HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Share:
*

Bạn đang đọc: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Shop Đồng Hồ Thủ Dầu Một, Bình Dương, Địa Chỉ Shop Đồng Hồ Bình DươngHệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông tứ 200 vận dụng cho phần nhiều doanh nghiệp; Tải hạng mục tài khoản theo thông tư 200 miễn tầm giá ở cuối bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy thông tin tài khoản đúng sẽ như sau:5212 Hàng bán bị trả lại5213 tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán- Các bạn muốn xem cụ thể tài khoản như thế nào thì chỉ cần click chuột trái vào thông tin tài khoản đó nhé, trong số ấy sẽ có cụ thể quy định về tài khoản đó như: chính sách kết toán; Kết cấu nội dung mặt Nợ Có; trả lời hạch toán một số ít nghiệp vụ cầm thể...- ngôi trường hợp các bạn muốn cài đặt Bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 tệp tin Excel - Word thì hoàn toàn có thể tải về sinh sống cuối nội dung bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ
113Tiền vẫn chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán kinh doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và lý lẽ tài bao gồm khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi bao gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư khác sở hữu đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về giá cả đi vay mượn đủ đk được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng cài đặt đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ vật liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao phân bì luân chuyểnĐồ sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng nạm thế
154Chi tổn phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất động đậy sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm hóa
1562Chi chi phí thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất động sản
157Hàng gởi đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương lại trái phiếu chủ yếu phủ
211Tài sản cố định hữu hình
2111Nhà cửa, đồ kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương luôn thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, công cụ quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật thao tác làm việc và mang lại sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình thuê tài chính.TSCĐ vô hình dung thuê tài chính.
213Tài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
214Hao mòn tài sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản nhà đất đầu tư
217Bất động sản đầu tư
221Đầu tứ vào doanh nghiệp con
222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu tứ khác
22812288Đầu tư góp vốn vào đơn vị khácĐầu bốn khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng giảm ngay chứng khoán tởm doanhDự chống tổn thất chi tiêu vào đơn vị khácDự phòng đề xuất thu cạnh tranh đòiDự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bản dở dang
2411Mua sắm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa lớn TSCĐ
242Chi mức giá trả trước
243Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
244Cầm cố, cố chấp, ký quỹ, ký kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho tất cả những người bán
333Thuế và các khoản nên nộp bên nước
3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế công ty đất, tiền thuê đất
33383338133382Thuế bảo đảm môi ngôi trường và các loại thuế khácThuế bảo đảm môi trườngCác loại thuế khác
3339Phí, lệ giá tiền và các khoản đề nghị nộp khác
334Phải trả fan lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả người lao hễ khác
335Chi phí phải trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội bộ về vốn kinh doanhPhải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về ngân sách đi vay mượn đủ đk được vốn hoáPhải trả nội cỗ khác
337Thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng
338Phải trả, yêu cầu nộp khác
3381Tài sản thừa ngóng giải quyết
3382Kinh mức giá công đoàn
3383Bảo hiểm xã hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cp hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, buộc phải nộp khác
341Vay cùng nợ thuê tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ thuê tài chính
343Trái phiếu phân phát hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu đưa đổi
344Nhận ký quỹ, ký kết cược
347Thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả
352Dự phòng phải trả
3521352235233524Dự phòng bh sản phẩm sản phẩm hóaDự phòng bảo hành công trình xây dựngDự phòng tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệpDự phòng đề nghị trả khác
353Quỹ tán dương phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban làm chủ điều hành công ty
356Quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệ
3561Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ
3562Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ đã có mặt TSCĐ
357Quỹ định hình giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu
41114111141112Vốn góp của công ty sở hữuCổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch review lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ do reviews lại những khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong quy trình tiến độ trước hoạt động
414Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển
417Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ không giống thuộc vốn công ty sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn gớm phí đã tạo nên TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu cung ứng dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất đụng sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu hoạt động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu yêu đương mại
5212Hàng buôn bán bị trả lại
5213Giảm giá bán hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, tởm DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, đồ dùng liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621Chi giá tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622Chi giá tiền nhân công trực tiếp
623Chi phí thực hiện máy thi công
6231Chi phí tổn nhân công
6232Chi phí nguyên, đồ liệu
6233Chi phí hình thức sản xuất
6234Chi tổn phí khấu hao thứ thi công
6237Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bằng tiền khác
627Chi phí cấp dưỡng chung
6271Chi phí nhân viên phân xưởng
6272Chi phí nguyên, đồ liệu
6273Chi phí dụng cụ sản xuất
6274Chi phí khấu hao TSCĐ
6277Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn mặt hàng bán
635Chi mức giá tài chính
641Chi phí bán hàng
6411Chi tầm giá nhân viên
6412Chi tổn phí nguyên đồ liệu, bao bì
6413Chi mức giá dụng cụ, đồ dùng
6414Chi chi phí khấu hao TSCĐ
6415Chi phí tổn bảo hành
6417Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí làm chủ doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên quản lý
6422Chi phí vật liệu quản lý
6423Chi phí đồ dùng văn phòng
6424Chi phí khấu hao TSCĐ
6425Thuế, mức giá và lệ phí
6426Chi chi phí dự phòng
6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC
811Chi chi phí khác
821Chi mức giá thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
8211Chi phí thuế TNDN hiện nay hành
8212Chi phí thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ khiếp DOANH
911Xác định hiệu quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------

Bài viết liên quan