Giáo Trình Xử Lý Nước Thải

Share:

Bạn đang đọc: Giáo trình xử lý nước thải

*

*

Xem thêm: Dụng Cụ Y Khoa Gần Đây: Top Cửa Hàng Bán Dụng Cụ Y Tế Tp Hcm

Giáo trình Kỹ Thuật xử trí Nước Thải – Trịnh Lê Hùng
*
tháng 10 19, 2016

II. MỤC LỤC

Phần một GIỚI THIỆU CHUNG

Chương 1. NƯỚC VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

1.1. Nước trường đoản cú nhiên1.2. Nước thải1.3. Phân loại nước thải1.4. Những cấp độ xử lý1.5. Những tiêu chuẩn quality nước

Chương 2. ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA NƯỚC THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU

2.1. Đặc trưng đa phần của nước thải2.2. Các phương pháp phân tích xác minh một số chỉ tiêu của nước thảiPhần hai. KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chương 3. XỬ LÝ CẤP I – TIỂN XỬ LÝ NƯỚC THẦI (XỬ LÝ SƠ BỘ)

3.1. Khảo sát và reviews mức độ ô nhiễm3.2. Phương pháp trung hòa3.3. Phương pháp lắng gạn3.4. Phương pháp lắng nhanh

Chương 4. XỬ LÝ CẤP II – xừ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

4.1. Thực hiện vi sinh đồ vật trong qưá trình, xử trí nước thải4.2. Nguyên tắc chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học4.3. Sự phát triển của tế bào và hễ học của phản ứng enzim4.4. Ảnh hưởng của những yếu tố không giống nhau lên tốc độ oxy hoá sinh hoá4.5. Kết cấu của những chất ô nhiễm và độc hại và bùn hoạt tính4.6. Các phương pháp hiếu khí4.7. Các phương thức yếm khí4.8. Xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp4.9. Xử trí bùn cặn4.10. Các vấn đề cơ phiên bản trong so với và thiết kế công trình cách xử trí nước thải

Chương 5. XỬ LÝ CẤP III – VI XỬ LÝ

5.1. Cách thức hấp phụ5.2. Cách thức trao đổi ion5.3. Phương pháp lọc màng5.4. Phương thức điện hoá5.5. Cách thức oxy hoá khử5.6. Phương thức diệt khuẩnPhần ba. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chương 6. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

6.1. Technology xử lý nước rác (nước được thu gom từ kho bãi chôn láp rác rến thải rắn sinh hoạt)6.2. Công nghệ xử lý nước thải giặt mài quần áo6.3. Công nghệ xử lý nước thải nhuộm6.4. Công nghệ xử lý nứớc thải cung ứng hàng thủ công bằng tay xuất khẩu6.5. Technology xử lý nước thải nghỉ ngơi (áp dụng tại trường học quốc tế Liên hiệp quốc thuộc khu vực đô thị nam thăng long -Tây hồ nước – Hà Nội)6.6. Trình làng pilot xử trí nước sông Tô kế hoạch – Hà Nội6.7. Công nghệ xử lý nước thải tẩy gỉ sắt để dược phẩm màu fe oxyt

Chương 7. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

7.1. Công nghệ xử lý nước thải dịch viện7.2. Technology xử lý nước thải giấy7.3. Công nghệ xử lý nước thải buôn bản nghề7.4. Nâng cao các cái sông nhỏ trong lòng thủ đô hà nội Hà Nội
*
Giáo trình Kỹ Thuật giải pháp xử lý Nước Thải – Trịnh Lê Hùng

*

Bộ thanh lọc tự cọ - Sản xuất: Tây Ban Nha
*

Thiết bị thanh lọc rửa tự động hóa (STF filter/EU/G7) áp dụng để loại trừ chất rắn lửng lơ (SS) chan nước cấp, Nước thải, Cooling Tower, Nước tưới tiêu.

Bài viết liên quan