BÁNH KEM 2 TẦNG SOCOLA

Share:

Bánh gato bông lan kem tươi kt 20x20cmx7cm. Để để bánh form size lớn hơn hoặc nhỏ tuổi hơn vui mắt liên hệ.

Khuyến mại: 01 hộp đựng bánh, 01 mũ, 01 nến phụt, nến que lâu năm (10 que) và 1 cỗ dao, thìa, đĩa giấy. Giảm 5% cho người sử dụng lấy bánh tại cửa ngõ hàng. Giá bán bánh trên chưa bao hàm phí ship hàng.


300,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1992,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_banh-pho-thong":"s3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"25","width":"25","height":"7","dimensions_html":"25 × 25 × 7 cm","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"80606313_646859195848035_1624658885375688704_n","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-400x400.jpg 400w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-280x280.jpg 280w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-300x300.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2006,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1995,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_banh-pho-thong":"s4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"28","width":"28","height":"7","dimensions_html":"28 × 28 × 7 cm","display_price":450000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"80606313_646859195848035_1624658885375688704_n","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-400x400.jpg 400w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-280x280.jpg 280w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-300x300.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2006,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1996,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_banh-pho-thong":"s5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"7","dimensions_html":"30 × 30 × 7 cm","display_price":500000,"display_regular_price":500000,"image":"title":"80606313_646859195848035_1624658885375688704_n","caption":"","url":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","alt":"","src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","srcset":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg 600w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-400x400.jpg 400w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-280x280.jpg 280w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-300x300.jpg 300w, https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://grimaceworks.com/wp-content/uploads/2020/08/80606313_646859195848035_1624658885375688704_n-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2006,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"500,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1997,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Bánh Phổ ThôngChọn một tùy chọnA3 - 300KS3 - 350KS4 - 450KS5 - 500KA3 - 300KS3 - 350KS4 - 450KS5 - 500KXóa

Bài viết liên quan