8% ĐƠN 250K] SON KEM LÌ BBIA LAST VELVET LIP TINT VERSION

Share:

Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint Version 1 là loại son lì với độ kết dính cực cao, hút vào môi các bạn như nam châm và lên màu rõ ràng chỉ với sau một lần thoa. đa số hạt nhỏ dại liti như bột sẽ bít lấp khuyết điểm tuyệt đối hoàn hảo và đem về một đôi môi mềm mịn, mẫn cảm như được che một lớp nhung. Với khả năng phủ màu sắc vượt trội, son vẫn lưu trên môi bạn cả ngày dài như được xăm lên.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":175000,"image":"title":"#01 uc5ecub9acuac11","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11-600x331.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11-600x331.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11-300x165.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11.jpg 742w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11.jpg","full_src_w":742,"full_src_h":409,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":331,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/01-uc5ecub9acuac11-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":331,"image_id":71282,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":71286,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"02-%ec%83%9d%ea%b8%b0%ea%b0%91","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":175000,"image":"title":"#02 uc0dduae30uac11","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11-600x332.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11-600x332.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11-300x166.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11.jpg 742w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11.jpg","full_src_w":742,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":332,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/02-uc0dduae30uac11-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":332,"image_id":71283,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":71287,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"03-%eb%b6%88%ea%b8%88%ea%b0%91","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":175000,"image":"title":"#03 ubd88uae08uac11","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11-600x332.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11-600x332.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11-300x166.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11.jpg 742w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11.jpg","full_src_w":742,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":332,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/03-ubd88uae08uac11-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":332,"image_id":71284,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":71288,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"04-%eb%ac%b4%eb%93%9c%ea%b0%91","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":175000,"image":"title":"#04 ubb34ub4dcuac11","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11-600x332.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11-600x332.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11-300x166.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11.jpg 742w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11.jpg","full_src_w":742,"full_src_h":410,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":332,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/04-ubb34ub4dcuac11-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":332,"image_id":71285,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":71289,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau-son":"05-%ea%b1%b8%ed%81%ac%ea%b0%91","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":175000,"image":"title":"#05 uac78ud06cuac11","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11-600x332.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11-600x332.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11-300x166.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11.jpg 740w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11.jpg","full_src_w":740,"full_src_h":409,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11.jpg","gallery_thumbnail_src_w":600,"gallery_thumbnail_src_h":332,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2017/09/05-uac78ud06cuac11-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":332,"image_id":71281,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":71290,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Chọn màu SonChọn một tùy chọn#01 여리갑#02 생기갑#03 불금갑#04 무드갑#05 걸크갑Xóa

Bài viết liên quan