LUẬT TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Share:

 

Luật tổ chức cơ quan khảo sát hình sự năm năm ngoái gồm 10 Chương, 73 Điều (thay bởi vì Pháp lệnh Tổ chức khảo sát hình sự năm 2004 gồm 7 Chương, 38 Điều). Dụng cụ 99/2015/QH13 được tổ chức theo những Chương sau:

- Những điều khoản chung

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan khảo sát của Công an nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quan khảo sát của quân nhóm nhân dân

- tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan khảo sát của Viện kiểm gần kề nhân dân tối

- Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động điều tra

- dục tình phân công và phối kết hợp trong vận động điều tra hình sự tại Chương VI qui định cơ quan điều tra hình sự 2015

- Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, khảo sát viên cùng cán cỗ điều tra

- Đảm bảo điều kiện vận động điều tra hình sự

- trách nhiệm của thiết yếu phủ, những bộ, ngành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw trong công tác điều tra hình sự

- Điều khoản thi hành

Theo đó, dụng cụ cơ quan điều tra hình sự năm 2015 có các điểm sau đáng chú ý:

- quy định rõ nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của từng cơ sở điều tra:

+ Cơ quan bình an điều tra cỗ Công an; Cơ quan bình yên điều tra Công an cấp tỉnh

+ phòng ban Cảnh sát điều tra Bộ Công an; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện

+ Cơ quan bình an điều tra cỗ Quốc phòng; Cơ quan bình yên điều tra quân khu và tương đương

+ Cơ quan khảo sát hình sự bộ Quốc phòng; Cơ quan khảo sát hình sự quân khu và tương đương; Cơ quan điều tra hình sự quần thể vực

+ Cơ quan khảo sát Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; Cơ quan khảo sát Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương

- bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Kiểm ngư

Cơ quan Kiểm ngư khi thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện tội phạm tại những Điều 111, 242, 244, 245, 246, 305 cùng 311 BLHS xẩy ra trên vùng biển cả và thềm châu lục của nước ta do Kiểm ngư cai quản thì viên trưởng viên Kiểm ngư, chi cục trưởng đưa ra cục Kiểm ngư vùng thì cách xử trí theo Điều 36 hiện tượng 99/2015/QH13.

Bạn đang đọc: Luật tổ chức điều tra hình sự

- Điều 44 Luật tổ chức triển khai cơ quan khảo sát hình sự năm 2015 bổ sung trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an

+ Công an xã tất cả trách nhiệm chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, đem lời khai thuở đầu và gửi ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

+ Công an phường, thị trấn, Đồn Công an bao gồm trách nhiệm mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên phiên bản tiếp nhận, thực hiện kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tầy kèm theo những tài liệu, đồ vật, có tương quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

- giải pháp rõ tiêu chuẩn chỉnh bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp tại Điều 49 dụng cụ tổ chức khảo sát hình sự 2015

Người tất cả đủ tiêu chuẩn tại Điều 46 Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra HS 2015và gồm đủ các điều kiện dưới đây thì có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp:

+ Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất 05 năm;

+ tất cả năng lực điều tra các vụ án thuộc nhiều loại tội phạm khôn xiết nghiêm trọng, quan trọng nghiêm trọng, phức tạp;

+ có chức năng nghiên cứu, tổng hợp, khuyến cáo biện pháp phòng, chống tội phạm;

+ có công dụng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

+ Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

- đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chuyển động điều tra hình sự theo công cụ 99/2015/QH13

Căn cứ yêu cầu công tác khảo sát hình sự, địa bàn hoạt động và điều kiện kinh tế - xóm hội, đơn vị nước bảo đảm cơ sở vật chất của Cơ quan khảo sát gồm tất cả đất đai, trụ sở, công trình; trang thiết bị, phương pháp hỗ trợ, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ và các điều kiện vật dụng chất, nghệ thuật khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái – hạnh phúc ---------------

Luật số: 99/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ quan lại ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật tổ chứccơ quan lại Điều tra hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này chính sách về nguyên tắc tổ chức Điều trahình sự; tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi của ban ngành Điều tra; nhiệm vụ,quyền hạn của cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra; Điều tra viên và các chức danh không giống trong Điều tra hình sự; quan hệphân công, phối hợp và kiểm soát và điều hành trong chuyển động Điều tra hình sự; bảo đảm an toàn Điềukiện cho chuyển động Điều tra hình sự và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cánhân tất cả liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên,Cán bộ điều tra của cơ sở Điều tra; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cùng cán bộĐiều tra của cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Lý lẽ tổ chứcĐiều tra hình sự

1. Tuân hành Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo vệ sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thốngnhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp cho rành mạch, siêng sâu, tránhchồng chéo và được điều hành và kiểm soát chặt chẽ; Điều tra kịp thời, cấp tốc chóng,chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không nhằm lọt tội phạm và không làmoan fan vô tội.

