Giá Iphone Xs Max Hiện Nay

Mô tả sản phẩm: Máy cũ nguim bạn dạng, chưa sửa chữa vẻ ngoài đẹp nhất 99% nlỗi bắt đầu. Cam kết ko bán sản phẩm cố vỏ, nghiền kính. Máy è cổ chưa phụ kiện


Bạn đang xem: Giá iphone xs max hiện nay

*

12,990,000₫ 11,290,000₫


grimaceworks.com Now - Ship hàng khôn cùng tốc 1hChi tiết

Xem thêm: Khuyến Mãi Gà Rán Kfc, Khuyến Mãi Kfc Tháng 10, Khuyến Mãi Kfc Tháng 10/2021

12,990,000₫ 11,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":23945,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"silver-white","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":11590000,"display_regular_price":13390000,"image":"title":"apple-iphone-xs-max-white","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-trắng.png","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white-600x600.png","srcset":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white.png 600w, https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white-150x150.png 150w, https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white-300x300.png 300w, https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-Trắng.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-white-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1276,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"13,390,000₫ 11,590,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":23946,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"gold","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":11990000,"display_regular_price":13690000,"image":"title":"apple-iphone-xs-max-gold","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold.png","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold-600x600.png","srcset":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold.png 600w, https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold-150x150.png 150w, https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold-300x300.png 300w, https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/uploads/2019/04/apple-iphone-xs-max-gold-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1275,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"13,690,000₫ 11,990,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":23947,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true>">
Blachồng 12,990,000₫ 11,290,000₫Gold 13,690,000₫ 11,990,000₫Silver White 13,390,000₫ 11,590,000₫