KÍNH ÁP TRÒNG TRONG SUỐT

Kính áp tròng rã trong suốt ko color đến từ thương hiệu Nice Eyes đem về vẻ đẹp tự nhiên và thoải mái trên đôi mắt cùng cảm xúc êm như không treo.ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG KÍNH ÁPhường. TRÒNG TRONG SUỐT?Những các bạn tất cả tàn tật mắt nlỗi cận, loàn, viễn thị...đang có thể chấm dứt lo...

Bạn đang xem: Kính áp tròng trong suốt


1.00 / 1.00 - 280,000₫1.00 / 1.75 - 280,000₫1.00 / 2.25 - 280,000₫1.00 / 2.50 - 280,000₫1.00 / 2.75 - 280,000₫1.00 / 3.00 - 280,000₫1.00 / 3.25 - 280,000₫1.00 / 3.75 - 280,000₫1.00 / 4.00 - 280,000₫1.00 / 5.50 - 280,000₫1.00 / 6.00 - 280,000₫1.00 / 6.50 - 280,000₫1.00 / 7.00 - 280,000₫1.00 / 7.50 - 280,000₫1.00 / 8.00 - 280,000₫1.00 / 8.50 - 280,000₫1.00 / 9.00 - 280,000₫1.00 / 9.50 - 280,000₫1.00 / 10.00 - 280,000₫1.75 / 1.00 - 280,000₫1.75 / 1.75 - 280,000₫1.75 / 2.25 - 280,000₫1.75 / 2.50 - 280,000₫1.75 / 2.75 - 280,000₫1.75 / 3.00 - 280,000₫1.75 / 3.25 - 280,000₫1.75 / 3.75 - 280,000₫1.75 / 4.00 - 280,000₫1.75 / 5.50 - 280,000₫1.75 / 6.00 - 280,000₫1.75 / 6.50 - 280,000₫1.75 / 7.00 - 280,000₫1.75 / 7.50 - 280,000₫1.75 / 8.00 - 280,000₫1.75 / 8.50 - 280,000₫1.75 / 9.00 - 280,000₫1.75 / 9.50 - 280,000₫1.75 / 10.00 - 280,000₫2.25 / 1.00 - 280,000₫2.25 / 1.75 - 280,000₫2.25 / 2.25 - 280,000₫2.25 / 2.50 - 280,000₫2.25 / 2.75 - 280,000₫2.25 / 3.00 - 280,000₫2.25 / 3.25 - 280,000₫2.25 / 3.75 - 280,000₫2.25 / 4.00 - 280,000₫2.25 / 5.50 - 280,000₫2.25 / 6.00 - 280,000₫2.25 / 6.50 - 280,000₫2.25 / 7.00 - 280,000₫2.25 / 7.50 - 280,000₫2.25 / 8.00 - 280,000₫2.25 / 8.50 - 280,000₫2.25 / 9.00 - 280,000₫2.25 / 9.50 - 280,000₫2.25 / 10.00 - 280,000₫2.50 / 1.00 - 280,000₫2.50 / 1.75 - 280,000₫2.50 / 2.25 - 280,000₫2.50 / 2.50 - 280,000₫2.50 / 2.75 - 280,000₫2.50 / 3.00 - 280,000₫2.50 / 3.25 - 280,000₫2.50 / 3.75 - 280,000₫2.50 / 4.00 - 280,000₫2.50 / 5.50 - 280,000₫2.50 / 6.00 - 280,000₫2.50 / 6.50 - 280,000₫2.50 / 10.00 - 280,000₫2.75 / 1.00 - 280,000₫2.75 / 1.75 - 280,000₫2.75 / 2.25 - 280,000₫2.75 / 2.50 - 280,000₫2.75 / 2.75 - 280,000₫2.75 / 3.00 - 280,000₫2.75 / 3.25 - 280,000₫2.75 / 3.75 - 280,000₫2.75 / 4.00 - 280,000₫2.75 / 5.50 - 280,000₫2.75 / 6.00 - 280,000₫2.75 / 6.50 - 280,000₫2.75 / 10.00 - 280,000₫3.00 / 1.00 - 280,000₫3.00 / 1.75 - 280,000₫3.00 / 2.25 - 280,000₫3.00 / 2.50 - 280,000₫3.00 / 2.75 - 280,000₫3.00 / 3.00 - 280,000₫3.00 / 3.25 - 280,000₫3.00 / 3.75 - 280,000₫3.00 / 4.00 - 280,000₫3.00 / 5.50 - 280,000₫3.00 / 6.00 - 280,000₫3.00 / 6.50 - 280,000₫3.00 / 10.00 - 280,000₫3.25 / 1.00 - 280,000₫3.25 / 1.75 - 280,000₫3.25 / 2.25 - 280,000₫3.25 / 2.50 - 280,000₫3.25 / 2.75 - 280,000₫3.25 / 3.00 - 280,000₫3.25 / 3.25 - 280,000₫3.25 / 3.75 - 280,000₫3.25 / 4.00 - 280,000₫3.25 / 5.50 - 280,000₫3.25 / 6.00 - 280,000₫3.25 / 6.50 - 280,000₫3.25 / 10.00 - 280,000₫3.75 / 1.00 - 280,000₫3.75 / 1.75 - 280,000₫3.75 / 2.25 - 280,000₫3.75 / 2.50 - 280,000₫3.75 / 2.75 - 280,000₫3.75 / 3.00 - 280,000₫3.75 / 3.25 - 280,000₫3.75 / 3.75 - 280,000₫3.75 / 4.00 - 280,000₫3.75 / 5.50 - 280,000₫3.75 / 6.00 - 280,000₫3.75 / 6.50 - 280,000₫3.75 / 10.00 - 280,000₫4.00 / 1.00 - 280,000₫4.00 / 1.75 - 280,000₫4.00 / 2.25 - 280,000₫4.00 / 2.50 - 280,000₫4.00 / 2.75 - 280,000₫4.00 / 3.00 - 280,000₫4.00 / 3.25 - 280,000₫4.00 / 3.75 - 280,000₫4.00 / 4.00 - 280,000₫4.00 / 5.50 - 280,000₫4.00 / 6.00 - 280,000₫4.00 / 6.50 - 280,000₫4.00 / 10.00 - 280,000₫5.50 / 1.00 - 280,000₫5.50 / 1.75 - 280,000₫5.50 / 2.25 - 280,000₫5.50 / 2.50 - 280,000₫5.50 / 2.75 - 280,000₫5.50 / 3.00 - 280,000₫5.50 / 3.25 - 280,000₫5.50 / 3.75 - 280,000₫5.50 / 4.00 - 280,000₫5.50 / 5.50 - 280,000₫5.50 / 6.00 - 280,000₫5.50 / 6.50 - 280,000₫5.50 / 10.00 - 280,000₫6.00 / 1.00 - 280,000₫6.00 / 1.75 - 280,000₫6.00 / 2.25 - 280,000₫6.00 / 2.50 - 280,000₫6.00 / 2.75 - 280,000₫6.00 / 3.00 - 280,000₫6.00 / 3.25 - 280,000₫6.00 / 3.75 - 280,000₫6.00 / 4.00 - 280,000₫6.00 / 5.50 - 280,000₫6.00 / 6.00 - 280,000₫6.00 / 6.50 - 280,000₫6.00 / 10.00 - 280,000₫6.50 / 1.00 - 280,000₫6.50 / 1.75 - 280,000₫6.50 / 2.25 - 280,000₫6.50 / 2.50 - 280,000₫6.50 / 2.75 - 280,000₫6.50 / 3.00 - 280,000₫6.50 / 3.25 - 280,000₫6.50 / 3.75 - 280,000₫6.50 / 4.00 - 280,000₫6.50 / 5.50 - 280,000₫6.50 / 6.00 - 280,000₫6.50 / 6.50 - 280,000₫6.50 / 10.00 - 280,000₫10.00 / 1.00 - 280,000₫10.00 / 1.75 - 280,000₫10.00 / 2.25 - 280,000₫10.00 / 2.50 - 280,000₫10.00 / 2.75 - 280,000₫10.00 / 3.00 - 280,000₫10.00 / 3.25 - 280,000₫10.00 / 3.75 - 280,000₫10.00 / 4.00 - 280,000₫10.00 / 5.50 - 280,000₫10.00 / 6.00 - 280,000₫10.00 / 6.50 - 280,000₫10.00 / 10.00 - 280,000₫7.50 / 8.00 - 280,000₫7.50 / 9.00 - 280,000₫7.50 / 9.50 - 280,000₫8.0 / 7.50 - 280,000₫8.0 / 8.0 - 280,000₫7.50 / 7.50 - 280,000₫8.00 / 9.00 - 280,000₫8.00 / 9.50 - 280,000₫8.00 / 10.00 - 280,000₫9.00 / 7.50 - 280,000₫9.00 / 8.00 - 280,000₫9.00 / 9.00 - 280,000₫9.00 / 9.50 - 280,000₫9.50 / 9.50 - 280,000₫
▪️ Sản phđộ ẩm gói gọn cùng bảo vệ theo phương thức vỉ chắc chắn, an ninh, hiệ tượng được bảo quản lâu dài rộng so với những lens cnhì thông thường. ▪️ Chống tia UV, điều đình Oxygen tốt nhất đến đôi mắt. ▪️ Công nghệ từ bỏ Anh Sandwich Process với Aqua Capsule 80% sinh sản sự êm ái xuyên suốt một ngày dài lâu năm.

