Để Gió Cuốn Đi Lyrics

Share:
sinh sống trong đời sống. Cần phải có một tấm lòng Để làm cái gi em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông Ôi trái tim đang bay theo thời hạn Làm loại bóng đi rao lời dối gian đa số khi chiều tối. Cần phải có một tiếng cười cợt Để ngùi ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Chú ý suốt một tình ái Chỉ lặng quan sát không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tim trong trái tim bé chim nhức nằm yên Ngủ lâu dài hơn mang theo lốt thương sâu Một mau chóng mai chim bay đi triền miên với tiếng hót tan trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới. Mặc dù quá mệt mỏi kiếp tín đồ Còn cuộc đời ta cứ vui cho dù vắng (...) láng (...) ai dù vắng (...) trơn (...) ai

Bạn đang đọc: Để gió cuốn đi lyrics


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 12 Gói Bột Thạch Rau Câu Con Cá Dẻo, Hiệp Long, Chung Phát


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan