Hết lần này đến lần khác tiếng anh

Share:

Ex:Sheranout of time và didn'tfinishthe lastquestion.(Cô ấy đã hết giờ với không kết thúc được câu hỏi cuối cùng)

2.

Bạn đang đọc: Hết lần này đến lần khác tiếng anh

On time: đúng giờ

Ex:The train arrived righton time(Đoàn tàu đang đi vào đúng giờ)

3. In time: kịp giờ

Ex:Will we be in time for the six o'clock train?(Chúng ta vẫn kịp tiếng chuyến tàu 6 giờ đồng hồ chứ?)

4. By that time: mang lại lúc đó

Ex:By that time tomorrow I will have leftĐến sau này tôi sẽ ra khỏi đây

5. In no time: hết sức nhanh

Ex:The kids will be leaving home in no time.Những đứa trẻ em này sẽ rời khỏi nhà rất nhanh

6. Once upon a time: ngày xửa ngày xưa

Ex:once upon a time there was a beautiful princess.(Ngày xửa thời trước có một nàng tiểu thư xinh đẹp)

7. In the meantime: đồng thời, cùng lúc

Ex:A new school is being built, but in the meantime this school building remains seriously overcrowded.(Một ngôi ngôi trường mới đang được xây dưng, tuy vậy trong bây giờ ngôi trường vẫn bị quá cài đặt nghiêm trọng)

8. For the time being: lâm thời thời

Ex:I am staying at trang chủ for the time being

(Tạm thời tôi vẫn đang ở nhà)

9. Take time out: dành thời gian

Ex:She is taking time out from her music career for a year.(Cô ấy đã dành 1 năm cho sự nghiệp âm thanh của mình)

10.

Xem thêm: Tiết Lộ 4 Cách Làm Mồi Câu Cá Trê Siêu Nhạy Cắn Không Ngừng Nghỉ

At the same time: thuộc lúc

Ex:Wearrivedatthesametime(Chúng tôi đang đi đến cùng lúc)

11. For a long time: khoảng thời hạn dài

Ex:I waited for a long time, but she didn’t arrive.(Tôi đã chờ một thời hạn dài, cơ mà cô ấy dường như không đến)

12. Fromtime khổng lồ time = sometimes: thỉnhthoảng

Ex:Fromtimetotime,Iliketogofishinginsteadof goingtowork(Thỉnh thoảng, tôi phù hợp đi câu cá thay do đi làm)

13. In a short time: trong thời hạn ngắn

Ex:Therecessionhasputmostofthemanufacturingplants inshorttime(Sự suy thoái tài chính đã để hấu hết các nhà máy cấp dưỡng trong thời hạn ngắn)

14. At any time: vào lúc đó

Ex:You can remove any user from your chat environment anytime

15. Full-time job: quá trình giờ hành chính

Ex:I was offered full time jobat the restaurant(Tôi đã được ý kiến đề xuất một các bước giờhành chính ở nhà hàng)16. Time after time: lần này mang lại lần khác

Ex:You'vemadethesameerrortimeaftertime(Bạn gây ra lỗi này hết lần này mang lại lần khác)

17. Behind the time: đủng đỉnh tiến độ, đi sau thời đại

Ex:Sarahisabitbehindthetimes(Saral chậm tiến độ một chút)

18. Spend time doing sth: dành thời hạn làm gì

Ex:He usually spends much time preparing his lessons(Anh ấy thường dành riêng nhiều thời hạn cho những bài học của anh ấy ta)

Bài viết liên quan