Kính áp tròng vào suốtkhông color tới từ chữ tín Nice Eyes mang lại vẻ đẹp mắt tự nhiên và thoải mái bên trên hai con mắt và cảm giác êm nlỗi không treo.

*

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG KÍNH ÁPhường TRÒNG TRONG SUỐT?

Những bạn gồm khuyết tật đôi mắt nhỏng cận, loàn, viễn thị...vẫn hoàn toàn có thể kết thúc lo ngại về cặp mắt cấp thiết thông thường thoải mái và tự nhiên như trước. Nay đang gồm kính áp tròng vào suốt, một giải pháp hoàn hảo và tuyệt vời nhất chữa trị tật bội phản khúc xạ góp khía cạnh chúng ta dần rước lại tinh thần ban sơ, cùng rất lớp phòng tia rất tím, UV ngăn uống dự phòng đa số tác nhân khiến căn bệnh hại cho đôi mắt từ bỏ ánh nắng phương diện ttách.

*

*

*

Đối cùng với đầy đủ chúng ta bị cận thị, nhất là cận nhiều năm thì triệu chứng bầu đôi mắt đột sưng lồi, dại, mất thoải mái và tự nhiên Lúc toá kính là điều thường thấy. Mắt trở buộc phải không đẹp khiến cho đa số chúng ta mất đi sự lạc quan trong tiếp xúc học tập. Thị lực cũng cũng ngày cảng giảm xuống vì chưng đôi mắt sưng và tăng đi-op. Hình như, đeo kính cận còn những phiền phức giữa những sinc hoạt thông thường của doanh nghiệp trẻ, Việc tđam mê gia âm nhạc - thể dục là 1 trong những sự việc trở ngại khi bạn bắt buộc lo ngại kính rơi vỡ lẽ hoặc mất kính làm cho chúng ta căng thẳng.

LỢI ÍCH MÀ KÍNH ÁPhường TRÒNG TRONG SUỐT MANG LẠI

Kính áp tròng rã vào suốt có thể thay đổi bạn từ một nàng công chúa bánh lục bình, đáng yêu và dễ thương thành một tiểu thư kiêu kỳ, bụi bờ, đậm cá tính đấy nhé. Tác dụng thần diệu nhưng mà kính áp tròng đem lại khiến cho các bạn tphải chăng tìm kiếm và săn lùng nhiệt thành với biến tác phẩm hót nhất hiện nay.

Xem thêm: Top 8 Xe Máy 50Cc Đối Mới Honda 50Cc, Top 6 Xe Honda 50Cc Giá Tốt 2021

*

Giờ phía trên, sự sửa chữa thay thế tuyệt đối của kính áp tròng giúp đỡ bạn sáng sủa rộng về hình thức bề ngoài của bản thân, thỏa sức chuyển động ko kể giờ không hề côn trùng lo rơi rớt kính. Đôi mắt còn trngơi nghỉ cần to tròn và mỹ miều hơn trước đây tương đối nhiều.Qua hồ hết nguyên do trên, các bạn đã hoàn toàn tin tưởng vào kính áp tròng chưa nhỉ, hãy cảm thấy và có sự tuyển lựa chính xác mang đến đôi mắt của bản thân nhé !

*

Nice Eyes từ bỏ hào là uy tín kính áp tròng rã mang đến hóa học lương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tuyệt nhất mang đến quý khách hàng. Đôi đôi mắt đẹp nhất còn biểu thị sinh sống sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng, thoải mái và dễ chịu Lúc thực hiện vầ unique thành phầm luôn được Cửa Hàng chúng tôi để lên trên số 1.Hãy đến với Nice Eyes để tận hưởng cảm giác “Êm Như Không Đeo” lúc sử dụng nhé !

NICE EYES- Là thương thơm hiệu kính áp tròng duy nhất được đóng gói dưới dạng vỉ. Sự quái dị sở hữu đến chế độ êm tốt đối, đeo “Êm Nhỏng Không Đeo”.

Liên hệ: inbox Fanpage, gọi hotline hoặc đến trực tiếp showroom.

gmail.com

Đặt mặt hàng Hotline:028 66 82 82 65

TOÀN QUỐC GIAO TRONG 1 – 3 NGÀY.

Ưu đãi đặc trưng cho các khách hàng chuyển khoản trước.

Chế độ BH 10 ngày.


Sản phẩm liên quan


*
*

Thêm vào giỏ
YURI GRAY 14.0mm
Bộ sưu tập