Mộc mị âm dương sư

Share:

Bảng nằm trong tính tất cả ngự hồn mới nhất trong game Garena Âm Dương Sư. Tùy vào từng thức thần, vai trò rõ ràng trong hội hình build team cơ mà lắp ngự hồn cho phù hợp. Lưu ý hướng dẫn trong bài viết chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Với mỗi phương án khác nhau các bạn sẽ có các phương pháp sử dụng khác nhau. Ngoại trừ hiệu ứng của cục 2, bộ 4 còn nên xét theo chỉ số dòng thiết yếu ở từng vị trí. Slot 1 3 5 luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên bọn họ chỉ nói tới slot 2 4 6, có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, hiệu quả Chính Xác, Chí Mạng hay ST.CM. Xem hướng dẫn hầu như thức thần đặc biệt và cỗ ngự cân xứng tại đây: Đội Hình Âm Dương Sư mạnh Nhất.Bạn sẽ xem: Mộc mị âm dương sư

Nội dung chính

Ngự chí mạng

Võng Thiết– cỗ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: Khi tấn công có xác suất 1/2 bỏ qua 45% phòng ngự của mục tiêu.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 2, thám hiểm maps 14, mua trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên bỏ ra Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.Bạn vẫn xem: Mộc mị âm khí và dương khí sư

Phá Thế– cỗ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: tiến công mục tiêu hoàn toàn có thể lực bên trên 70% sẽ tăng thêm 40% ngay cạnh thương.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày máy 6, thám hiểm map 2, tải trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên đưa ra Chủ, Thanh Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinh, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ phụ nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì bỏ ra Nữ.

Bạn đang đọc: Mộc mị âm dương sư

Châm Nữ– cỗ x2: Chí Mạng +15%.– cỗ x4: tấn công chí mạng có 40% tỷ lệ gây thêm sát thương tương đương 10% thể lực về tối đa của mục tiêu nhưng ko vượt thừa 120% Công kích bạn dạng thân.– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, cài trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu buôn bản Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, im Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– cỗ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: lúc một đồng đội rơi vào hoàn cảnh trạng thái khống chế, tăng cho bạn dạng thân 30 điểm tốc độ.– cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 3, mua trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Tam Vĩ Hồ, hồ Điệp Tinh.

Hỏa Kê– bộ x2: Chí Mạng +15%.– cỗ x4: mỗi khi hủy hoại 1 phương châm sẽ được hồi phục 15% thể lực và ngày càng tăng 15% Công kích.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày máy 2, thám hiểm bản đồ 14, tải trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– bộ x2: Chí Mạng +15%.– bộ x4: từng 1% Thể lực đã mất sẽ tăng 0.6% tác dụng chí mạng.– phương pháp kiếm: sở hữu trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Hoang Xuyên chi Chủ, Hấp máu Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– bộ x2: đả kích +15%.– cỗ x4: Nếu tấn công mục tiêu có thể lực bên dưới 30% đã tăng thêm 1/2 sát thương.– cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 5, thám hiểm bản đồ 10, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– cỗ x2: đả kích +15%.– cỗ x4: mỗi khi phá hủy một phương châm sẽ hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 4, thám hiểm bản đồ 3, sở hữu trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Tranh– cỗ x2: đả kích +15%.– bộ x4: Khi nhận thiệt sợ hãi có xác suất 35% dùng kỹ năng cơ bản để phản kích, giảm 60% tỉ lệ kích hoạt ngự hồn đối với mục tiêu bị Khiêu khích.– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày máy 3, thám hiểm bản đồ 5, cài trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu xã Đồng Tử, Thanh Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinh, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, chén Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– bộ x2: công kích +15%.– cỗ x4: Khi hoàn thành lượt vẫn có xác suất 20% dấn thêm một lượt.– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 7, CN, thám hiểm maps 6, cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tửu xã Đồng Tử, yêu thương Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– cỗ x2: đả kích +15%.– cỗ x4: phục hồi Thể lực bởi 20% gần cạnh thương khiến ra.– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày thứ 7, CN, thám hiểm bản đồ 4, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu làng Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp máu Cơ, yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– bộ x2: công kích +15%.– bộ x4: Khi tiến công sẽ tăng lên 8% gần cạnh thương với mỗi quỷ hoả vẫn có.– phương pháp kiếm: download trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu xóm Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp huyết Cơ.

Minh Ốc– cỗ x2: đả kích +15%.– bộ x4: khi tấn công mục tiêu đang trong tinh thần khống chế, sẽ tăng thêm 30% cạnh bên thương.– cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 2, thám hiểm bản đồ 13, sở hữu trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ Bạch, Thanh Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự chống thủ

Tuyết Hồn– cỗ x2: bảo vệ +30%.– bộ x4: lúc gây ngay cạnh thương có xác suất 12% (+ hiệu quả chính xác) đóng băng phương châm trong 1 lượt.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 2, thám hiểm maps 7, tải trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, tô Đồng.

Chiêu Tài Miêu– bộ x2: phòng ngự +30%.– cỗ x4: mỗi đầu lượt có xác suất một nửa hồi lại 2 Quỷ hoả.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 3, thám hiểm bản đồ 16, cài trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Diêm Ma, Yêu thay Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinh Ngư, Tiêu Đồ, đánh Thố, tô Đồng.

Mị Yêu– bộ x2: phòng thủ +30%.– bộ x4: lúc gây gần kề thương có xác suất 25% (+ tác dụng chính xác) khiến cho mục tiêu bị hỗn loạn.– bí quyết kiếm: Thám hiểm bản đồ 4, cài đặt trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu nắm Sư, sơn Đồng.

