Mẫu Sổ Kho Viết Tay

Share:

Sổ kho (Thẻ kho) là mẫu sổ dùng dùng để theo dõi con số nhập, xuất, tồn, kho từng đồ vật nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nghỉ ngơi từng kho. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang đọc: Mẫu sổ kho viết tay


1. Thẻ kho (sổ kho) là gì?

Thẻ kho (sổ kho) là loại sách vở thường được lập vì kế toán, làm chủ kho, từ đó thì nội dung của thẻ kho sẽ bao gồm nội dung biên chép về số lượng của sản phẩm & hàng hóa nhập vào với số số lượng sản phẩm bị tồn dư ở vào kho.


Ngoài ra, thẻ kho cũng được sử dụng để khắc ghi tất cả những thông tin về vật liệu như công cụ, dụng cụ, sản phẩm có cùng nguồn gốc. Mỗi thẻ kho đang chứa thông tin từng một số loại sản phẩm, sản phẩm hóa, nguyên lý được ghi chép vào sinh sống thời điểm cuối ngày.

2. Mẫu mã sổ kho theo Thông tư 200


Đơn vị:……………………Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

Thẻ kho (Sổ kho)

Ngày lập thẻ:………………..

Tờ số……………………………

– Tên, nhãn hiệu, quy phương pháp vật tư: ………………………………………………

– Đơn vị tính: …………………………………………………………………………

– Mã số: ………………………………………………………………………………..

Số

Ngày, thángSố hiệu triệu chứng từDiễn giảiNgày nhập, xuấtSố lượng

xác dìm của kế toán

TTNhậpXuấtNhậpXuấtTồn
ABCDEF123G
Cộng cuối kỳxx

– Sổ này còn có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Ngày….. Tháng…. Năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)


3. Mẫu sổ kho theo Thông tư 133/2016


Đơn vị: …………………………..

Mẫu số S08-DNN

THẺ KHO (SỔ KHO)

Người lập thẻ:…….

Tờ số………………

– Tên, nhãn hiệu, quy giải pháp vật tư:…………………………………………………..

Xem thêm: Buôn Bán Bồ Câu Gà Mỹ Hcm - Bán Bồ Câu Gà Mỹ Tại Hồ Chí Minh

– Đơn vị tính:……………………………………………………………………………..

– Mã số:…………………………………………………………………………………….

Số TTNgày, thángSố hiệu chứng từDiễn giảiNgày nhập, xuấtSố lượngKý xác nhận của kế toán
NhậpXuấtNhậpXuấtTồn
ABCDEF123G

Cộng cuối kỳxx

– Sổ này có … trang, đặt số từ trang 01 cho trang …

– Ngày mở sổ: …

Người lập biểu(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)Ngày … tháng … năm …Người đại diện theo pháp luật(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

4. Mẫu S21-H Sổ kho theo Thông tứ 107/2017


Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S21-H

SỔ KHO(Thẻ kho)

Ngày lập thẻ: ……………..Số tờ:…………

- Tên đồ gia dụng liệu, dụng cụ: ………………………….. Đơn vị tính: ………………………

- Quy cách, phẩm chất: …………………………. Mã số: …………………………….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ngày nhập, xuất

Số lượng

Ghi chú (ký xác thực của kế toán)

Ngày, tháng

Số hiệu bệnh từ

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

Tồn đầu năm

Cộng cuối năm

Số lũy kế

x

x

- Sổ này còn có ... Trang, khắc số từ trang 01 mang đến trang ...

- Ngày mở sổ: ……………………………………………

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày ... Tháng... Năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Mời bạn đọc cùng đọc thêm tại mục Thuế - kế toán - kiểm toán trong mục biểu mẫu mã nhé.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
1 3.268
Chia sẻ bài xích viết
sở hữu về
Bạn rất có thể tải về tập tin phù hợp hợp cho chính mình tại các liên kết bên dưới đây.
tiên tiến nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*

Bài viết liên quan