BẤT QUY TẮC TIẾNG HÀN

Share:

Trong giờ Hàn gồm 7 bất luật lệ mà các bạn nhất định yêu cầu biết. Đó là 7 bất quy tắc: 1.ㅂ, 2. ㄷ, 3. ㄹ, 4. 르, 5. 으, 6. ㅅ, 7. ㅎ. Khi nắm vững 7 bất nguyên tắc này, các bạn sẽ sử dụng giờ Hàn 1 cách thuần thục và bao gồm xác.7 bất luật lệ này nhờ vào phụ âm cuối của đụng từ hoặc tính từ. Phần đông chữ này sẽ biến đổi trong những trường phù hợp khác nhau.Du học nước hàn grimaceworks.com gửi đến bạn bài phân tích 7 bất phép tắc trong giờ đồng hồ Hàn và ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

Bạn đang đọc: Bất quy tắc tiếng hàn

*

 

1. Bất phép tắc ㅂ

- một số trong những động/tính từ dứt bằng ‘ㅂ’ cùng tiếp tiếp nối là nguyên âm, thì ‘ㅂ’ bị biến hóa thành ‘우’.

- Còn tiếp tiếp nối là phụ âm thì ‘ㅂ’ không biến thành biến đổi

Ví dụ:

– 춥다 (lạnh): 춥다 + 어요 -> 추우어요 -> 추워요.

– 덥다 (nóng): 덥다 + 어요 -> 더우어요 -> 더워요

- 어렵다 (khó): 어렵다 + 으니까 -> 어려우니까

Chú ý: ngoại trừ một trong những động từ bỏ như ‘돕다’ (giúp đỡ) với ‘곱다’ (đẹp) không áp theo bất luật lệ này

– 돕다 + 아요 => 도오아요 => 도와요. – 곱다 +아요 => 고오아요 => 고와요.

 

2. Bất nguyên tắc ㄷ

- một trong những động/tính từ xong bằng ‘ㄷ’ và tiếp tiếp nối là nguyên âm, thì ‘ㄷ’ bị thay đổi thành ‘ㄹ’.

- Còn tiếp tiếp đến là phụ âm thì ‘ㄷ’ không trở nên biến đổi

 

Ví dụ:

– 듣다 (nghe): 듣 + 어요 -> 들어요.

– 묻다 (hỏi): 묻 + 어 보다 -> 물어 보다.

– 걷다 (đi bộ ): 걷 + 었어요 -> 걸었어요.

 

Chú ý: Một số từ không thuộc bất quy tắc này: ‘닫다’ (đóng), ‘받다’ (nhận), ‘믿다"(tin) với ’묻다’(chôn)...

 

3. Bất luật lệ ㄹ

- một trong những động/tính từ ngừng bằng ‘ㄹ’ cùng tiếp tiếp đến là ‘ㅅ’, ‘ㄴ’, ‘ㅂ’ , thì ‘ㄹ’ bị lược bỏ

- Còn sau ‘ㄹ’ là ‘으’ thì ‘으’ bị lược bỏ

 

Ví dụ:

– 살다(Sống): 살다 + 으세요 -> 사세요

- 길다(Dài): 길다 + 네요 -> 기네요

- 알다(Biết): 알다 + ㅂ니다 -> 압니다

- 멀다(Xa): 멀다 + 으까요? -> 멀까요?

 


Điều kiện du học tập Hàn Quốc
Du học tập vừa học vừa làm Hàn Quốc 

 

4. Bất nguyên tắc 르

Bất phép tắc này chia làm 2 trường hợp.

Xem thêm: Em Gom Kem Đánh Răng White Now 75Ml, Em Gom Kem Đánh

TH1: nếu như nguyên âm sinh sống liền trước ‘르’ là ‘아’ hoặc ‘오’, cùng sau ‘르’ chia với những ngữ pháp bắt đầu bằng ‘아’ thì ‘르’ sẽ thay đổi thành ‘라’ đôi khi thêm phụ âm ‘ㄹ’ vào làm cho patchim của chữ lập tức trước.

 

Ví dụ:

– 모르다 (không biết): 모르다 + 아요 -> 몰라요

– 빠르다 (nhanh): 빠르다 + 아서 -> 빨라서

– 고르다 (chọn): 고르다 + 아야 하다 -> 골라야 하다

 

TH2: - nếu nguyên âm làm việc liền trước ‘르’ là các nguyên âm khác ‘아/오’, và sau ‘르’ phân tách với các ngữ pháp ban đầu bằng ‘어’ thì ‘르’ sẽ biến đổi thành ‘러’ mặt khác thêm phụ âm ‘ㄹ’ vào làm cho patchim của chữ tức thời trước.