Xem thêm: Share Acc Cf Mới Nhất 2021, Cho 100 Nick Đột Kích Vip Cộng Đồng Mới Nhất

Mộc Mị– bộ x2: bảo vệ +30%.– cỗ x4: mỗi một khi đồng team hoặc phiên bản thân bị tấn công sẽ có phần trăm 25% làm địch thủ mất 1 Quỷ hoả, kim chỉ nam bị thúc đẩy sẽ bớt 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– bí quyết kiếm: Thám hiểm bản đồ 19, phó bạn dạng Nghiệp Nguyên Hỏa, thiết lập trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, đánh Thố.

Nhật nữ giới Tị Thời– bộ x2: che chở +30%.– cỗ x4: lúc gây cạnh bên thương có xác suất 20% đẩy lùi phương châm 30% bên trên thanh hành động, tăng thêm 10% với mục tiêu đang sở hữu hiệu ứng.– phương pháp kiếm: Thám hiểm map 6, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu nuốm Sư, Liêm Dứu, Thực vạc Quỷ.

Phản Chẩm– cỗ x2: phòng thủ +30%.– cỗ x4: lúc gây gần kề thương đang có xác suất 20% (+ kết quả chính xác) khiến cho mục tiêu Ngủ trong một lượt.– bí quyết kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 5, thám hiểm bản đồ 17, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– cỗ x2: che chở +15%.– cỗ x4: bớt 30% ngay cạnh thương phải chịu.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 4, thám hiểm map 1, download trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, tô Thố, Huân.

Niết Bàn– cỗ x2: tiết +15%.– cỗ x4: Sau mỗi lượt ví như Thể lực dưới 30% sẽ tiến hành hồi lại 15%– giải pháp kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm map 8, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– bộ x2: huyết +15%.– bộ x4: Khi nhận thiệt sợ có xác suất 30% phản lại 100% gần cạnh thương vào kẻ gây sát thương, với kim chỉ nam bị cảm giác Khiêu khích giảm 60% xác suất kích hoạt Ngự hồn.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, thám hiểm map 9, cài trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Binh Dũng, Độc Nhãn đái Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– bộ x2: huyết +15%.– bộ x4: bao gồm xác suất 1/2 giảm 20% cạnh bên thương cho bè cánh bị tấn công bình kỹ năng đơn thể, đồng thời phân tách sẻ 50% sát yêu mến lần đả kích này.– giải pháp kiếm: Thám hiểm maps 20, phó phiên bản Ngiệp Nguyên Hỏa, cài đặt trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– bộ x2: tiết +15%.– cỗ x4: khi bị gần kề thương Bạo kích sẽ tự tạo 1 lá chắn góp hấp thụ tiếp giáp thương bởi 10% Thể lực của bản thân, cùng có tỷ lệ 30% tạo ra thêm lá chắn bảo vệ cho các đồng đội. Kim chỉ nam bị gọi mời sẽ sút 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn.– biện pháp kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, cài đặt trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên răn dùng: nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– cỗ x2: tiết +15%.– bộ x4: lúc gây ngay cạnh thương sẽ có phần trăm 8% (+ công dụng chính xác) làm kim chỉ nam Choáng trong một lượt.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 6, thám hiểm maps 12, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: tô Đồng.

Thụ Yêu– bộ x2: huyết +15%.– cỗ x4: vớ cả năng lực trị liệu tăng 20% hiệu quả.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 5, thám hiểm maps 18, sở hữu trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– cỗ x2: tác dụng đề kháng +15%.– cỗ x4: kháng hiệu ứng thành công xuất sắc sẽ phản vô tư đòn đánh thường lên một phương châm ngẫu nhiên gây tiếp giáp thương tăng thêm 50%.– cách kiếm: thiết lập trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Tửu làng Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

U Cốc– cỗ x2: hiệu quả đề chống +15%.– bộ x4: lúc kháng thành công xuất sắc một hiệu ứng chế ước từ địch thủ (Đóng băng, Ngủ, Choáng, trở thành hình, Trầm mặc, Khiêu khích, láo loạn), tất cả tỷ lệ 50% sẽ bội nghịch ngược lại khiến đối phương chắc chắn rằng bị cảm giác đó.– bí quyết kiếm: cài đặt trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên nhủ dùng: Tửu xóm Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

Ma Hạp– bộ x2: kết quả đề kháng +15%.– cỗ x4: lúc gây gần cạnh thương lên mục tiêu sẽ có tỷ lệ 25% (+ công dụng chính xác) khiến mục tiêu dìm một kết quả xấu ngẫu nhiên trong một lượt.– cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 4, thám hiểm map 15, thiết lập trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– cỗ x2: tác dụng đề chống +15%.– bộ x4: Bị tấn công có tỷ lệ 25% (+ hiệu quả chính xác) khiến mục tiêu bị choáng trong một lượt, kim chỉ nam bị kích thích sẽ sút 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng sát thương các đoạn không kích hoạt hiệu quả này nhiều lần.– giải pháp kiếm: Thám hiểm bản đồ 21, phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự thiết yếu xác

Bạng Tinh– bộ x2: Hiệu quả đúng chuẩn +15%.– cỗ x4: Mỗi ban đầu hiệp đấu sẽ tạo lá chắn cho tổng thể đồng đội trong một lượt bởi 10% máu bản thân.– phương pháp kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 7, CN, sở hữu trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần răn dạy dùng: độc nhất vô nhị Mục Liên, Lý Ngư Tinh, Tiêu Đồ.

Bài viết liên quan