Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh

Share:
Chỉ còn một mẫu lá cuối thu mỏng tanh manh Chỉ còn một mình em xót xa ngóng anh Chỉ còn đêm ni mai lá tê rơi Chỉ còn tối nay mai lá cơ rơi lúc ngày thu qua đời địa điểm cuối ttách Giọt nước đôi mắt thô không lời Và rồi ngày thu qua trống tênh ảm đạm vui Vùi lòng mình băng giá chỉ, mon năm im trôi Chỉ còn tối nay hãy mang lại mặt anh Chỉ còn đêm nay hãy cho mặt anh Nếu mai sau bước đi anh về Một xác lá rơi bên htrằn...

Bạn đang đọc: Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh

ngày đông tái cơ * Người về trên đây cùng với anh Về mặt em, về trên đây với tòa nhà xưa êm ả vòng đeo tay cùng làn môi ấm tháng ngày chờ ao ước Người về đây cùng với em, tình nhân ơi thề xưa hãy trao lời cuối vào đời Mùa đông cho mặt hiên rồi... về trên đây với em (Hát lại từ trên đầu, tái diễn *) Chỉ còn một mẫu lá cuối thu mỏng tanh manh Chỉ còn một mình em... xót xa hóng anh...

quý khách sẽ xem: Chỉ còn 1 loại lá cuối thu mỏng tanh manh

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Giới Thiệu

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan