Máy cắt giấy khổ lớn


Mô tả bỏ ra tiết

- KH�" CẮT :670- MẶT BÀN: MẠ TRẮNG SẠCH VÀ TRƠN CÓ TÁC DỤNG ĐẨY GIẤY NHẸ KH�"NG BẨN SẢN PHẨM- THƯỚC ĐIỆN GIÚP HIỂN THỊ TH�"NG SỐ CHÍNH XÁC- HỆ THỐNG DAO CẮT, BÀN ÉP VÀ CỮ ĐẨY THƯỚC CHẠY BẰNG ĐIỆN - ĐIỆN ÁP 3P 220V, 50Hz,1.5Kw