CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Share:
Bạn đã xem: Công thức hóa 11: tổng hợp các công thức hóa học lớp 11 học tập kì 1 cùng 2 tại Website grimaceworks.com

Tổng hợp định hướng các công thức hóa học tập lớp 11 học kì 1

Kì I lớp 11, nội dung kiến thức các bạn cần cố vững chính là sự năng lượng điện li, nito-photpho cũng tương tự cacbon-silic. Do đó, phương pháp hóa 11 kì I bao gồm các nội dung liên quan đến các phần kiến thức trên. 

Quá trình phân li thành những ion khi chất điện li rã trong nước hoặc rét chảy được biết thêm đến chính là sự năng lượng điện li. Sự điện li được màn biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Vào phương trình năng lượng điện li thì tổng điện tích những cation = tổng điện tích những anion. 

Tổng quát:

*

Độ năng lượng điện li (anpha) của hóa học điện li được định nghĩa chính là tỉ số giữa số phân tử phân li thành ion với tổng số phân tử ban đầu.

Bạn đang đọc: Công thức hóa học lớp 11

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 giỏi

0% ≤ α ≤ 100%

Ta thấy hóa học không năng lượng điện li có nghĩa là không bị phân li: α = 0

Chất điện li mạnh dạn thì sự phân li đã hoàn toàn, cầm cố thể: α = 1 tuyệt 100%

Chất năng lượng điện li yếu thì sự phân li là không hoàn toàn, thay thể: 0

=> Như vậy, trong thuộc một ánh sáng và tất cả cùng độ đậm đặc mol/lít chất điện li càng mạnh dạn thì độ năng lượng điện li α vẫn càng lớn.

*

Phân các loại chất điện li: tự độ năng lượng điện li, ta có 2 loại chất điện li như sau:

Chất năng lượng điện li mạnh

.

Chất năng lượng điện li yếu.

Đối với các chất điện li yếu sẽ xuất hiện thêm cân bởi hoá học. Bạn ta call đó là cân bằng động. Nhìn chung, hằng số năng lượng điện li thường được áp dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu chất điện li yếu gồm công thức (A_aB_b) thì bí quyết phân li trong dung dịch sẽ như sau:

(A_aB_b, aA^n+bB^m-)

Khi đó cách làm tính hằng số điện li sẽ được tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit với bazơ yếu:

Đối với đông đảo axit xuất xắc bazơ yếu hèn thì sự điện li là không hoàn toàn, phương trình năng lượng điện li thuận nghịch như sau:

Hằng số cân đối của dung dịch axit yếu:

*

Vì K

a

Hằng số cân đối của dung dịch bazơ yếu:

*

Vì K

b

Dạng 1: dung dịch axit yếu đuối HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ năng lượng điện ly

(K_a) là hằng số phân ly của axit

(C_a) là độ đậm đặc mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))

Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp bao gồm axit yếu HA và muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu ớt BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Với lý thuyết công thức hóa 11, bạn phải nắm vững các công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

(NH_4NO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + NaNO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + NaCl + 2H_2O)

(NH_4^+ + OH^- ightarrow NH_3 + H_2O)

(HNO_3) được nghe biết là không bền, cụ thể như khi bao gồm ánh sách sẽ phân hủy một trong những phần tạo thành (NO_2). Từ bây giờ thì công thức phân hủy đang như sau:

(4HNO_3 ightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính chất của (HNO_3) khi tính năng với kim loại cũng là kiến thức đặc trưng trong công thức hóa 11 mà các bạn cần lưu tâm. Ta tất cả hợp hóa học của Nitơ này rất có thể oxi hóa hầu như các sắt kẽm kim loại ngoại trừ Au với Pt.

(M + HNO_3 ightarrow M(NO_3)_n + left{eginmatrix NH_4NO_3\ N_2\ N_2O\ NO\ NO_2 endmatrix ight. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại chức năng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối nitrat

(i_spk) là số e nhưng mà (N^+5) nhấn vào

Nếu gồm Fe tác dụng với (HNO_3) thì sẽ khởi tạo muối (Fe^2+), không tạo thành muối (Fe^3+).

