NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HAY

Share:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 124 trang )


Bạn đang đọc: Những câu hỏi trắc nghiệm hay

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn7Để thuận tiện, trong bản luận văn này chúng tôi dùng từ “trắc nghiệm” thay cho “trắc nghiệm khách quan” và “tự luận” luận đề thay cho trắc nghiệm tự luận.1.2.2. Bản chất của câu hỏi trắc nghiệmĐể hiểu rõ khái niệm của câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta hãy tìm hiểu một số định nghĩa của các nhà lý luận về trắc nghiệm như sau:A. R. Petropxki 1970 cho rằng: “Test là bài tập làm trong thời gian ngắn mà việc thực hiện bài tập đó nhờ có sự đánh giá về số lượng và chất lượng có thểcoi là dấu hiệu của sự hồn thiện một số chức năng tâm lý” <10; 13>. S. G. Gellersterin 1976 cho rằng: “Test là thử nghiệm mang tính chất bàitập xác định, kích thích hình thức nhất định của tính tích cực và thực hiện cái dùng để đánh giá định lượng và định tính, dùng làm dấu hiệu của sự hoàn thiện nhữngchức năng nhất định” <10; 13>... Theo K. M. Gurevich 1970: “Test là sự thi cử, bài tập hay sự thử tâm sinh lý,trong thời gian thử ngắn và hạn chế, được chuẩn hóa, dùng để xác định với mục đích thực hành những sự khác biệt giữa các cá nhân về trí tuệ và năng lực chun mơn”<10; 13>. Theo Trần Bá Hồnh: “Test có thể tạm dịch là phương pháp trắc nghiệm, làhình thức đặc biệt để thăm dò một số đặc điểm về năng lực, trí tuệ của học sinh thơng minh, trí nhớ, tưởng tượng, chú ý...” <10; 13>.Theo tác giả Nguyễn Hữu Long: “Test là một phương pháp dạy học và là một phương pháp nghiên cứu tâm lý học, giáo dục học cùng với một số ngành khoahọc khác; là một phương pháp dạy học cùng với những bài tập ngắn hạn ghi trực tiếp kết quả và chuẩn hóa các mức, test góp phần nâng cao tính tích cực nhận thứcvà hứng thú học tập bộ mơn của các học sinh; là một phương pháp nghiên cứu, test giúp chuẩn hóa và dự đốn về trí tuệ và nhân cách nói chung của cá nhân hay tậpthể” <10; 13>. Cho tới nay, người ta vẫn hiểu trắc nghiệm là một bài tập nhỏ hoặc các câuhỏi có kèm theo câu trả lời sẵn yêu cầu học sinh, sinh viên suy nghĩ rồi dùng kýSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn8hiệu đơn giản đã quy ước để trả lời. Hay trắc nghiệm là một hình thức đo đạc đã được “tiêu chuẩn hóa” cho mỗi cá nhân học sinh bằng điểm.Trên đây là một số ý kiến của tác giả trong và ngoài nước, qua đó ta thấy được nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác nhau thuộc về bản chất của câu hỏi trắcnghiệm khách quan. Đa số các nhà tâm lý học, dạy học hiện nay đều có xu hướng xem trắc nghiệm là một phương pháp dạy học dùng những bài tập ngắn để kiểm tra,đánh giá khả năng hoạt động nhận thức, năng lực trí tuệ và kỹ năng của học sinh. Điều này được coi là dấu hiệu bản chất của phương pháp trắc nghiệm vì nócho thấy chức năng cơ bản của trắc nghiệm trong quá trình dạy học mà cụ thể là trong kiểm tra và đánh giá kết quả của học sinh – sinh viên.

1.2. 3. Khái niệm về trắc nghiệm tự luận


*
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích1242,1006

Xem thêm: Búp Bê Nga Bán Ở Đâu - Bộ Búp Bê Nga Matryoshka 7 Con

*


(1.07 MB) - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích-124 (trang)

Bài viết liên quan