26 DI SẢN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

Gần trên đây mình đang sẵn có hứng thú tò mò về các di sản thê giới nên tôi đã viết cùng tổng hợp thông tin mình cảm thấy quan trọng và có ích cho loài kiến thức của bản thân