NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm và học thuyết” công nghệ của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự cách tân và phát triển của V.I.Lênin; là sự kế vượt và cải tiến và phát triển những cực hiếm của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở trong thực tế của thời đại.

Bạn đang xem: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin


Có lẽ đối với mỗi sv Những nguyên lý cơ bản của nhà nghĩa Mác Lê nin đã hết quá xa lạ và trở thành trong những môn học khó khăn “nuốt” nhất. Cũng chính vì vậy, việc tò mò Những nguyên tắc cơ bản của nhà nghĩa Mác lê nin 2 vẫn vô cùng cần thiết để giúp sinh viên có sự sẵn sàng và học hiệu quả hơn.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” kỹ thuật của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự cải tiến và phát triển của V.I.Lênin; là sự kế vượt và cách tân và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở trong thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng kẻ thống trị vô sản, giải phóng nhân dân lao cồn và giải phóng nhỏ người; là quả đât quan và cách thức luận thịnh hành của dấn thức khoa học.

Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức nhiều chủng loại về các lĩnh vực, nhưng trong số đó có ba thành phần lý luận cơ bạn dạng cấu thành nhà nghĩa Mác-Lênin là triết học, kinh tế chính trị học tập và công ty nghĩa thôn hội khoa học.

*

Những nguyên tắc cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác Lê nin 2

Ngoài 1 chương mở màn nhằm ra mắt khái lược về nhà nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề thông thường của môn học. Căn cứ vào kim chỉ nam môn học, văn bản chương trình Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin được cấu trúc thành 3 phần, gồm 9 chương:

+ Phần đầu tiên có 3 chương bao quát những nội dung cơ bạn dạng về nhân loại quan và cách thức luận của nhà nghĩa Mác – Lênin;

+ Phần thứ hai gồm 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học tập thuyết tài chính của nhà nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;

+ Phần thứ ba có 3 chương, trong những số ấy có 2 chương khái quát những câu chữ cơ bản thuộc trình bày của chủ nghĩa Mác – Lênin về nhà nghĩa buôn bản hội và 1 chương bao hàm chủ nghĩa làng hội hiện tại thực với triển vọng.

Theo đó, Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa Mác lê nin 2 sẽ bao hàm cả phần 2 và phần 3 ( tổng cộng 6 chương).

Chương trình môn học những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác Lênin 2

Nội dung lịch trình môn học tập được ban hành theo đưa ra quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, ví dụ như sau:

Phần vật dụng hai

HỌC THUYẾT tởm TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

“Sau khi phân biệt rằng cơ chế kinh tế là cơ sở trên đó phong cách thiết kế thượng tầng chính trị được sản xuất lên thì Mác để ý nhiều nhất đến sự việc nghiên cứu chính sách kinh tế ấy. Tác phẩm bao gồm của Mác là bộ “Tư bản” được thích hợp để nghiên cứu chính sách kinh tế của buôn bản hội hiện đại, nghĩa là thôn hội tư bạn dạng chủ nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tập 23, tr.54)

Học thuyết kinh tế tài chính của Mác là “nội dung đa số của công ty nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60); là kết quả vận dụng quả đât quan duy trang bị và cách thức luận biện hội chứng duy đồ gia dụng vào quá trình nghiên cứu và phân tích phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Bộ Tư bản chính là công trình khoa học béo bệu nhất của C.Mác. “Mục đích cuối cùng của cuốn sách này là phát hiện ra quy luật kinh tế tài chính của sự vận động của làng hội hiện nay đại”, tức là của buôn bản hội tư phiên bản chủ nghĩa, của làng mạc hội tứ sản. Nghiên cứu sự vạc sinh, cải tiến và phát triển và suy tàn của rất nhiều quan hệ cung ứng của một xóm hội cố định trong định kỳ sử, kia là nội dung của học tập thuyết tài chính của Mác” (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) mà trung tâm của nó là học tập thuyết cực hiếm và học tập thuyết cực hiếm thặng dư.

