BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Share:

Báo cáo kiểm toán nội bộ được nêu tại Điều 16, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán Nội bộ

Qua nội dung bài viết này, kiểm toán Thành phái nam sẽ chia sẻ đến chúng ta đọc: các quy định vềBáo cáo truy thuế kiểm toán nội cỗ - Mẫu báo cáo Kiểm toán nội bộ.

Bạn đang đọc: Báo cáo kiểm toán nội bộ


I. Report kiểm toán nội bộ

1. Report kiểm toán nội cỗ của đơn vị phải được kịp thời lập, ngừng và gởi cho:

a) cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc bao gồm phủ so với bộ, phòng ban ngang bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ;

b) chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương so với Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương;

c) Thủ trưởng đơn vị chức năng sự nghiệp công lập so với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Hội đồng quản ngại trị, Hội đồng thành viên, quản trị công ty, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (Giám đốc) đối với doanh nghiệp;

đ) Các phần tử khác theo công cụ của Quy chế truy thuế kiểm toán nội cỗ của solo vị.

2. Report kiểm toán nội bộ phải trình bày rõ:

Nội dung kiểm toán,Phạm vi kiểm toán;Những đánh giá, kết luận về ngôn từ đã được kiểm toán và cơ sở đưa ra những ý kiến này;Các yếu kém, tồn tại, các sai sót, vi phạm, kiến nghị những biện pháp sửa chữa, khắc chế sai sót và xử lý vi phạm;Đề xuất những biện pháp hợp lý và phải chăng hóa, cách tân quy trình nghiệp vụ;Hoàn thiện chủ yếu sách quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức tổ chức của đơn vị chức năng (nếu có).

3. Report kiểm toán nội bộ phải tất cả ý kiến của ban lãnh đạo bộ phận/đơn vị được kiểm toán. Vào trường hợp bộ phận/đơn vị được truy thuế kiểm toán không thống nhất với hiệu quả kiểm toán, report kiểm toán nội bộ đề xuất nêu rõ ý kiến không thống nhất của cục phận/đơn vị được kiểm toán và lý do.

4. Báo cáo kiểm toán nội cỗ phải tất cả chữ ký của trưởng đoàn hoặc Trưởng nhóm kiểm toán hoặc fan phụ trách cuộc kiểm toán. Trường vừa lòng đi thuê triển khai kiểm toán nội bộ thì báo cáo kiểm toán nội bộít tuyệt nhất phải bao gồm chữ ký của người đại diện theo luật pháp hoặc tín đồ được ủy quyền cùng đóng vệt (nếu có) của 1-1 vị hỗ trợ dịch vụ. Ko kể ra, báo cáo kiểm toán có thể có chữ ký của những người có tương quan khác của đơn vị cung cấp dịch vụ tùy ở trong vào thỏa thuận của những bên.

5. Report kiểm toán nội cỗ hàng năm:

Báo cáo truy thuế kiểm toán nội bộ thường niên phải gồm chữ ký của fan phụ trách truy thuế kiểm toán nội bộ. Trong thời hạn 60 ngày tính từ lúc ngày dứt năm tài chính, tín đồ phụ trách truy thuế kiểm toán nội bộ đề xuất gửi report kiểm toán thường niên là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện tại kế hoạch truy thuế kiểm toán nội bộ của năm kia cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. Report kiểm toán hàng năm phải nêu rõ: kế hoạch kiểm toán đã đề ra; công việc kiểm toán đã có được thực hiện; tồn tại, không nên phạm khủng đã được phát hiện; phương án mà truy thuế kiểm toán nội cỗ đã kiến nghị; đánh giá về hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ tương quan đến chuyển động được truy thuế kiểm toán và đề xuất nhằm hoàn thành xong hệ thống kiểm soát nội bộ; tình hình triển khai các biện pháp, con kiến nghị, đề xuất của truy thuế kiểm toán nội bộ.

II. Mẫu báo cáo Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán Thành nam giới xin share đến bạn đọc Mẫu report Kiểm toán Nội bộ cho khối hệ thống các ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài như sau:

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, chi NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

Số:....../.........

......, ngày... Tháng... Năm...

BÁO CÁOVỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Năm...)

Kính gửi: ngân hàng Nhà nước Việt Nam

I. Câu chữ kiểm toán, phạm vi truy thuế kiểm toán nội bộ:

II. Công dụng kiểm toán nội bộ:

1. Tình trạng tuân thủ cơ chế, bao gồm sách, chế độ nội cỗ về giám sát và đo lường của cai quản cấp cao, điều hành và kiểm soát nội bộ, làm chủ rủi ro và nhận xét nội cỗ về mức đầy đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh bank nước ngoài.

Xem thêm: Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Taka Tk-102A, Bếp Gas Âm Hồng Ngoại Taka Tk

2. Tính phù hợp hợp, vâng lệnh quy định của luật pháp của cơ chế, thiết yếu sách, phương tiện nội cỗ về đo lường và thống kê của quản lý cấp cao, kiểm soát và điều hành nội bộ, cai quản rủi ro và review nội cỗ về mức đủ vốn.

3. Tồn tại, tiêu giảm và những kiến nghị so với Hội đồng quản lí trị, Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc).

4. Những nội dung khác (nếu có).

III. Hiệu quả tự reviews kiểm toán nội cỗ của ngân hàng thương mại:

1. Đánh giá bán kết quảthực hiệnkiểm toán nội bộ những năm báo cáo.

2. Đánh giá mức sử dụng nội bộ của Ban kiểm soát và điều hành (bao có cả tác dụng rà soát, đánh giá tính ham mê hợp, vâng lệnh quy định của lao lý của công cụ nội cỗ của Ban kiểm soát)trong năm báo cáo.

3. Các kiến nghị của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, thành phần đối với truy thuế kiểm toán nội cỗ đã được thực hiện, chưa được triển khai trong năm báo cáo.

IV. Tác dụng thực hiện những kiến nghị về kiểm toán nội bộ của bank Nhà nước, tổ chức triển khai kiểm toán chủ quyền và những cơ quan chức năng khác:

1. Những kiến nghị đang thực hiện.

2. Những kiến nghị chưa thực hiện.

V. Đề xuất, đề nghị với bank Nhà nước:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI(Ký với ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI,CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI(Ký với ghi rõ chúng ta tên, đóng dấu)

Tải Mẫu báo cáo Kiểm toán nội bộ tại đây:

*

Qua nội dung bài viết này, truy thuế kiểm toán Thành phái mạnh sẽ chia sẻ đến bạn đọc: các quy định vềBáo cáo truy thuế kiểm toán nội cỗ - Mẫu report Kiểm toán nội bộ.

Bài viết liên quan