước ấy rưới tư phương cùng trên dưới, nguyện cho tất cả đồng được thanh tịnh. Lấy lệ này xong, tất cả tội chướng đều được tiêu diệt, thoát ra khỏi nghiệp báo địa ngục tam đồ, vua Diêm Ma La buông tha, thần tứ Mạng vui đẹp, không sanh giận trách, quay trở về chắp tay cung kính, tùy hỉ ngợi khen công đức.

*

13. Nếu muốn cứu độ người tội nặng, nên chọn ngày rằm, tụng chân ngôn này vào mật hoặc sữa 1.080 biến, rồi cho người đó ăn. Làm cho như thế, đương nhân đang tiêu trừ tội chướng sinh về cõi lành, theo thứ tự tiến tu, chứng quả vô thượng đẳng giác.

14. Nếu tụng 21 đổi thay chân ngôn này gia trì vào tăm xỉa răng, rồi rước dùng hoàn toàn có thể trừ căn bệnh đau răng, được bạo phổi khỏe, thông minh, ngôi trường thọ.

Xem thêm: Mua Remote Tivi Samsung O Dau, Chọn Mua Remote Tivi Như Thế Nào Là Đúng

15. Nếu muốn cứu độ tội khổ của loại súc sinh, đề xuất gia trì chân ngôn này vào cat hoặc đất vàng 21 biến, rồi rải bên trên mình chúng và tư phương, tội chướng của chúng nó vẫn tiêu diệt.

16. Nếu có chúng sinh nào mong muốn được phước đức đầy đủ, ý muốn cầu tài bảo xứng ý, muốn cứu hộ mình và fan nên khởi lòng lành, hằng ngày phát nguyện sám hối, đối trước tượng Phật, kiết ấn tụng chân ngôn này bảy biến, tâm không tán loạn, ánh mắt tượng Phật không di động, rồi rước công đức ấy hồi thí cho tất cả chúng sinh. Tác pháp và tất cả tâm lành như thế, ra quyết định sẽ được như nguyện, tăng phước lộc trong hiện tại, cho đến cả hầu như đời sau.

17. Trường hợp hành đưa ở nơi lũ tràng mỗi ngày ba thời, từng thời tụng chân ngôn này 21 biến gia trì vào chén bát nước sạch, rồi cần sử dụng tâm trân trọng bưng chén nước uống. Làm như thế sẽ tiêu trừ những bệnh, sống lâu trăm tuổi, giải mọi oán kết, tiếng nói của một dân tộc thanh diệu, biện tài thông suốt, từng đời hay được Túc Mạng Thông, lưu giữ biết chi phí kiếp. Nếu như đem bát nước ấy rưới trong phòng nhà, cho tới chỗ chuồng trâu, ngựa, thì chỗ đó sẽ được oai lực của cẳng chân ngôn duy trì gìn an ổn, trừ những nạn: La sát, rắn, rồng. Như đem bát nước ấy, mồm tụng chú rưới bên trên đỉnh fan bịnh với cho người bệnh uống, các thứ bệnh nguy kịch sẽ tiêu trừ.

*

18. Nếu như muốn tiêu trừ những tai chướng, yêu cầu dùng vải vóc lụa vụn năm sắc, kết làm cho cây phất trần. Kế kia tụng chân ngôn vị trí cây phất, quét bụi nơi tượng Phật và kinh. Thường làm như thế, chướng nạn của chính bản thân mình sẽ tiêu, mà lại tội nghiệp của bọn chúng sinh cũng được trừ diệt.

19. Nếu bị các khẩu thiệt, tai tiếng phát khởi, nên dùng châu sa hòa cùng với bạch mật, hoặc đường cát trắng, tụng chân ngôn vào đó 21 biến, rồi rước thoa vào môi 100 tượng Phật. Làm như vậy khẩu thiệt, tăm tiếng sẽ tiêu trừ.

