WHAT DOES 'NAM MO A DI DA PHAT' MEAN IN VIETNAMESE?

Share:
Home∕Hòa thượng Vạn Đức∕Vạn Đức Pháp ngữ∕TẠI SAO NIỆM “NAM MÔ A mi ĐÀ PHẬT”TẠI SAO NIỆM “NAM MÔ A mày ĐÀ PHẬT”
Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm (tiếng Thiên Trúc).

Bạn đang đọc: What does 'nam mo a di da phat' mean in vietnamese?

Hai chữ đầu (Nam mô) nguyên âm là Namo, ta quen phát âm liền vần phái mạnh mô, là lời tỏ lòng thành kính, có nghĩa là Quy y (về nương) cùng Quy mạng (đem thân mạng gửi về).

Chữ vật dụng sáu (Phật) nguyên âm là Buddha (Bụt Đa hay Bụt Thô), ta quen đọc gọn là Phật, chỉ đến đấng trọn vẹn giác ngộ (đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác).

Ba chữ thân (A mi Đà) là biệt danh của đấng cực Lạc giáo chủ, dịch tức là Vô Lượng (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ). Như trong kinh, đức Bổn sư tự giải thích rằng: “Đức Phật ấy, quang quẻ minh vô lượng, soi suốt những cõi nước ở mười phương không biến thành cách ngại. Đức Phật ấy và nhơn dân trong nước của Ngài lâu mạng vô lượng vô biên vô số kiếp”.

Trong Quán Kinh, nói: “Nếu tín đồ chí vai trung phong xưng thương hiệu của Đức Phật đây, thời trong những niệm diệt được tội sinh tử trong 80 ức kiếp và được vãng sanh…”.

Trong tởm Chư Phật Hộ Niệm nói: “Nếu fan nghe danh hiệu của Đức Phật đây nhưng chấp trì trong một ngày cho bảy ngày, nhất chổ chính giữa bất loạn thời được thành tựu nhiều thiện căn phước đức. Đức Phật ấy cùng Thánh bọn chúng sẽ hiện mang đến nghinh tiếp…”.

Kinh Văn Thù Vấn chén bát Nhã nói: “Nếu fan chuyên xưng danh hiệu thời đặng chứng Nhất Hạnh tam muội cùng chóng thành Phật…”.

Xem như lời của đức Bổn Sư ưng ý Ca, đấng sống động ngữ phán bên trên đây, thời thấy rằng bố tiếng hồng danh của đức Giáo chủ Cực Lạc gồm những năng lượng bất khả tứ nghị. Mong muốn được tác dụng to tát như lời vào kinh, hành nhơn buộc phải chí trọng điểm xưng niệm, và yêu cầu xưng niệm đúng âm vận, chớ tránh việc như fan Pháp hotline danh trường đoản cú Chợ béo là Sôlông, xuất xắc Bà Rịa là Baria.

Ba chữ A mi Đà, nguyên là Phạn âm. Tín đồ Tàu đọc là A-mi-thô, với họ tụng xuôi là Á-mi-thồ. Danh hiệu ấy truyền qua xứ Việt ta bằng chữ Tàu, biên sẵn trong các pho khiếp sách Tàu. Người việt nam ta cứ theo lệ phổ thông, chữ đâu phát âm đó yêu cầu đọc là A mi Đà. Như đọc Nã-phá-luân nhằm kêu hoàng đế Napoleon (Na-po-lê-ông), thuộc đọc Ba-lê để kêu kinh thành Paris (Pari).

Với sự phiên âm bằng văn bản Tàu, fan Tàu gọi giống ngay gần với nguyên âm, mà người việt nam ta hiểu sai quá xa. Giá chỉ như ta gặp Hoàng đế Pháp và call ông ta là Nã-phá-luân thời thật là đáng bi thảm cười. Với A mi Đà để call đức Giáo công ty Cực Lạc cũng theo lệ đó.

Nhiều năm về trước, trong thời gian niệm Phật theo thông lệ Nam mô A ngươi Đà Phật, khi chuyên niệm nhiều (mỗi ngày từ hai vạn câu trở lên), tôi bị sự chướng là trệ tiếng trong những lúc niệm ra tiếng cùng lờ mờ trong khi niệm thầm. Giữa lúc đó, tiếng “di” là chủ của sự chướng. Bởi vì thế, tôi mới để ý đến chính âm vận của sáu tiếng hồng danh. Đồng thời, lời của Tổ Vân Thê vào Sớ Sao nói: “Hồng danh Nam mô A mi Đà Phật toàn là giờ Phạn, siêng trì không quên, thời cùng với pháp trì chú của Mật tông đồng nhau”, lại xúc tiến tôi vào sự khảo cứu.