3. Cơ sở Điều tra cấp cho dưới chịu sự hướng dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ của phòng ban Điều tra cấp cho trên; cá thể chịu nhiệm vụ trướccấp trên với trước quy định về hành vi, đưa ra quyết định của mình.

4. Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy địnhtrong dụng cụ này mới được tiến hành chuyển động điều tra hình sự.

Điều 4. Hệ thống Cơquan Điều tra

1. Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân.

2. Phòng ban Điều tra vào Quân đội nhân dân.

3. Cơ quan Điều tra của Viện kiểm gần kề nhân dân tốicao.

Điều 5. Phòng ban Điều tra củaCông an nhân dân

1. Cơ quan an toàn điều tra Bộ Công an; Cơquan bình an điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sauđây gọi chung là Cơ quan bình yên điều tra Công an cấp tỉnh).

2. Ban ngành Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơquan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau phía trên gọi tầm thường là cơ sở Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơquan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi phổ biến làCơ quan liêu Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện).

Điều 6. Phòng ban Điều tratrong Quân đội nhân dân

1. Cơ quan an toàn điều tra Bộ Quốc phòng;Cơ quan an ninh điều tra quân khu vực và tương đương.

2. Ban ngành điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;Cơ quan tiền điều tra hình sự quân quần thể và tương đương; phòng ban điều tra hìnhsự quần thể vực.

Điều 7. Cơ quan Điều tra củaViện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao

1. Phòng ban điều tra Viện kiểm sát nhân dântối cao.

2. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sựtrung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạncủa cơ sở Điều tra

1. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tộiphạm và kiến nghị khởi tố.

2. đón nhận hồ sơ vụ án bởi cơ quan tiền được giaonhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra đưa giao.

3. Tiến hành Điều tra các tội phạm, áp dụng mọibiện pháp doluật định nhằm phát hiện, khẳng định tội phạm và người thực hiệnhành phạm luật tội; lập hồ nước sơ, ý kiến đề nghị truy tố.

4. Tìm ra nguyên nhân, Điều kiện phạm tội cùng yêucầu các cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan áp dụng những biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

Điều 9. Các cơ quanđược giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra

1. Các cơ quan của bộ đội biên phòng được giaonhiệm vụ thực hiện một số vận động Điều tra gồm bao gồm Cục trinh sát biên phòng; Cụcphòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tộiphạm; Bộ lãnh đạo Bộ team biên phòng cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửakhẩu cảng; Đồn biên phòng.

2. Những cơ quan lại của thương chính được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra gồm bao gồm Cục Điều tra phòng buôn lậu; cục Kiểmtra sau thông quan; viên Hải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, tp trực trực thuộc trungương; bỏ ra cục Hải quan cửa khẩu.

3. Các cơ quan lại của Kiểm lâm được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra gồm có Cục Kiểm lâm; đưa ra cục Kiểm lâm vùng;Chi viên Kiểm lâm cung cấp tỉnh; phân tử Kiểm lâm.

4. Các cơ quan tiền của lực lượng công an biển đượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động Điều tra gồm tất cả Bộ tư lệnh công an biển;Bộ bốn lệnh vùng công an biển; Cục nhiệm vụ và pháp luật; Đoàn quánh nhiệmphòng, phòng tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

5. Các cơ sở củaKiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồmcó viên Kiểm ngư, bỏ ra cục Kiểm ngư vùng.

6. Những cơ quan tiền của Công an nhân dânđượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm bao gồm Cục Quảnlý xuất nhập cảnh; những cục nghiệp vụ bình an ở bộ Công an; Phòng làm chủ xuấtnhập cảnh; các phòng nghiệp vụ bình yên thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (sau trên đây gọi tầm thường là Công an cấp cho tỉnh) cùng Đội an ninh ở Công an huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực thuộctrung ương (sau phía trên gọi thông thường là Công an cung cấp huyện); Cục cảnh sát giao thông; Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với cứu nạn, cứuhộ; Cục cảnh sát phòng, phòng tội phạm về môi trường; Cục công an phòng, chốngtội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng cảnh sát giao thông; Phòng cảnh sát phòngcháy, chữa cháy với cứu nạn, cứu hộ; Phòng cảnh sát phòng, phòng tội phạm về môitrường; Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao; Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạigiam.

