Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Share:

Hướng dẫn lập report tài chính theo thông tư 200 -Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính gồm tất cả Bảng bằng phẳng kế toán; báo cáo kết quả vận động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính. Bài viết dưới đây, mình xin phía dẫn chúng ta cách lập các mẫu biểu vào BCTC theo TT mới nhất.

Bạn đang đọc: Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

*

1. Cách lập bảng phẳng phiu kế toán (BCĐKT) lúc lập report tài chính theo Thông bốn 200:

Khi lập BCĐKT thì yêu cầu cần chăm chú một số điểm sau:

- lúc lập và trình diễn BCĐKT phải tuân thủ các cơ chế chung về lập và trình diễn BCTC.

- trên BCĐKT, các khoản mục gia tài và Nợ đề nghị trả yêu cầu được trình bày lẻ tẻ thành thời gian ngắn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và được tạo thành ngắn hạn với dài hạntheo phương pháp sau:

+ tài sản và Nợ phải trả được tịch thu hay giao dịch trong vòng không thừa 12 tháng tới kể từ thời điểm report được xếp vào loại ngắn hạn

+ tài sản và Nợ cần trả được thu hồi hay giao dịch từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn.

- Đối với những DN bởi vì tính chất vận động không thể dựa vào chu kỳ marketing để riêng biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản với Nợ yêu cầu trả được trình diễn theo tính thanh khoản giảm dần.

- lúc lập BCĐKT tổng vừa lòng giữa những đơn vị cấp cho trên và đơn vị chức năng cấp dưới trực thuộc không có tư biện pháp pháp nhân, đơn vị chức năng cấp trên đề xuất thực hiện loại bỏ tất cả số dư của những khoản mục gây ra từ các giao dịch nội bộ, như các khoản bắt buộc thu, bắt buộc trả, cho vay vốn nội bộ…. Giữa đơn vị chức năng cấp trên và đơn vị chức năng cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới cùng với nhau.

- Khi dn lập BCĐKT thì địa thế căn cứ vào các tài liệu sau:

+ địa thế căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

+ địa thế căn cứ vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết;

+ căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm ngoái (để trình diễn cột đầu năm).

- bên trên BCĐKT, gồm gồm 5 cột:

+ Cột 1: Chỉ tiêu.

+ Cột 2: Mã số – Mã số của những chỉ tiêu trên report tài chính.

+ Cột 3: Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Cột 5: Số đầu năm – Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được địa thế căn cứ vào số liệu ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu khớp ứng của báo cáo này năm trước.

+ Cột 4: Số thời điểm cuối năm – Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của report này tại ngày dứt kỳ kế toán năm

2. Lập báo cáo kết quả marketing (BCKQKD) lúc lập báo cáo tài thiết yếu theo Thông tư 200:

- BC KQKD phản ánh tình trạng và kết quả vận động kinh doanh của DN, bao hàm kết quả từ chuyển động kinh doanh bao gồm và hiệu quả từ các chuyển động tài chủ yếu và chuyển động khác của doanh nghiệp.

- khi lậpBC KQKD tổng đúng theo giữa dn và đơn vị chức năng cấp dưới không có tư bí quyết pháp nhân hạch toán phụ thuộc, dn phải các loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ những giao dịch nội bộ.

-BC KQKD gồm gồm 5 cột:

+ Cột số 1: những chỉ tiêu báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được trình bày chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh report tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số tạo nên trong kỳ báo cáo năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Chiếu Cũ Giá Rẻ Hà Nội Cũ & Mới Hàng Xịn Giá Rẻ

– khi lập BC KQKD, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

+BC KQKD của năm trước.

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho những tài khoản từ một số loại 5 đến nhiều loại 9.

3. Lập report lưu chuyển tiền tệ ( BC LCTT) lúc lập report tài chủ yếu theo Thông bốn 200:

- việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ thường niên và các kỳ kế toán thân niên độ phải vâng lệnh các nguyên tắc của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Báo cáo lưu chuyển khoản tệ” và chuẩn mực kế toán tài chính “Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ”.

- phương thức lập BC LCTT được phía dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, dn căn cứ bản chất từng thanh toán để trình bày các luồng chi phí một cách phù hợp nếu chưa tồn tại hướng dẫn cụ thể trong Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

- những chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được tiến công lại số sản phẩm tự nhưng lại không được biến hóa mã số của các chỉ tiêu.

- Khi dn lậpBC LCTT theo Thông bốn 200 thì nên căn cứ vào các tài liệu sau:

+ Bảng cân đối kế toán;

+ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

+ bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính;

+ report lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước;

+ các tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”; Sổ kế toán tài chính tổng hợp với sổ kế toán chi tiết của các tài khoản tương quan khác, bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ và những tài liệu kế toán chi tiết khác…

- report lưu chuyển khoản tệ được lập theo 2 phương thức là phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp chắt lọc để lập báo cáo theo cách thức nào.

4. Lập Thuyết minh report tài chính ( TM BCTC) lúc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200:

- TM BCTC là một thành phần hợp thành không thể tách bóc rời của báo cáo tài bao gồm doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích cụ thể các tin tức số liệu đang được trình bày trong Bảng phẳng phiu kế toán, report kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ tương tự như các thông tin quan trọng khác theo yêu mong của các chuẩn mực kế toán thay thể.

- bản thuyết minh BCTC cũng hoàn toàn có thể trình bày những tin tức khác nếu công ty xét thấy quan trọng cho việc trình diễn trung thực, hòa hợp lý report tài chính.

- khi lập report tài bao gồm năm, dn phải lập bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính theo đúng quy định của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Trình bày báo cáo tài chính” và giải đáp tại Chế độ báo cáo tài thiết yếu này.

- bạn dạng thuyết minh report tài chính của khách hàng phải trình bày những câu chữ dưới đây:

+ các thông tin về cửa hàng lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu và các chính sách kế toán ví dụ được lựa chọn và áp dụng đối với các thanh toán giao dịch và các sự khiếu nại quan trọng;

+ trình diễn các tin tức theo biện pháp của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các report tài bao gồm khác (Các tin tức trọng yếu);

+ đưa thông tin bổ sung không được trình bày trong các report tài thiết yếu khác, mà lại lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chủ yếu của doanh nghiệp.

- bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chủ yếu phải được trình bày một cách tất cả hệ thống.

- lúc lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào những tài liệu sau:

+ căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả vận động kinh doanh, report lưu giao dịch chuyển tiền tệ năm báo cáo;

+ căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp cụ thể có liên quan;

+ địa thế căn cứ vào bạn dạng thuyết minh report tài chủ yếu năm trước;

+ căn cứ vào tình trạng thực tế của bạn và những tài liệu liên quan.

Bài viết: Hướng dẫn lập báo cáo tài bao gồm theo thông tứ 200

+Tuyệt chiêu lập và trình diễn BCTC new nhất

+Những để ý khi lập báo cáo tài bao gồm theo thông bốn 200/2014/TT-BTC

Tags trường đoản cú khóa:cách lập report tài chính theo thông bốn 200 - biện pháp lập report tài bao gồm trên misa - trả lời lập report tài thiết yếu theo thông tư 200 - bí quyết lập report tài thiết yếu trên excel - quá trình lập báo cáo tài chủ yếu - tự học làm báo cáo tài chính

Bài viết liên quan