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách làm sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa không chỉ bao hàm học thuyết của C.Mác về quý giá và giá trị thặng dư nhưng còn bao hàm học thuyết tài chính của V.I Lênin về công ty nghĩa tư phiên bản độc quyền và công ty nghĩa tư phiên bản độc quyền công ty nước.

Nội dung cha học thuyết này bao quát những nguyên tắc cơ phiên bản nhất của công ty nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa.

Chương IV.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR­ƯNG VÀ ­ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện ra đời của cung cấp hàng hoá

a) Phân công phu động làng mạc hội

b) chế độ tư hữu về tứ liệu sản xuất hay đặc điểm tư nhân của quá trình lao động

2. Đặc trưng cùng ưu cố của thêm vào hàng hoá

a) Đặc trưng của tiếp tế hàng hoá

b) Ưu thay của thêm vào hàng hoá

II. HÀNG HOÁ

1. Hàng hoá cùng hai thuộc tính của hàng hoá

a) tư tưởng hàng hoá

b) nhì thuộc tính của hàng hoá

– giá bán trị áp dụng của sản phẩm hoá

– quý giá của hàng hoá

c) quan hệ giữa nhì thuộc tính của sản phẩm hóa

2. đặc điểm hai phương diện của lao động chế tạo hàng hoá

a) Lao động cố gắng thể

b) Lao cồn trừu tượng

3. Lượng cực hiếm hàng hoá và những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá

a) Thước đo lượng cực hiếm hàng hoá

– thời hạn lao hễ cá biệt

– thời gian lao hễ xã hội đề xuất thiết

b) các nhân tố ảnh hưởng đến lượng quý hiếm hàng hoá

– Năng suất lao động

– cường độ lao động

– nút độ tinh vi của lao động

III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử dân tộc phát triển của hình thái quý giá và thực chất của chi phí tệ

a) lịch sử dân tộc phát triển của hình thái giá chỉ trị

b) bản chất của chi phí tệ

2. Tính năng của tiền tệ

a) Thước đo giá bán trị

b) phương tiện đi lại lưu thông

c) phương tiện thanh toán

d) phương tiện đi lại cất trữ

e) tiền tệ núm giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Văn bản của quy nguyên lý giá trị

– yêu thương cầu so với sản xuất

– yêu cầu đối với lưu thông

2. Tác động ảnh hưởng của quy biện pháp giá trị

– Điều tiết cung ứng và lưu lại thông hàng hoá

– Kích thích cách tân kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động

– triển khai sự lựa chọn thoải mái và tự nhiên và phân hóa fan lao động thành kẻ giàu bạn nghèo.

Chương V.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Bí quyết chung của bốn bản

2. Xích míc của phương pháp chung của tư bản

3. Hàng hóa sức lao cồn và tiền công trong chủ nghĩa tứ bản

a) sản phẩm & hàng hóa sức lao động

– Điều kiện khiến cho sức lao động biến hàng hóa

– nhì thuộc tính của sản phẩm & hàng hóa sức lao động

b) chi phí công trong nhà nghĩa tư bản

– bản chất của tiền công trong công ty nghĩa tứ bản

– Hai hiệ tượng cơ phiên bản của chi phí công trong chủ nghĩa tư bản

– Tiền công danh nghĩa cùng tiền công thực tế.

Xem thêm: Giá Màn Hình Android Oled C8 New Giá Tốt, Màn Hình Android Oled C8

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Sự thống tuyệt nhất giữa quy trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra quý hiếm thặng dư

a) quá trình sản xuất ra giá trị thực hiện trong nhà nghĩa bốn bản

b) quá trình sản xuất ra quý hiếm thặng dư

2. Khái niệm bốn bản, tư phiên bản bất đổi mới và tư bạn dạng khả biến

a) Khái niệm tư bản

b) Tư phiên bản bất biến hóa và tư phiên bản khả biến

3. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Tư bạn dạng cố định và tư phiên bản lưu động