Với vần La tinh, fan Anh ghép Amita, nhưng tôi được thấy ở bộ Phật học tập Đại tự Điển.

Tôi đem ba chữ A mi Đà ra hỏi, thời các sư Tàu cũng giống như Cư sĩ Tàu số đông đọc gằn từng giờ một trước phương diện tôi: A-mi-thô.

Hai tiếng đầu “A” cùng “Mi” đang nhất định, với đồng thời quyết vững chắc đọc “di” là sai. Tôi còn thắc mắc ở tiếng thứ ba, vì chưng nếu gọi Amita như vần Anh, thuộc A-mi-thô như fan Tàu thời với tiếng Việt bao gồm hai điều bất tiện:

1. Nghe ko nghiêm cùng không êm.

2. Quá khác với thông lệ từ xưa.

Một học trả Pa-li cùng Phạn ngữ giải thích: chữ “đà” của Tàu dùng phiên âm Phạn ngữ gồm hai giọng:

1. Thô như danh tự “Bụt Thô” mà người Tàu phát âm xuôi là “Bù Thồ”.

2. Đa tương tự như danh từ “Bụt Đa” (Buddha).

Xem thêm: Review Máy Hút Sữa Unimom Allegro Um880106, Máy Hút Sữa Điện Đơn Unimom Allegro

Với giọng “đa” để đọc chữ “thô”, nó mở đường cho tôi ghép cha chữ lại: A-mi-đa và theo cách đọc xuôi lưu lại huyền: A ngươi Đà.

Ghép luôn luôn cả sáu tiếng Nam mô A ngươi Đà Phật, tôi nhận biết rằng né khỏi cái lỗi quá khác với nguyên âm, cho dù vẫn chưa được toàn, nhưng rất có thể gọi là nhiều phần đúng, cùng không quá cách trở với biện pháp đọc rộng rãi theo cổ lệ, vị trong sáu tiếng trên đây chỉ có đổi “di” thành “mi” thôi.

Sau khi tham cứu vớt như trên xong, tôi bước đầu chuyên chí niệm Nam mô A mi Đà Phật, và cũng bắt đầu từ kia tôi liền nhận thấy kết quả.

1. Sáu giờ hồng danh đây nổi rõ khu vực tai cũng như nơi tâm, khác hoàn toàn sự mờ mờ lọt sót của giờ “di” trong thời trước.

2. Lúc niệm ra tiếng, từ thời điểm năm ngàn câu mỗi thời trở nên, môi lưỡi càng ngày càng nhại, càng chuyên, càng lanh. Khác hoàn toàn sự trệ môi cứng lưỡi của rất nhiều ngày niệm khi xưa.

3. Niệm ra giờ với A mày khỏe tương đối hơn niệm ra giờ đồng hồ của A di lúc trước, dựa vào vậy nhưng mỗi thời niệm được lâu và nhiều.

Người siêng niệm thương hiệu của Phật, tầng cấp trước tiên là đến mức bất niệm trường đoản cú niệm, hay niệm lực tương tục. Nếu khi niệm nhưng bị trệ, cùng tiếng Phật lại lờ mờ không nổi rõ nơi trọng điểm thời khó mong muốn được công dụng trên. Còn trường hợp trái lại thời bắt đầu có hy vọng đến đích.

Biết rằng niệm A mi Đà được nhiều phần đúng với nguyên âm, nó sẽ đem lại cho mình cái mãnh lực bất tứ nghị, khử vô số kiếp tội thành đại thiện căn phước đức hệt như pháp trì chơn ngôn (thần chú) của Mật tông nhưng mà Tổ Vân Thê đang phán. Nó sẽ chuyển mình đến hơn cả bất niệm từ bỏ niệm, vị tiếng niệm không trở nên trệ lụt cùng nổi rõ khu vực tâm. Tốt nhất là niệm A mi Đà được khỏe khoắn hơi, dựa vào đó yêu cầu niệm được lâu với nhiều. Niệm Phật được nhuần nhuyễn là nhờ niệm những câu, nhiều giờ với tiếng niệm nhận rõ khu vực tâm. Và mức bất niệm từ niệm đó là phần bảo đảm an toàn vãng sanh Tịnh độ cho tất cả những người chuyên niệm. Tôi tin rằng niệm gần với nguyên âm, tức là gần đúng với thật danh của đức Giáo chủ Cực Lạc, tất dễ dàng được tương ưng và chóng được thông cảm với Phật. Cùng tôi vẫn tự cảm thấy chắc rằng đúng như thế.