7. Những cơ quan khác vào Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm tất cả Trạigiam, đối chọi vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương.

Điều 10. Nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động Điều tra

Cơ quan liêu được giao trọng trách tiến hành một số trong những hoạtđộng Điều tra khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực làm chủ của mình nhưng tiếp nhậntố giác, tin báo về tù hoặc phát hiện hành vi phạm luật tội đến hơn cả phải truycứu trọng trách hình sự thì tiến hành các chuyển động kiểm tra, xác minh và Điềutra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự cùng Luật này.

Điều 11. Kiểm sát bài toán tuântheo điều khoản trong hoạt đụng Điều tra

1. Viện kiểm gần kề kiểm sát việc tuân theo pháp luậttrong hoạt động Điều tra nhằm bảo đảm cho chuyển động Điều tra của ban ngành Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra tuân thủcác quy định của cục luật tố tụng hình sự và pháp luật này; đề nghị phát hiện tại kịp thờivà yêu thương cầu, đề xuất Cơ quan Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành mộtsố hoạt động Điều tra hạn chế và khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động Điều tra.

2. Phòng ban Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra thực hiện yêu cầu, đưa ra quyết định của Viện kiểmsát theo quy định của cục luật tố tụng hình sự; xem xét, giải quyết, vấn đáp kiếnnghị của Viện kiểm liền kề theo luật pháp của pháp luật.

Điều 12. Nhiệm vụ của cơquan, tổ chức triển khai và cá nhân trong hoạt động Điều tra hình sự

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm quyền với nghĩavụ phạt hiện, tố giác, đưa tin về tội phạm, vụ việc phạm tội, kiến nghị khởi tố;có trách nhiệm tiến hành yêu cầu, quyết định và sản xuất Điều khiếu nại để ban ngành Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra, bạn cóthẩm quyền Điều tra hình sự tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động Điềutra hình sự.

2. Cơ sở nhà nước có trách nhiệm thông báongay mang đến Cơ quan liêu Điều tra phần đông hành vi phạm tội xẩy ra trong phòng ban và tronglĩnh vực cai quản của mình; gồm quyền ý kiến đề nghị và gửi tài liệu có liên quan choCơ quan Điều tra để chu đáo khởi tố so với người có hành vi phạm luật tội; thực hiệnyêu ước và tạo Điều kiện để cơ quan Điều tra, cơ sở được giao trách nhiệm tiếnhành một số chuyển động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự thực hiệnnhiệm vụ Điều tra.

3. Ban ngành Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thông báo tác dụng giảiquyết đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị, tố giác, báo tin về tội phạmvà đề xuất áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn người đang tố giác tội phạm.

Điều 13. Giám liền kề củacơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với chuyển động Điều tra hình sự

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷban chiến trận Tổ quốc việt nam và những tổ chức thành viên của chiến trận giám sáthoạt đụng Điều tra của cơ sở Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố hoạt động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự theo mức sử dụng củapháp luật.

Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, cơ quan Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra bắt buộc xemxét, xử lý và thông báo tác dụng giải quyết mang lại cơ quan, tổ chức, cá thể đãyêu cầu, đề nghị theo chính sách của pháp luật.

Điều 14. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Làm rơi lệch hồ sơ vụ án; truy cứu giúp trách nhiệmhình sự người không tồn tại hành phạm luật tội; ko truy cứu trọng trách hình sự ngườicó hành phạm luật tội đến cả phải truy vấn cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết địnhtrái pháp luật; xay buộc fan khác làm trái pháp luật; làm cho lộ kín Điều tra vụán; can thiệp trái lao lý vào câu hỏi Điều tra vụ án hình sự.

2. Bức cung, sử dụng nhục hình và các vẻ ngoài tratấn hoặc đối xử, trừng phân phát tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con ngườihaybất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở tín đồ bị bắt, fan bị trợ thì giữ, bịcan thực hiện quyền trường đoản cú bào chữa, nhờ chế độ sư hoặc người khác bào chữa, trợgiúp pháp lý; quyền năng khiếu nại, tố cáo; quyền được đền bù thiệt sợ hãi vềvật chất, tinh thần và phục hồi danh dự.

4. Cản trở người bào chữa, người tiến hành trợgiúp pháp lý triển khai việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo chính sách của phápluật.

5. Chống đối, ngăn cản hoặc tổ chức, lôi kéo, xúigiục, kích động, cưỡng bức bạn khác phòng đối, cản trở chuyển động Điều trahình sự; xâm phạm tính mạng, mức độ khỏe, danh dự, nhân phẩm, gia tài của ngườithi hành công vụ trong Điều tra hình sự.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN bình yên ĐIỀU TRA

Điều 15. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan an toàn Điều tra

1. Tổ chức máy bộ của Cơ quan an toàn Điều traBộ Công an tất cả có các phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và Văn phòng phòng ban Anninh Điều tra.

2. Tổ chức bộ máy của Cơ quan bình yên Điều traCông an cấp tỉnh gồm có các đội Điều tra, đội nhiệm vụ và máy bộ giúp vấn đề Cơquan an toàn Điều tra.

Điều 16. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan bình yên Điều tra bộ Công an

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân một số loại và trựctiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyềngiải quyết của mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hìnhsự về những tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, tương quan đến nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc tw hoặc gồm yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyềnĐiều tra của Cơ quan bình yên Điều tra Công an cấp tỉnh luật pháp tại Khoản 2 Điều17 của phương pháp này ví như xét thấy buộc phải trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêmtrọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra của Côngan nhân dân vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra câu hỏi chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong vận động Điều tra,xử lý tầy của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh; phía dẫn những cơquan của lực lượng an ninh nhân dân nằm trong Công an dân chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quanAn ninh Điều tra của Công an nhân dân.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 17. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan bình an Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loạivà trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố thuộcthẩm quyền giải quyết của bản thân mình hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giảiquyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm qui định tại Chương XIII, Chương XXVI và các tội phạm quy địnhtại những Điều 207, 208, 282, 283, 284, 299,300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347,348, 349 và 350 của bộ luật hình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyềnxét xử của tand nhân dân; tiến hành Điều tra vụ án hình sự về phạm nhân khácliên quan liêu đến bình yên quốc gia hoặc để bảo vệ khách quan theo sự cắt cử củaBộ trưởng bộ Công an.

3. Hướng dẫn các cơ quan tiền của lựclượng bình an nhân dân nằm trong Công an cấp tỉnh giấc được giao nhiệm vụ thực hiện mộtsố hoạt động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm của lực lượng an ninh nhân dân thuộc Công ancấp tỉnh báo cáo Thủ trưởng Cơ quan an toàn Điều tra bộ Công an.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo phép tắc Bộ lao lý tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Điều 18. Tổ chức triển khai bộ máycủa Cơ quan cảnh sát Điều tra

1. Tổ chức cỗ máy của ban ngành Cảnhsát Điều tra bộ Công an tất cả có:

a) Văn phòng ban ngành Cảnh sátđiều tra;

b) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề chưa có người yêu tự buôn bản hội (gọi tắt là Cục cảnh sát hình sự);

c) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm download trí tuệ (gọi tắt làCục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

2. Tổ chức cỗ máy của phòng ban Cảnhsát Điều tra Công an cấp tỉnh gồm có:

a) Văn phòng ban ngành Cảnh sátđiều tra;

b) Phòng công an Điều tra tội phạmvề đơn chiếc tự buôn bản hội (gọi tắt là Phòng cảnh sát hình sự);

c) Phòng công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Phòng công an Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Phòng Cảnh sát điều tratội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm thiết lập trí tuệ (gọitắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

3. Tổ chức cỗ máy của ban ngành Cảnhsát Điều tra Công an cấp huyện gồm có:

a) Đội Điều tra tổng hợp;

b) Đội công an Điều tra tội phạmvề trơ tráo tự thôn hội (gọi tắt là Đội công an hình sự);

c) Đội công an Điều tra tù túng vềkinh tế cùng chức vụ;

d) Đội công an Điều tra tội phạmvề ma túy.