a) Tuần trả của bốn bản

b) Chu gửi của tư bản

c) Tư bản cố định và tư phiên bản lưu động

4. Tỷ suất giá trị thặng dư và trọng lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất cực hiếm thặng dư

b) trọng lượng giá trị thặng dư

5. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và quý hiếm thặng dư rất ngạch

a) cung cấp ra quý hiếm thặng dư hay đối

b) cung ứng ra cực hiếm thặng dư tương đối

c) quý hiếm thặng dư siêu ngạch

6. Cung ứng ra cực hiếm thặng dư – quy quy định kinh tế tuyệt đối của công ty nghĩa tư bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Thực tế và động cơ của tích lũy tứ bản

2. Tụ tập và tập trung tư bản

3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản

IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Ngân sách chi tiêu sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận cùng tỷ suất lợi nhuận

a) giá thành sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa

b) Lợi nhuận với tỷ suất lợi nhuận

– Lợi nhuận

– Tỷ suất lợi tức đầu tư và các nhân tố ảnh hư­ởng tới tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

a) tuyên chiến và cạnh tranh nội cỗ ngành cùng sự có mặt giá trị thị tr­ường.

b) đối đầu và cạnh tranh giữa các ngành cùng sự hiện ra lợi nhuận bình quân

c) Sự đưa hóa của giá trị hàng hóa thành chi tiêu sản xuất

3. Sự phân loại giá trị thặng d­ư giữa những tập đoàn t­ư bản

a) T­ư bạn dạng thư­ơng nghiệp với lợi nhuận thư­ơng nghiệp

– Tư­ bạn dạng th­ương nghiệp

– roi th­ương nghiệp

b) T­ư phiên bản cho vay và lợi tức

– T­ư phiên bản cho vay

– chiến phẩm và tỷ suất lợi tức

– tín dụng tư­ bạn dạng chủ nghĩa; bank và lợi nhuận ngân hàng

c) doanh nghiệp cổ phần. Tư­ phiên bản giả và thị tr­ường triệu chứng khoán

– công ty cổ phần

– T­ư bản giả và thị trư­ờng hội chứng khoán

d) quan hệ cung cấp tư bạn dạng chủ nghĩa trong nntt và địa tô tư phiên bản chủ nghĩa

– Sự có mặt quan hệ cung cấp tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp

– thực chất của địa đánh tư bạn dạng chủ nghĩa

– Các vẻ ngoài cơ phiên bản của địa sơn tư phiên bản chủ nghĩa.

Chương VI.

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ công ty nghĩa tư phiên bản tự do tuyên chiến và cạnh tranh sang công ty nghĩa t­ư phiên bản độc quyền

2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bạn dạng của nhà nghĩa tư bản độc quyền

a) triệu tập sản xuất và các tổ chức độc quyền

b) Tư bạn dạng tài bao gồm và đàn đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư­ bản

d) Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa những tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia quả đât về bờ cõi giữa các cư­ờng quốc đế quốc

3. Sự hoạt động của quy cơ chế giá trị cùng quy pháp luật giá trị thặng d­ư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bạn dạng độc quyền

a) Sự buổi giao lưu của quy hình thức giá trị

b) Sự buổi giao lưu của quy cơ chế giá trị thặng d­ư

II. CHỦ NGHĨA T­Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Lý do ra đời và bản chất của chủ nghĩa t­ư bạn dạng độc quyền công ty nư­ớc

