Bài 10 địa lí 9

Share:

Địa Lí 9 bài 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu đồ vật về sự đổi khác cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo những loại cây, sự tăng trưởng bọn gia súc, gia cầm

Để khiến cho bạn học giỏi môn Địa Lí 9, phần dưới là danh sách những bài Giải bài tập Địa Lí 9 bài bác 10 (ngắn nhất): Thực hành: Vẽ cùng phân tích biểu thiết bị về sự chuyển đổi cơ cấu diện tích s gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng bầy gia súc, gia cầm.

Bạn đang đọc: Bài 10 địa lí 9

Câu hỏi 1 (trang 38 SGK Địa lí 9): Cho bảng số liệu:

Bảng 10.1. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, PHÂN THEO NHÓM CÂY

Năm 19902002
Tổng số9040,012831,4
Cây lương thực6474,68320,3
Cây công nghiệp1199,32337,3
Cây thực phẩm, cây ăn uống quả, cây khác1366,12173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện nay cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ vật năm 1990 có nửa đường kính là đôi mươi mm; biểu trang bị năm 2002 có bán kính là 24 mm.

b)Từ bảng số liệu và biểu đồ vẫn vẽ, hãy dìm xét về sự chuyển đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích s gieo trồng của các nhóm cây.

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể các loại biểu đồ: hình tròn

- Đơn vị vẽ: %

- cập nhật số liệu:

Bảng: Cơ cấu diện tích s gieo trồng những nhóm cây (Đơn vị: %)

Loại cây19902002
Tổng số100100
Cây lương thực71,664,9
Cây công nghiệp13,318,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác15,116,9

- Vẽ biểu đồ

Biểu đồ diễn tả cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây giai đoạn 1990 – 2002.

*

b.Nhận xét

- Quy mô diện tích s và tỉ trọng diện tích s gieo trồng những nhóm cây có sự chuyển dịch rõ rệt qua các năm.

- Cây lương thực:

+ diện tích s gieo trồng có xu thế tăng, tăng trường đoản cú 6474,6 nghìn ha (1990) lên 8320,3 nghìn ha (2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng sút từ 71,6% xuống 64,9%, giảm là 6,7%.

- Cây công nghiệp:

+ diện tích s gieo trồng tăng từ bỏ 1199,3 ngàn ha (1990) lên 2337,3 nghìn ha (2002), tăng 4,9%.

+ Tỉ trọng diện tích s cây công nghiệp tăng từ bỏ 13,3% (1990) lên 18,2% (2002), tăng 4,9%.

- Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

+ diện tích gieo trồng tăng từ bỏ 1366,1 ngàn ha (1990) lên 2173,8 ngàn ha (2002), tăng 807,7 nghìn ha.

Xem thêm: Làng Sao: Tin Tức Sao Việt & Thế Giới, Tag: Sao Việt

+ Tỉ trọng diện tích s gieo trồng cây lâu năm tăng từ bỏ 15,1% (1990) lên 16,9% (2002), tăng 1,8%.

- vn đang phát triển theo hướng đa dạng hóa cây trồng.

Câu hỏi 2 (trang 38 SGK Địa lí 9): Dựa vào bảng số liệu 10.2:

a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ tư đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng bọn gia súc, gia cụ qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) phụ thuộc bảng số liệu cùng biểu đồ sẽ vẽ, hãy dấn xét và giải thích tại sao bọn gia núm và bầy lợn tăng? tại sao lũ trâu không tăng?

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ

- Thể nhiều loại biểu đồ: con đường tăng trưởng

- Đơn vị vẽ: %

- Bảng xử lý số liệu:

Chỉ số phát triển (%)TrâuLợnGia cầm
1990100,0100,0100,0100,0
1995103,8116,7133,0132,3
2000101,5132,4164,7182,6
200298,6130,4189,0217,2

- Vẽ biểu đồ:

*

b.Nhận xét

- quy trình 1990 – 2002 số lượng bầy gia súc, gia vậy của nước ta đều tăng nhưng tốc độ tăng trưởng khác nhau.

+ Đàn lợn có vận tốc tăng cấp tốc nhất, tăng rộng 2,2 lần.

+ Đàn gia nắm tăng hơn 2 lần.

+ Đàn bò tăng tăng hơn 1,7 lần.

+ Đàn trâu ko tăng.

- Giải thích:

+ Đàn lợn cùng gia nạm tăng cấp tốc vì đó là nguồn cung cấp thịt đa phần cho bé người; nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo; mức sinh sống của fan dân được nâng cao, yêu cầu của thị phần về thịt, trứng tăng nhanh; các hình thức chăn nuôi được không ngừng mở rộng hơn; chính sách khuyến khích phân phát triển ở trong nhà nước, thương mại & dịch vụ cho chăn nuôi được đầu tư và chú trọng.

+ Đàn trâu không tăng do quá trình công nghiệp hóa tân tiến hóa đất nước, yêu cầu về khả năng kéo giảm.

Bài viết liên quan