Căn cứ tình hình tội phạm và yêu cầuthực tiễn, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyết định thành lập xuất phát điểm từ 1 đến tư đội trongCơ quan công an Điều tra Công an cấp huyện lý lẽ tại Khoản này; quyết địnhgiải thể, sáp nhập, thu gọn gàng đầu mối những đội vào Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện.

Điều 19. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan cảnh sát Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay đến cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp thức giấc về nhữngtội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa phận nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc tw hoặc tội nhân có tổ chức xuyên giang sơn nếuxét thấy yêu cầu trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của phòng ban Cảnh sát điềutra bởi Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng. # tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố và công tác Điềutra, giải pháp xử lý tội phạm so với các cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp cho tỉnh,Công an cung cấp huyện; phía dẫn những cơ quan của lực lượng cảnh sát nhân dân đượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Cảnhsát Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 20. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay mang đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Xem thêm: Yamaha Dàn Áo Exciter 150 2020 Xanh Gp Dàn Màu 12 Món Luôn Tem, Có Đủ Màu

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về những tội phạm khí cụ tại Khoản 2 Điều 21 của Luật này khi các tội phạmđó trực thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc trungương hoặc các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện xảy ra trên địa phận nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phạm tội có tổ chức hoặccó yếu hèn tố quốc tế nếu xét thấy cần trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếpnhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố và công tác Điềutra, cách xử lý tội phạm đối với Cơ quan công an Điều tra Công an cấp huyện; hướngdẫn các cơ quan liêu của lực lượng công an nhân dân thuộc Công an cấp tỉnh giấc đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan liêu áp dụng những biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan công an Điều tra Côngan cấp huyện.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 21. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp cho huyện

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm quy định tại những chương trường đoản cú Chương XIV cho Chương XXIV của cục luậthình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấphuyện, trừ các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điều tra Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao với Cơ quan an ninh Điều tra của Công an nhân dân.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

4. Kiểm tra, chỉ dẫn Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minhsơ cỗ tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấphuyện.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA trong QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN bình yên ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂNDÂN

Điều 22. Tổchức bộ máy của Cơ quan an toàn Điều tra vào Quân team nhân dân

1. Tổ chức cỗ máy của ban ngành An ninhĐiều tra cỗ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của phòng ban Anninh Điều tra quân khu và tương đương gồm tất cả Ban Điều tra và bộ máy giúp việc.

Căn cứ vào trọng trách và tổ chức triển khai củaQuân đội dân chúng trong từng thời kỳ, cơ quan chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hộiquyết định việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan an toàn Điều tra quân khu vàtương đương.

Điều 23. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan an toàn Điều tra bộ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan bình an Điều tra quân khu cùng tương đươngvề số đông tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa phận nhiềuquân quần thể và tương đương hoặc có yếu tố nước ngoài ví như xét thấy phải trựctiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tracủa Cơ quan an ninh điều tra của Quân đội nhân dân vì Hội đồng Thẩmphán Tòa án dân chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong vận động Điều tra,xử lý tù đọng của Cơ quan an toàn Điều tra quân khu với tương đương; hướng dẫnBộ đội biên phòng, lực lượng công an biển, các cơ quan không giống của Quân nhóm nhândân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện hoạt độngĐiều tra theo thẩm quyền.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quanAn ninh Điều tra trong Quân nhóm nhân dân.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 24. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan an ninh Điều tra quân khu với tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trựcban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân loạivà giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyềngiải quyết của chính bản thân mình hoặc đưa ngay mang đến cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Cơ quan an ninh Điều tra quânkhu và tương tự Điều tra vụ án hình sự về những tội phạm công cụ tại ChươngXIII, Chương XXVI và các tội phạm giải pháp tại những Điều 207,208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luậthình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm của Cơ quan an toàn Điều tra quân khu vực vàtương đương report Thủ trưởng Cơ quan an ninh Điều tra bộ Quốc phòng.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA HÌNH SỰ vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 25. Tổ chức bộ máycủa cơ quan Điều tra hình sự vào Quân nhóm nhân dân

1. Tổ chức bộ máy của ban ngành Điềutra hình sự bộ Quốc phòng gồm có các phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của cơ sở Điềutra hình sự quân khu và tương tự gồm tất cả Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

3. Tổ chức máy bộ của cơ sở Điềutra hình sự khu vực gồm có bộ phận Điều tra và cỗ máy giúp việc.

4. Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chứccủa Quân đội quần chúng. # trong từng thời kỳ, cơ quan chính phủ trình Uỷ ban hay vụ Quốchội ra quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể ban ngành Điều tra hình sự quânkhu cùng tương đương, cơ sở Điều tra hình sự khu vực vực.