Xem thêm: Chống Thấm Sikatop Seal 107, Quy Trình Thi Công Đạt Chuẩn

b) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi mang lại hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính trọng lượng muối nitrat thu được khi cho các thành phần hỗn hợp sắt cùng oxit sắt tác dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được khi cho tất cả hổn hợp sắt và các oxit sắt công dụng với (HNO_3) loãng dư giải hòa khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan tất cả hổn hợp sắt và những oxit sắt tác dụng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính khối lượng kim loại ban sơ trong câu hỏi oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) hỗn hợp A (R dư với oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính trọng lượng sắt đã sử dụng ban đầu, biết lão hóa lượng sắt này bởi oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải tỏa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Một số phương pháp hóa học đặc biệt của muối hạt (NH_4^+) cùng (NO_3^-)

*

Các kiến thức về photpho cũng thường phía trong đề thi thpt Quốc Gia. Cũng chính vì thế, khi ôn tập bí quyết hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức và kỹ năng này.

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circ ightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circ ightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circ ightarrowNa_3P)

Tính khử

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + p ightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P ightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

(H_3PO_4 oversetOH^- ightarrowH_2PO_4^-oversetOH^- ightarrowHPO_4^2-oversetOH^- ightarrowPO_4^3-)

Một số trường hòa hợp phản ứng

(H_3PO_4 + NaOH ightarrow NaH_2PO_4 + H_2O)

(H_3PO_4 + 2NaOH ightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)

(H_3PO_4 + 3NaOH ightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 ightarrow H_2PO_4^-)

(x = 2 ightarrow HPO_4^2-)

(1

(2

(x geq 3 ightarrow PO_4^3-)

Phản ứng thủy phân của muối hạt Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Ôn luyện công thức hóa 11 bạn cần nắm chắc kiến thức và kỹ năng về phần cacbon – silic dưới đây: 

Tính oxi hóa của Cacbon khi công dụng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xt ightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circ ightarrowAl_4C_3)

Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với hỗn hợp kiềm:

(CO_2 + OH^- ightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- ightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) làm phản ứng với hỗn hợp kiềm tạo thành 2 muối (HCO_3^-) và (CO_3^2-).

Một số đặc điểm của muối bột (HCO_3^-) cùng (CO_3^2-)

*

Dạng 1:

Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2:

muối cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Công thức hóa học về tính chất khử và tính thoái hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 ightarrow SiF_4)

(Si + O_2 ightarrow SiO_2)

(Si + 2NaOH + H_2O ightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + si mê oversett^circ ightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với phương pháp tính nhanh hóa 11

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A tất cả số (pi = (k+1)).

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

(C_nH_2n+2 + X_2 ightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Ankan X ( ightarrow) tất cả hổn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định phép tắc bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan thuở đầu = khối lượng hỗn hợp sau phản bội ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh năng suất của làm phản ứng tách.

H% = (Mx/My -1).100%

Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + kH_2 ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + kBr_2 ightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) với số mol (Br_2) bội phản ứng thông qua số mol links (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định khí cụ bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước bội phản ứng = khối lượng sau phản ứng

Số mol hỗn hợp giảm thông qua số mol (H_2) thâm nhập phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về bội phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch với hỗn hợp (AgNO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + AgNO_3 + NH_3 ightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (R eq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

*

Lý thuyết các công thức chất hóa học lớp 11 học tập kì 2

Trong học kỳ 2, những kiến thức về hóa cơ học cũng vô cùng quan trọng, yêu thương cầu học sinh nắm kiên cố phần kiến thức và kỹ năng này. Thiết yếu công thức hóa 11 học kì 2 đã là căn cơ cơ phiên bản giúp những em tiếp thu công tác lớp 12. Sẽ có bản update new nhất giúp cho bạn nắm vững những công thức hóa 11 học kì 2.

Bài viết liên quan