2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư phiên bản độc quyền công ty nư­ớc

a) Sự kết hợp về bé ngư­ời giữa những tổ chức độc quyền và cỗ máy nhà n­ước

b) Sự ra đời và cách tân và phát triển của tải nhà n­ước

c) Sự can thiệp ở trong phòng n­ước vào các quá trình kinh tế

III. ĐÁNH GIÁ thông thường VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ­ BẢN

1. Vai trò của chủ nghĩa tư­ bạn dạng đối với sự cách tân và phát triển của nền tiếp tế xã hội

2. Giới hạn lịch sử hào hùng của công ty nghĩa t­ư bản

Phần vật dụng ba

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên cơ sở học thuyết kinh tế tài chính về cách tiến hành sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhất là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác vẫn hoàn toàn phụ thuộc và chỉ dựa vào những quy luật kinh tế tài chính của sự chuyên chở của buôn bản hội tân tiến mà tóm lại rằng buôn bản hội tư bản chủ nghĩa nhất mực sẽ đề nghị chuyển biến thành xã hội thôn hội chủ nghĩa. Câu hỏi xã hội hóa lao động, ngày dần tiến cấp tốc thêm bên dưới muôn vàn hình thức …, đã biểu lộ đặc biệt cụ thể ở sự trở nên tân tiến của đại công nghiệp, …, đây là cơ sở đồ gia dụng chất chủ yếu cho sự thành lập và hoạt động không thể tránh khỏi của công ty nghĩa thôn hội. Động lực kiến thức và ý thức của sự biến đổi đó, lực lượng thể hóa học thi hành sự chuyển biến đó là ách thống trị vô sản, thống trị đã được bản thân nhà nghĩa tư bạn dạng rèn luyện. Cuộc chống chọi của kẻ thống trị vô sản chống kẻ thống trị tư sản, bộc lộ dưới nhiều hình thức khác nhau và văn bản của những hình thức này ngày dần phong phú, – tốt nhất định trở thành một trận đấu tranh chủ yếu trị của thống trị vô sản nhằm mục tiêu giành chính quyền (“chuyên thiết yếu vô sản”)”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.86-87).

Như vậy, trong công ty nghĩa Mác-Lênin, học thuyết tài chính về cách thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa cùng với phần tử lý luận triết học là những cửa hàng lý luận tất yếu và trực tiếp của công ty nghĩa làng hội khoa học, tức giáo lý Mác-Lênin về chủ nghĩa làng hội. Vày vậy, theo nghĩa rộng nhà nghĩa thôn hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa bé thì nó là một thành phần lý luận cấu thành công ty nghĩa Mác-Lênin – phần tử lý luận về công ty nghĩa làng mạc hội, kia là thành phần lý luận nghiên cứu và phân tích làm phân biệt vai trò sứ mệnh lịch sử hào hùng của kẻ thống trị công nhân; tính thế tất và văn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa; quá trình hình thành và phát triển của hình thái gớm tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa; quy giải pháp và con phố xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội và nhà nghĩa cộng sản.

Chương VII.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử dân tộc của nó

a) Khái niệm thống trị công nhân

– quan lại niệm của những nhà kinh khủng chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công nhân

– quan lại niệm bây chừ về kẻ thống trị công nhân

b) ngôn từ và điểm lưu ý sứ mệnh lịch sử của thống trị công nhân

– văn bản sứ mệnh lịch sử dân tộc của ách thống trị công nhân

– Đặc điểm sứ mệnh lịch sử hào hùng của kẻ thống trị công nhân

2. Điều kiện khách quan biện pháp sứ mệnh lịch sử hào hùng của ách thống trị công nhân

a) Địa vị gớm tế-xã hội của giai cấp công nhân trong thôn hội tư bản chủ nghĩa

– Địa vị tài chính của ách thống trị công nhân trong thôn hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị thôn hội của thống trị công nhân trong xóm hội tư bản chủ nghĩa

b) Đặc điểm chính trị-xã hội của kẻ thống trị công nhân

– ách thống trị công nhân là thống trị tiên tiến duy nhất thời đại ngày nay

– giai cấp công nhân là thống trị có tính bí quyết mạng triệt nhằm nhất

– ách thống trị công nhân gồm ý thức tổ chức kỷ luật pháp cao nhất

– kẻ thống trị công nhân có bản chất quốc tế

3. Sứ mệnh của Đảng cộng sản trong quy trình thực hiện nay sứ mệnh lịch sử của ách thống trị công nhân

a) Tính tất yếu cùng quy qui định hình thành, cải tiến và phát triển chính đảng của thống trị công nhân

