Chuyện mèo dạy hải âu bay

Chuyện nhỏ mèo dạy hải âu bay ngay từ mẫu tiêu đề cuốn sách thôi thì mọi tín đồ đều cho là nó thiệt vô lí cùng nực mỉm cười rồi đề nghị không làm sao