Điều 26. Nhiệmvụ, quyền lợi của cơ sở Điều tra hình sự bộ Quốc phòng

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp thừa nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay cho cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điều tra hình sự quân khu với tươngđương về phần đông tội phạm đặc trưng nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa bànnhiều quân quần thể và tương đương, phạm nhân có tổ chức xuyên giang sơn nếu xét thấycần trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyềnđiều tra của cơ sở điều tra hình sự vào Quân đội nhân dân vì Hộiđồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại.

3. Thực hiện kiểm tra, phía dẫn,chỉ đạo nhiệm vụ Điều tra và kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong công táctiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố và côngtác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm so với các ban ngành Điều tra hình sự quân khu vực vàtương đương, cơ sở Điều tra hình sự khu vực vực; phía dẫn quân nhân biên phòng, lựclượng công an biển, các cơ quan khác của Quân đội dân chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện vận động Điều tra theo thẩm quyền.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền hạn của ban ngành Điềutra hình sự vào Quân đội nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 27. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của phòng ban Điều tra hình sự quân khu cùng tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp dấn tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang đến cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu vàtương đương hoặc các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điềutra hình sự quanh vùng nếu xét thấy phải trực tiếp Điều tra.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố và công tác Điềutra, giải pháp xử lý tội phạm đối với Cơ quan liêu Điều tra hình sự quần thể vực; phía dẫn các cơquan khác của Quân đội dân chúng được giao trọng trách tiến hành một vài hoạt độngĐiều tra thực hiện vận động Điều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Điềutra hình sự quân khu cùng tương đương.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 28. Nhiệmvụ, quyền lợi của cơ quan Điều tra hình sự khu vực vực

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay đến cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề tội phạm khí cụ tại những chương từ bỏ Chương XIV đến Chương XXV của cục luậthình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của tand quân sự thuộc cấp,trừ những tội phạm nằm trong thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điều tra Viện kiểm sátquân sự trung ương và Cơ quan bình an Điều tra vào Quân team nhân dân.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở Điềutra hình sự quần thể vực.

5. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 29. Tổchức cỗ máy Cơ quan liêu Điều tra của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao

1. Ban ngành Điềutra Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao gồm có các phòng Điều tra và cỗ máy giúp việc.

2. Cơ sở Điềutra Viện kiểm sát quân sự tw gồm tất cả Ban Điều tra và bộ phận giúp việc.

Điều 30. Nhiệmvụ, quyền lợi của cơ sở Điều tra Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiếnhành Điều tra tội nhân xâm phạm chuyển động tư pháp, tù hãm về tham nhũng, chứcvụ giải pháp tại Chương XXIII với Chương XXIV của cục luật hình sự xẩy ra trong hoạtđộng tư pháp mà tín đồ phạm tội là cán bộ, công chức thuộc phòng ban Điều tra, Tòaán nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân dân, cơ quan thi hành án, người dân có thẩm quyềntiến hành vận động tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòaán nhân dân.

3. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm ở trong nhiệm vụ, quyền hạn của ban ngành Điềutra của Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao.

5. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 31. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của ban ngành Điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm dụng cụ tại Khoản 2 Điều 30 của mức sử dụng này khi các tội phạm đóthuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chức triển khai ápdụng những biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tội phạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban Điềutra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA CƠ quan ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 32. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của bộ đội biên phòng

1. Quân nhân biên phòng lúc thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực thống trị của mình cơ mà phát hiện nay tội phạm phương tiện tạiChương XIII và những Điều 150, 151, 152, 153, 188,189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 303, 304, 305, 306, 309, 330, 337, 338,346, 347, 348, 349 với 350 của bộ luật hình sự xảyra trong quanh vùng biên giới trên khu đất liền, bờ biển, hải hòn đảo và các vùng biển khơi doBộ nhóm biên phòng quản lý thì những người dân quy định tại Khoản 2 Điều này còn có nhiệmvụ, quyền lợi sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường phù hợp phạm tội trái tang, triệu chứng cứ cùng lai lịch người phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án hình sự, soát sổ hiện trường, thăm khám xét, lấylời khai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếpđến vụ án, trưng cầu giám định khi buộc phải thiết, khởi tố bị can, thực hiện các biệnpháp Điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc Điều travà chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng,kể từ thời điểm ngày ra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù đọng nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng nhưng phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, bình chọn hiện trường, đi khám xét,thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến việcgiải quyết, đem lời khai, trưng mong giám định khi cần thiết và chuyển hồ sơ vụán mang lại Cơ quan tiền Điều tra gồm thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, chống chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Viên trưởng Cục trinh thám biênphòng có quyền hạn quy định tại Khoản 1 Điều này đối với tội phạm pháp luật tạiChương XIII của bộ luật hình sự.

Cục trưởng viên phòng, chống ma túyvà tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm có quyền lợi quy định trên Khoản 1 Điều này đối với tội phạm khí cụ tạicác Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 193,207, 227, 242, 247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 304, 305, 309, 337, 338,346, 347, 348, 349 và 350 của bộ luật hình sự.

Chỉ huy trưởng lính biên chống tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng,Đồn trưởng Đồn biên phòng có quyền lợi quy định trên Khoản 1 Điều này so với tộiphạm luật tại Chương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153,188, 189, 193, 207, 227, 242, 247, 248,249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305,309, 337, 338, 346, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luật hình sự.

Đồn trưởng Đồn biên phòngđóng ở vùng sâu, vùng xa có quyền hạn quy định tại khoản 1 Điềunày. Cơ quan chính phủ quy định về Đồn biên phòng trực thuộc vùng sâu, vùng xa.

3. Viên trưởng Cục trinh sát biênphòng, cục trưởng cục phòng, phòng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, chỉ đạo trưởng lính biên phòngtỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên chống trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy các hoạt động Điềutra theo thẩm quyền, quyết định phân công hoặc chuyển đổi cấp phó trong việc Điềutra vụ án hình sự, soát sổ các vận động Điều tra, quyết định đổi khác hoặc huỷbỏ các quyết định không tồn tại căn cứ với trái lao lý của cung cấp phó, giải quyết khiếunại, tố cáo theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng Cục do thám biênphòng, viên trưởng cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tội phạm, chỉ đạo trưởng quân nhân biên phòngtỉnh, tp trực ở trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng vắng phương diện thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm thựchiện các quyền hạn của cấp cho trưởng hình thức tại Khoản 2 Điều này và đề xuất chịutrách nhiệm trước cung cấp trưởng cùng trước luật pháp về trách nhiệm được giao.

4. Lúc được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng Cục trinh thám biên phòng, Phó viên trưởng cục phòng,chống ma túy và tội phạm, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng matúy và tội phạm, Phó chỉ đạo trưởng quân nhân biên chống tỉnh, tp trực thuộctrung ương, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phó Đồn trưởngĐồn biên phòng có quyền áp dụng những biện pháp Điều tra pháp luật tại khoản 1Điều này.

5. Cục trưởng, Phó cục trưởng Cụctrinh ngay cạnh biên phòng; cục trưởng, Phó viên trưởng viên phòng, kháng ma túy và tộiphạm; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng ma túyvà tội phạm; lãnh đạo trưởng, Phó lãnh đạo trưởng quân nhân biên phòng tỉnh, thànhphố trực trực thuộc trung ương; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòngCửa khẩu cảng; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cần chịu tráchnhiệm trước luật pháp về hành động và ra quyết định của mình.

Điều 33. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của Hải quan

1. Phòng ban Hải quan lúc thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực cai quản của mình mà lại phát hiện tội phạm mức sử dụng tại cácĐiều 188, 189 cùng 190 của cục luật hình sự thì cục trưởng CụcĐiều tra chống buôn lậu, viên trưởng Cục kiểm soát sau thông quan, viên trưởng CụcHải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, đưa ra cục trưởng đưa ra cụcHải quan cửa khẩu bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội quả tang, triệu chứng cứ cùng lai lịch tín đồ phạm tội rõ ràngthì đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, rước lời khai, thu giữ, tạm thời giữ cùng bảoquản trang bị chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, xét nghiệm người, khám chỗ cấtgiữ hàng hóa trong quần thể vực kiểm soát của Hải quan, trưng mong giám định khi cầnthiết, khởi tố bị can, triển khai các biện pháp Điều tra khác theo hình thức củaBộ cách thức tố tụng hình sự, kết thúc Điều tra và chuyển hồ sơ vụ án mang lại Viện kiểmsát gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụán;

b) Đối với tầy nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng dẫu vậy phứctạp thì đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đem lời khai, thu giữ, trợ thì giữ và bảoquản trang bị chứng, tài liệu tương quan trực tiếp nối vụ án, xét nghiệm người, khám chỗ cấtgiữ hàng hóa trong quần thể vực điều hành và kiểm soát của Hải quan, gửi hồ sơ vụ án mang lại Cơquan Điều tra bao gồm thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởitố vụ án.