– vượt trình cải tiến và phát triển của thống trị công nhân và phong trào đấu tranh của ách thống trị công nhân

– Tính thế tất xây dựng chủ yếu đảng của thống trị công nhân

– Quy luật thành lập và hoạt động và cách tân và phát triển của Đảng cùng sản

b) mối quan hệ giữa Đảng cùng sản với kẻ thống trị công nhân

– thống trị công nhân là cơ sở giai cấp của Đảng cùng sản

– Đảng cùng sản là đội đón đầu chiến đấu, là lãnh tụ thiết yếu trị, là cỗ tham mưu hành động của thống trị công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

a) tư tưởng cách social chủ nghĩa

b) tại sao của cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu, hễ lực và văn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– kim chỉ nam của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– Động lực của cách social chủ nghĩa

– văn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Hợp lại thành giữa thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân vào cách social chủ nghĩa

a) Tính thế tất và đại lý khách quan liêu của liên hợp giữa thống trị công nhân với thống trị nông dân

– Tính tất yếu khả quan của hòa hợp giữa thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

– cơ sở khách quan liêu (cơ sở kinh tế, bao gồm trị,….) bảo vệ sự liên minh bền vững và lâu dài hơn giữa giai cấp công nhân với ách thống trị nông dân

b) nội dung và nguyên lý cơ bạn dạng của hợp lại thành giữa thống trị công nhân với giai cấp nông dân

– câu chữ của kết liên giữa kẻ thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

– qui định cơ phiên bản của hợp thể giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị nông dân

III. HÌNH THÁI khiếp TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu cố tất yếu đuối của sự thành lập hình thái kinh tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

– phương pháp luận cơ phiên bản của câu hỏi dự báo xu cầm tất yếu hèn của sự thành lập và hoạt động hình thái kinh tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa

– xích míc cơ bạn dạng của cách thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và yêu cầu tất yếu hèn của sự thay thế sửa chữa hình thái ghê tế-xã hội tư phiên bản chủ nghĩa bởi hình thái khiếp tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa

– Sự cải cách và phát triển của trận chiến tranh thống trị tất yếu mang đến chuyên thiết yếu vô sản và sự xác lập hình thái ghê tế-xã hội cộng sản công ty nghĩa

2. Các giai đoạn cải cách và phát triển của hình thái ghê tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

a) Thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa xóm hội

– Tính vớ yếu và hai loại hình quá độ lên chủ nghĩa làng mạc hội

– Đặc điểm và nội dung tài chính của thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa buôn bản hội

– Đặc điểm và nội dung thiết yếu trị, văn hóa truyền thống xã hội của thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa buôn bản hội

b) chủ nghĩa xóm hội

– Khái niệm chủ nghĩa làng mạc hội

– Những đặc trưng về tài chính và bao gồm trị của công ty nghĩa buôn bản hội

c) tiến trình cao của buôn bản hội cộng sản nhà nghĩa

– tư tưởng “giai đoạn cao” của xã hội cộng sản nhà nghĩa

– Những đặc thù về sự phát triển lực lượng sản xuất, tởm tế, chủ yếu trị, văn hóa, bé người, … ở quá trình cao của buôn bản hội cộng sản chủ nghĩa.

Chương VIII.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT trong TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Chế tạo nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

– quan niệm dân chủ và nền dân chủ

– Những đặc thù của nền dân nhà xã hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân công ty xã hội công ty nghĩa

2. Chế tạo nhà nước thôn hội nhà nghĩa

– có mang nhà nước xã hội công ty nghĩa

– Đặc trưng cùng chức năng, nhiệm vụ trong phòng nước làng mạc hội công ty nghĩa

– Tính thế tất của việc xây dựng công ty nước thôn hội công ty nghĩa

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Có mang nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– định nghĩa văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa truyền thống xã hội nhà nghĩa

