Giáo trình luật dân sự

*
Kí hiệu phân các loại 34(V)31(075) tác giả TT Trường Đại học dụng cụ Hà Nội.

Bạn đang xem: Giáo trình luật dân sự

Nhan đề Giáo trình điều khoản Dân sự Việt Nam.Tập 2 /Trường Đại học tập Luật hà nội thủ đô ; nhà biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... . Lần xuất bản Tái phiên bản có sửa đổi tin tức xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017 miêu tả vật lý 367 tr. ;21 cm. bắt tắt Trình bày các nội dung cơ bản của môn học phương tiện Dân sự, gồm: nhiệm vụ dân sự, hợp đồng dân sự; hứa thưởng, thi có giải; nghĩa vụ hoàn trả bởi vì chiếm hữu, áp dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; nhiệm vụ bồi thường xuyên thiệt hại kế bên hợp đồng. từ bỏ khóa Luật Dân sự từ khóa Việt Nam từ khóa Giáo trình Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Minh Tuấn,, TS., Tác giả(bs) cn Đinh, Văn Thanh,, PGS. TS., Tác giả(bs) cn Phạm, Văn Tuyết,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Lê, Đình Nghị,, TS. Tác giả(bs) công nhân Phùng, Trung Tập,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Trần, Thị Huệ,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Phạm, Công Lạc, TS. Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(50): DSVGT 006215-64 Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1050): MSVGT 102246-795, MSVGT 104346-845
00000000nam#a2200000u##4500001002004005008009020020039040041084110245250260300520653653653700700700700700700700852852856890
45465
1
CDBFAD0D-B64C-4E80-97E9-65BF7095E189
201806191011
170802s2017 vm vie
1 0
|a9786047223749
|c48000
|a20180619101120|bluongvt|c20171221093315|dlamdv|y20170614163008|zmaipt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|a34(V)31(075)|bGIA 2017
1 |aTrường Đại học quy định Hà Nội.

Xem thêm: Specs Hp 348 G7 Notebook 35, Buy Hp Notebook Pc 348 G7 14

10|aGiáo trình phép tắc Dân sự Việt Nam.|nTập 2 /|cTrường Đại học tập Luật hà thành ; nhà biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... .
|aTái bạn dạng có sửa đổi
|aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
|a367 tr. ;|c21 cm.
|aTrình bày mọi nội dung cơ phiên bản của môn học cơ chế Dân sự, gồm: nhiệm vụ dân sự, thích hợp đồng dân sự; hẹn thưởng, thi gồm giải; nghĩa vụ hoàn trả vì chưng chiếm hữu, thực hiện tài sản, được lợi về tài sản không tồn tại căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường xuyên thiệt hại xung quanh hợp đồng.
|aLuật Dân sự
|aViệt Nam
|aGiáo trình
1 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
1|aĐinh, Văn Thanh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
1|aPhạm, Văn Tuyết,|cPGS. TS.
1|aLê, Đình Nghị,|cTS.
1|aPhùng, Trung Tập,|cPGS. TS.
1|aTrần, Thị Huệ,|cPGS. TS.
1|aPhạm, Công Lạc|cTS.
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(50): DSVGT 006215-64
|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1050): MSVGT 102246-795, MSVGT 104346-845
1|uhttps://grimaceworks.com/giao-trinh-luat-dan-su/imager_1_20914_700.jpg
|c1|a1099|b1307|d2

loại Mã vạch địa điểm lưu S.gọi cục bộ Phân loại bạn dạng sao chứng trạng Thành phần
1 MSVGT 104845 Mượn sv 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1100
2 MSVGT 104844 Mượn sv 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1099
3 MSVGT 104843 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1098
4 MSVGT 104842 Mượn sv 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1097
5 MSVGT 104841 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1096
6 MSVGT 104840 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1095
7 MSVGT 104839 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1094
8 MSVGT 104838 Mượn sv 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1093
9 MSVGT 104837 Mượn sv 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1092
10 MSVGT 104836 Mượn sv 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1091
*
*
12345678910of110
*
*

Giáo trình phương tiện Dân sự Việt Nam. /. Tập 2 / ngôi trường Đại học tập Luật hà nội thủ đô ; công ty biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... .
Hôm nay:15 Tháng Mười hai 2021 người dùng online: 260 tháng này :215915 Tổng lượt truy nã cập:16281004