2. Cục trưởng viên Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, viên trưởng viên Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương, chi cục trưởng bỏ ra cục hải quan cửakhẩu trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các hoạt động Điều tra, đưa ra quyết định phân cônghoặc đổi khác cấp phó trong việc Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạt độngĐiều tra, quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứ vàtrái pháp luật của cấp phó, giải quyết khiếu nại, cáo giác theo mức sử dụng của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng viên Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục khám nghiệm sau thông quan, cục trưởng viên Hải quan tỉnh,liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đưa ra cục trưởng đưa ra cục thương chính cửakhẩu vắng phương diện thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cấp trưởngquy định trên Khoản này với phải chịu trách nhiệm trước cung cấp trưởng cùng trước phápluật về trách nhiệm được giao.

3. Khi được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng viên Điều tra kháng buôn lậu, Phó viên trưởng viên kiểmtra sau thông quan, Phó viên trưởng viên Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Hải quan cửa ngõ khẩu bao gồm quyền áp dụngcác biện pháp Điều tra quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Cục trưởng, Phó viên trưởng CụcĐiều tra phòng buôn lậu; viên trưởng, Phó cục trưởng Cục bình chọn sau thôngquan; viên trưởng, Phó cục trưởng cục Hải quan lại tỉnh, liên tỉnh, tp trựcthuộc trung ương; chi cục trưởng, Phó bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Hải quan cửa khẩuphải chịu trách nhiệm trước điều khoản về hành động và ra quyết định của mình.

Điều 34. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của Kiểm lâm

1. Cơ quan Kiểm lâm lúc thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực làm chủ của mình cơ mà phát hiện tại tội phạm cách thức tại cácĐiều 232, 243, 244, 245, 313 cùng 345 của Bộluật hình sự thì viên trưởng cục Kiểm lâm, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng,Chi cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng hạt Kiểm lâm gồm nhiệm vụ, quyền hạnsau đây:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội quả tang, hội chứng cứ với lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án, soát sổ hiện trường, xét nghiệm xét, mang lời khai,thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp nối vụ án,trưng cầu giám định khi đề xuất thiết, khởi tố bị can, thực hiện các biện pháp Điềutra khác theo quy định của cục luật tố tụng hình sự, xong Điều tra với chuyểnhồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, kể từ ngàyra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù đọng nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng cơ mà phứctạp thì đưa ra quyết định khởi tố vụ án, soát sổ hiện trường, đi khám xét, rước lờikhai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đếnvụ án, gửi hồ sơ vụ án mang đến Cơ quan tiền Điều tra có thẩm quyền vào thời hạn 07ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Cục trưởng viên Kiểm lâm, đưa ra cụctrưởng bỏ ra cục Kiểm lâm vùng, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các vận động Điều tra, quyết định phâncông hoặc biến hóa cấp phó trong việc Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạtđộng Điều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứvà trái quy định của cấp cho phó, xử lý khiếu nại, tố giác theo luật của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng cục Kiểm lâm, chi cụctrưởng bỏ ra cục Kiểm lâm vùng, chi cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng HạtKiểm lâm vắng mặt thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cấptrưởng pháp luật tại Khoản này và phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trướcpháp pháp luật về trách nhiệm được giao.

3. Khi được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng cục Kiểm lâm, Phó đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâmvùng, Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, Phó phân tử trưởng hạt Kiểm lâm bao gồm quyềnáp dụng những biện pháp Điều tra chế độ tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng CụcKiểm lâm; đưa ra cục trưởng, Phó đưa ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm vùng; chi cục trưởng,Phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm; phân tử trưởng, Phó phân tử trưởng hạt Kiểm lâm phảichịu trách nhiệm trước lao lý về hành

Bài viết liên quan