– Đặc trưng của nền văn hóa truyền thống xã hội nhà nghĩa

– Tính thế tất của bài toán xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa

2. Văn bản và cách tiến hành xây dựng nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu, văn bản và đặc điểm cơ bạn dạng của nền văn hóa truyền thống XHCN

– Xây dựng gia đình văn hóa làng mạc hội nhà nghĩa – trong những nội dung cơ bản của trách nhiệm xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– thủ tục xây dựng nền văn hoá thôn hội chủ nghĩa

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Sự việc dân tộc và bề ngoài cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào việc xử lý vấn đề dân tộc

– tư tưởng dân tộc; nhị xu hướng cải tiến và phát triển của dân tộc bản địa và vụ việc dân tộc trong tiến trình xây dựng nhà nghĩa thôn hội

– Những lý lẽ cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc xử lý vấn đề dân tộc

2. Vấn đề tôn giáo và bề ngoài cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề tôn giáo

– quan niệm tôn giáo và vụ việc tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội

– các nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết và xử lý vấn đề tôn giáo.

Chương IX.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Biện pháp mạng tháng Mười Nga và quy mô chủ nghĩa buôn bản hội hiện tại thực thứ nhất trên rứa giới

a) bí quyết mạng mon Mười Nga (1917)

– Sự thành công của bí quyết mạng tháng Mười Nga

– bài bác học lịch sử vẻ vang từ cuộc cách mạng mon Mười Nga vĩ đại

b) mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên cố giới

– Những thành công của quy mô chủ nghĩa buôn bản hội theo kiểu Xôviết cùng với tư bí quyết là mô hình chủ nghĩa xã hội thứ nhất trên nỗ lực giới

– bài học lịch sử từ quy mô chủ nghĩa thôn hội theo kiểu Xôviết

2. Sự thành lập của khối hệ thống các nước làng mạc hội chủ nghĩa và gần như thành tựu của nó

a) Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước làng mạc hội nhà nghĩa

– Sự cải cách và phát triển của phong trào giải phóng dân tộc bản địa trên cụ giới

– Sự thành lập và hoạt động và phát triển của hệ thống các nước xóm hội chủ nghĩa sau sự lãnh đạo của những Đảng cộng sản ở cố gắng kỷ XX

b) đông đảo thành tựu của nhà nghĩa buôn bản hội hiện nay thực

– đa số thành tựu về bao gồm trị, văn hóa, thôn hội

– hầu như thành tựu gớm tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xóm hội Xôviết

– Sự khủng hoảng rủi ro của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

– Sự sụp đổ của chính sách xã hội chủ nghĩa sống Liên Xô và những nước Đông Âu

2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

a) tại sao sâu xa là những sai lầm thuộc về quy mô phát triển của nhà nghĩa làng hội Xôviết

b) nguyên nhân chủ yếu cùng trực tiếp

– Đường lối hữu khuynh, cơ hội và xét lại

– Âm mưu “diễn biến hòa bình” của công ty nghĩa đế quốc

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Công ty nghĩa tư bản không đề nghị là tương lai của buôn bản hội loại người

– bản chất của nhà nghĩa tư bạn dạng không núm đổi 

– những yếu tố làng hội nhà nghĩa đã mở ra trong lòng xã hội bốn bản

– Tính đa dạng và phong phú của các xu hướng cải tiến và phát triển của thế giới đương đại

2. Chủ nghĩa buôn bản hội – tương lai của thôn hội loại người

a) Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không tức là sự cáo bình thường của công ty nghĩa thôn hội

b) các nước thôn hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng đã có được những thành công to lớn

c) Đã xuất hiện xu hướng đi lên chủ nghĩa buôn bản hội.”

Trên đây, công ty chúng tôi mang tới cho Quý người sử dụng những thông tin quan trọng liên quan tới Những nguyên tắc cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác lê nin 2. Để hiểu thêm thông tin chi tiết Quý quý khách đừng ngần ngại contact với shop chúng tôi để được cung ứng nhanh nệm nhất.