Nhưng vào kỳ kiết thất 49 ngày sống tịnh thất nơi chùa Linh tô Cổ Tự, một hôm tôi bỗng bao gồm ý nghĩ: “Mình dù thiển trí bội bạc đức, tuy vậy cũng là tín đồ tai mắt trong Tăng giới, và cũng có đôi phần uy tín so với gần xa, riêng mình tự tu vẫn đành không lo gì, tuy vậy rồi đây, vớ có người vì tin tưởng nơi mình, mà họ sẽ trường đoản cú noi theo vị trí làm của mình, tức thị họ sẽ niệm Nam mô A mi Đà. Một bạn như thế, lần lần sẽ có nhiều người như thế, tất trong tương lai khó khỏi vài điều thắc mắc:

1. Dửng dưng sẽ cho khách hàng lập dị, riêng rẽ phái, phá sự đã thêm của cổ lệ.

2. Đem sự ngờ vực cho những người niệm A di khi những người dân này chưa hiểu cụ nào là A di và thế nào là A mi. Và sự ngờ là vấn đề rất chướng của pháp môn niệm Phật”.

Tôi từ bỏ giải thích: “Cổ lệ đã sai thời sự sửa đổi là vấn đề cần (tôi từ sửa đổi riêng tôi). Mình không tồn tại quan niệm lập phái riêng hay lập dị, thời cũng không lo gì với sự thị phi phê bình của bàng quan”. Và với sự ngờ của không ít người không nhận chơn, để giúp họ search tòi khảo cứu, nhờ vào tìm xét họ sẽ thấu rõ sự sai với đúng, với họ đang thâu hoạch được hiệu quả tốt cũng tương tự mình”.

Mặc cho dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng trong tim vẫn mãi do dự gần suốt ngày.

Chiều hôm ấy, lúc đứng dựa hành lang cửa số ngó mong mỏi về phía phương diện trời sắp lặn, tôi tự dưng thấy chữ A mi khá nổi bật giữa form trời xanh sáng, gần giống như chữ năng lượng điện ở trước cửa của các hiệu buôn phát sáng trong đêm. Tôi test ngó qua phía khác thời ko thấy, khi ngó quay trở lại hướng Tây thời chữ A mi vẫn nổi y nơi khu vực cũ, khổ chữ phệ lối bốn tấc Tây bề cao, cùng hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn.

Tối hôm ấy, tôi chiêm bao thấy bản thân đi vào trong 1 khu vườn cửa cây cao cảnh đẹp. Thân vườn, một dãy nhà cất theo kiểu trường học, với nghe rõ trong ấy một fan xướng và số đông fan hòa: Nam mô A mi Đà Phật! Tôi tự bảo: “Ủa lạ! Câu Nam mô A mày Đà Phật, tưởng là chỉ riêng của bản thân cải cách, riêng mình tín hướng với riêng mình chăm niệm. Bất thần ở đây, người ta cũng đồng niệm bởi vậy rồi!”. Tôi đứng dừng trước ngõ trường chăm chú nghe xướng hòa như vậy hơn 10 lần bắt đầu choàng tỉnh. Bấy giờ new biết là bản thân nằm mơ.

Do nhị điềm trên đây (chữ A mày hiện thân trời và nằm mê nghe xướng hòa Nam mô A mi Đà Phật), bao nhiêu nỗi vướng mắc và băn khoăn nơi lòng tôi hầu như tan rã như khối tuyết dưới tia nắng trưa hè…

Từ hồi nào, cho dù với hàng đệ tử, tôi trước đó chưa từng bảo ai bỏ niệm A di cơ mà niệm A mi. Song, do ảnh hưởng ngấm ngầm mà lần lần có một trong những đông fan xuất gia cũng như hàng tại gia niệm A mày Đà. Đó hợp lý là vì chưng cơ duyên tiết trời nó nên như thế! và cũng bởi vì cớ ấy mà bây giờ có bài thuyết minh cùng tự thuật này.

Tôi viết bài bác này chỉ với mục tiêu giúp thêm sự thừa nhận chơn về câu Nam tế bào A mi Đà Phật cùng lịch sử vẻ vang của nó, cho các bạn đồng tu đã siêng niệm như thế. Và bài xích này cũng chỉ lan tỏa trong phạm vi giữa chúng ta đây thôi.

Tôi xin khuyên nhắc các bạn, so với những vị vẫn quen niệm hay vẫn sẵn tín vai trung phong nơi câu Nam mô A mày Đà Phật, độc nhất vô nhị là người ở trong thực trạng thiếu nhân tiện lợi, chúng ta nên nhằm yên cho những vị ấy niệm theo sự phổ quát cổ lệ để tránh sự nước ngoài chướng mang đến họ và mang lại họ ngoài sự bởi vì dự trê tuyến phố hành trì mà họ có thể vướng phải.

Bài viết liên quan