Doraemon nói bằng tiếng việt

Share:

Hướng dẫn Viết đoạn văn về phim Doraemon bởi tiếng anh ngắn gọn nhất. Tổng hợp những đoạn văn về phim Doraemon bởi tiếng anh giỏi nhất

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - chủng loại số 1

I have grown up with Doraemon since I was young. Doreamon, a comic book, was written by Fujiki Fujio. It is a cartoon và it is converted from comic book of the same name lớn movie. The movie has a lot of characters, but the main character is Doraemon. He is a robot cát from future- 22nd century. Doraemon helps Nobita, the clumsy boy, solve problems around his life. In addition, Doraemon & Nobita have some friends: Xeko, Chaien and Xuka. They discover the world together, so I see a beautiful friendship in the movie. The movie has been with my childhood and created beautiful memories.

Bạn đang đọc: Doraemon nói bằng tiếng việt

Dịch:

Từ khi còn nhỏ tuổi tôi đã phệ lên cùng với bộ phim truyện Doraemon. Doraemon là bộ chuyện tranh được sáng tác bởi tác giả Fujiki Fujio. Nó cũng chính là một bộ phim hoạt hình được chuyển sở hữu từ bộ truyện tranh cùng tên. Bộ phim truyện này có khá nhiều nhân vật, mà lại nhân vật đó là Doraemon. Anh ấy là 1 chú mèo máy đến từ tương lai – cầm kỉ 22. Doraemon hỗ trợ Nobita, một cậu nhỏ bé hậu đậu, giải quyết mọi vấn đề xung quanh cuộc sống đời thường anh ý. Sản xuất đó. Doraemon cùng Nobita tất cả một vài ba người chúng ta là Xeko, Chaien và Xuka. Họ cùng nhau mày mò thế giới, bởi vậy tôi hoàn toàn có thể thấy tình các bạn đẹp của họ trong bộ phim truyện này. Tập phim chính là tuổi thơ của tớ và nó đã tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp.

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - chủng loại số 2


Doraemon is one of my favorite comics, written by Fujiko Fujio. This is a famous comic book, adapted into many diferent kinds such as animated films, plays and short stories. The main character is Doraemon cats from the 22nd century khổng lồ help Nobita, the lubberly boy. His duty is khổng lồ help Nobia overcome troubles by using magical decorations. In addition, Doraemon and his team including Nobita, Xeko, Chaien và Xuka also join in the adventuous journey to the new land that is exciting & also dangerous. Through the pages, we see a beautiful & pure friendship. The first time I read Doraemon was in the second grade, since then, the book has been with my childhood, creating beautiful memories.

Dịch:

Doraemon là trong những truyện tranh yêu dấu của tôi, được viết vì Fujiko Fujio. Đây là một cuốn chuyện tranh nổi tiếng, được chuyển thể thành nhiều loại khác biệt như phim hoạt hình, đùa và truyện ngắn. Nhân vật chính là Doraemon Mèo từ nạm kỷ 22 để giúp Nobita, cậu nhỏ xíu Lubberly. Trách nhiệm của anh là góp Nobia quá qua số đông rắc rối bằng phương pháp sử dụng đồ gia dụng trang trí ma thuật. Ngoài ra, Doraemon với nhóm của ông bao gồm Nobita, Xeko, Chaien cùng Xuka cũng tham gia vào hành trình xúc hình mang lại vùng đất mới thú vị cùng cũng nguy hiểm. Qua các trang, chúng ta thấy một tình các bạn đẹp và thuần khiết. Lần đầu tiên tôi đọc Doraemon đang ở lớp hai, kể từ đó, cuốn sách đang ở cùng với thời thơ ấu của tôi, tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Xem thêm: Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học

*

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - chủng loại số 3

I have grown up with Doraemon since I was young. Doreamon, a comic book, was written by Fujiki Fujio. It is a cartoon and it is converted from comic book of the same name to lớn movie. The movie has a lot of characters, but the main character is Doraemon. He is a robot cat from future- 22nd century. Doraemon helps Nobita, the clumsy boy, solve problems around his life. In addition, Doraemon and Nobita have some friends: Xeko, Chaien and Xuka. They discover the world together, so I see a beautiful friendship in the movie. The movie has been with my childhood & created beautiful memories.

Dịch:

Từ khi còn nhỏ tôi đã to lên thuộc với bộ phim Doraemon. Doraemon là bộ chuyện tranh được chế tạo bởi người sáng tác Fujiki Fujio. Nó cũng là một tập phim hoạt hình được chuyển mua từ bộ chuyện tranh cùng tên. Bộ phim này có rất nhiều nhân vật, tuy vậy nhân vật chính là Doraemon. Anh ấy là 1 chú mèo máy đến từ tương lai - thay kỉ 22. Doraemon hỗ trợ Nobita, một cậu bé hậu đậu, giải quyết mọi vụ việc xung quanh cuộc sống anh ý. Tiếp tế đó. Doraemon và Nobita bao gồm một vài ba người bạn là Xeko, Chaien với Xuka. Họ cùng nhau tìm hiểu thế giới, vày vậy tôi rất có thể thấy tình chúng ta đẹp của mình trong bộ phim truyền hình này. Bộ phim chính là tuổi thơ của tôi và nó đã tạo thành nhiều kỉ niệm đẹp.

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - mẫu số 4: 

Tiếng Anh Of all the films I have seen Doraemon is the one I like best. Doraemon is a cartoon film. It is about a robotic cat named Doraemon, who travels back in time from the 22nd century lớn help a schoolboy, Nobita Nobi. It is made in Japan. The main characters are Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian & Suneo. Doraemon is an intelligent robotic cat, Nobita is a clumsy student, Shizuka is a pretty girl, Sueno is a rich kid and Jaian is selfish and violent. The film has a happy ending. 

Dịch:

Trong toàn bộ những bộ phim truyện tôi sẽ thấy Doraemon là fan mà tôi đam mê nhất. Doraemon là một bộ phim truyền hình hoạt hình. Đó là về một bé mèo robot sở hữu tên Doraemon, bạn đi trở lại trong thời hạn từ cố kỷ 22 sẽ giúp một cậu học tập sinh, Nobita Nobi. Nó được tiến hành tại Nhật Bản. Những nhân vật chính là Doraemon, Nobita, Shizuka. Doraemon là 1 trong con mèo robot intelligent, Nobita là 1 trong sinh viên lề mề về, Shizuka là một cô gái xinh đẹp, Sueno là một trong những đứa trẻ phú quý và Jaian là ích kỷ cùng bạo lực. Tập phim có một hoàn thành có hậu.

Bài viết liên quan