20. Nếu vk chồng khinh ghét nhau, ý muốn được hòa thuận, tụng chân ngôn vào vải tốt lụa 21 biến, rước may áo cho ông chồng hoặc vk mặc, làm cho như thế, vợ ông xã sẽ hòa thuận.

21. Nếu người nam hay cô bé bị ma quỉ khuấy rối, hoặc phần âm yêu thương đắm, quyến luyến ko tha, nên giữ bao gồm niệm vừa tụng chân ngôn vừa xoa mọi mình nàn nhân, kế đó đem tay vỗ vào thân, ma quỉ liền quăng quật chạy.

22. Nếu người nữ không ai đến cưới hỏi, đề xuất dùng muối xuất sắc sạch, tụng chân ngôn vào đó 108 biến, rồi rước cúng dàng hiện tại tiền tăng, tất sẽ được như ý.

23. Nếu địa điểm ở gồm quỷ thần dữ khuấy rối, bắt buộc tụng Đà Ra Ni vào thức ăn uống 21 biến đổi rồi lấy cúng thí cho ăn. Trong lúc ấy lại nói: "Nay tôi cúng thí cho các vị, như không có tác dụng tổn hại chúng sinh thì tùy ý sống lại, nếu làm tổn sợ hãi thì bắt buộc mau đi vị trí khác". Nếu quỷ thần hung hãn không nghe lời, nên dùng nọc sắt lâu năm 12 ngón tay, tụng chân ngôn vào kia 21 vươn lên là rồi mang đóng xuống đất. Làm như thế, các quỷ thần dữ cần chạy ra khỏi địa giới.

24. Nếu tất cả bệnh nhân bị tinh mị dựa vào, kẻ cứu hộ nên nhìn để ý vào mặt bạn bệnh cơ mà tụng Đà Ra Ni này, tinh mị vẫn xuất ra.

25. Nếu tất cả quỷ La gần kề hoặc các loài quỷ dữ vào quốc giới gây đau bệnh, làm cho khủng cha và não loàn dân chúng, buộc phải xưng niệm Tam Bảo, ngày đêm tụng trì Đà Ra Ni này, kiết ấn Phật Đỉnh Tôn win rải khắp tư phương, thì các tai nạn hồ hết tiêu diệt, có tác dụng như thế, cũng cứu giúp được bọn chúng sinh lâu khổ sinh hoạt tam đồ.

26. Nếu muốn thí nước đến loài ngạ quỷ, tụng chân ngôn này vào nước sạch 7 biến, rồi rải mọi 4 phương, chổ chính giữa tưởng mồm nói, cầu cho bọn chúng được thọ dụng, thì những ngạ quỷ sẽ được uống nước cam lộ.

*

27. Nếu người nào bán buôn ế ẩm, muốn được khách hàng chiếu cố, thường kết ấn tụng chân ngôn này 21 biến, an trí tượng Phật nơi vị trí tinh sạch kín đáo đáo mà cúng dàng, tất sẽ tiến hành như ý.

28. Nếu người nào hàng ngày 3 thời, từng thời tụng Đà Ra Ni này 21 biến, cung kính cúng dàng, chí trung khu thọ trì, vì fan khác giải nói, fan ấy sẽ được an vui, sống lâu, ko bệnh, phát sinh trí huệ được túc mạng thông, lúc lâm bình thường như ve thoát xác, ngay thức thì được sinh về nhân loại Cực Lạc, tai không còn nghe tiếng địa ngục, huống chi bị sa đọa. Kẻ ấy vẫn tuần từ bỏ tiến trên đường đạo quả cho đến khi thành Phật.

(Quý vị hoàn toàn có thể tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức phiên bản tôn Tôn thắng Phật mẫu tại đây)

Chương trình Đại lễ cầu an Namgyalma (Phật Đỉnh Tôn chiến hạ Phật Mẫu)

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, thị xã Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)

Bài viết liên quan