 

Ví dụ:

– 부르다 (hát) : 부르다 + 어요-> 불러요.

– 기르다 (nuôi) : 기르다 + 어서 -> 길러서

– 누르다 (nhấn, ấn): 누르다 + 어야 하다 -> 눌러야 하다.

 

5. Bất quy tắc 으

Bất phép tắc này chia thành 3 trường hợp.

TH1: Hầu hết các động tính tự ĐƠN có âm hoàn thành ‘으’ phần nhiều được áp dụng như một cồn từ bất quy tắc.

- Động/tính từ ngừng bằng ‘으’ và chia với các ngữ pháp bắt đầu bằng ‘어’ thì ‘으’ bị đổi khác thành ‘어’

Ví dụ:

– 쓰다 (viết, đắng, dùng) : 쓰다 + 어요 -> 써요:

– 크다 (to, lớn): 크다 + 어서 -> 커서

– 끄다 (tắt (điện)) : 끄다 + 어야 하다 -> 꺼야 하다

 

TH2: - Trường hợp này áp dụng cho động tình từ tất cả HAI từ bỏ trở lên

- Khi động từ, tính từ ngừng bằng ‘-으’ và trước ‘-으’ là "아", "오", và sau ‘으’ phân chia với các ngữ pháp ban đầu bằng "아" thì ‘으’ bị chuyển đổi thành "아".

 

Ví dụ:

– 바쁘다 (bận): 바쁘다 + 아요 -> 바빠요

- 나쁘다 (xấu): 나쁘다 + 아서 -> 나빠서

– 배가 고프다(đói bụng): 배가 고프다 + 아요 -> 배가 고파요

- 잠그다(khoá): 잠그다 + 아야 하다 -> 잠가야 하다

 

TH3: - Trường đúng theo này áp dụng cho rượu cồn tình từ gồm HAI tự trở lên

- Khi cồn từ, tính từ hoàn thành bằng ‘-으’ cùng trước ‘-으’ là những nguyên âm chưa hẳn "아", "오", và sau ‘으’ phân chia với những ngữ pháp ban đầu bằng ‘어’ thì ‘으’ bị chuyển đổi thành ‘어’

 

Ví dụ:

– 예쁘다 (đẹp): 예쁘다 + 어요 -> 예뻐요 

– 슬프다 (buồn): 슬프다 + 어서 -> 슬퍼서

– 기쁘다 (vui): 기쁘다 + 어요 -> 기뻐요

 

6. Bất phép tắc ㅅ

- một vài động từ bao gồm gốc hoàn thành bằng ‘-ㅅ’ với sau nó là 1 trong những nguyên âm thì‘-ㅅ’ được lược bỏ

Ví dụ:

- 잇다 (nối, thừa kế ): 잇다 + 어요 -> 이어요

- 짓다 (xây, nấu): 짓다 + 어요 -> 지어요

- 붓다 (sưng lên) : 붓다 + 어서 -> 부어서

- 낫다 (tốt, khỏi bệnh) : 낫다 + 아서 -> 나아서

 

Chú ý: một số trong những từ không thuộc bất nguyên tắc này : 벗다 (cởi), 빗다 (chải), 웃다 (cười), 씻다 (rửa), 빼엇다 (giật, tước, đoạt)...

 

7. Bất luật lệ ㅎ

Bất quy tắc này chia thành 2 trường hợp.

TH1: Một số cồn từ, tính từ dứt bằng ‘ㅎ’ và tiếp nối là một nguyên âm thì ‘-ㅎ’ được lược bỏ

Ví dụ:

- 빨갛다 (đỏ): 빨갛다 + 으니까 -> 빨가니까

- 그렇다 (như thế): 그렇다 + 을까요? -> 그럴까요?

 

TH2: Một số cồn tính xong bằng ‘-ㅎ’ và sau nó là ‘어/아’ thì ‘ㅎ’ bị lược vứt và ‘어/아’ sẽ biến thành “애” , " 얘"

Ví dụ:

- 어떻다 (như cầm nào): 어떻다 + 어요 -> 어때요?

- 그렇다 (như thay đó): 그렇다 + 어요 -> 그래요?

- 이렇다 (như rứa này):이렇다 + 어요 -> 이래요?

- 파랗다 (xanh): 파랗다 + 아요 -> 파래요

- 노랗다 (vàng): 노랗다 + 아요 -> 노래요 

- 까맣다 (đen): 까맣다 + 아요 -> 까매요

- 하얗다 (trắng): 하얗다 + 아요 -> 하얘요

 

 

✌️ nội dung bài viết được biên soạn bởi : Du học hàn quốc grimaceworks.com

Bài viết liên quan